Annonce
Indland

Omstridt straffesag mod yngre læge fra Svendborgend er i Højesteret

FAM, Fælles Akutmodtagelsen, i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Omstridt straffesag mod yngre læge fra Svendborg, som blev dømt ved landsretten, går nu i Højesteret, oplyser Procesbevillingsnævnet.- Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Annonce

Jura: Den kvindelige yngre læge fra Svendborg, der i august i år blev kendt skyldig i grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient i sensommeren 2013, får nu prøvet sin sag ved landets højeste retsinstans.

Det besluttede Procesbevillingsnævnet onsdag.

Efter landsretsafgørelsen opfordrede Lægeforeningen den dømte læge til at forsøge at få sagen anket til Højesteret. Lægeformand Andreas Rudkjøbing er tilfreds med Procesbevillingsnævnets beslutning.

- Der er tale om en urimeligt hård dom i landsretten, som vil kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op. Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans af, om de handlinger, som er begået i denne sag, virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed", udtaler Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.

Sagen kort

I april 2017 frifandt Retten i Svendborg i første omgang den 40-årige læge og hendes 54-årige bagvagt. Men anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, som i august 2017 idømte den 40-årige læge bødestraf på 5000 kroner efter autorisationslovens § 75. Landsretten stadfæstede byrettens frifindelse af bagvagten.Bagrunden for dommen var en konkret episode på Svendborg Sygehus i 2013, hvor den kvindelige læge var ansat i en uddannelsesstilling og fungerede som kirurgisk forvagt.

Efter dommen har store dele af det danske lægemiljø erklæret sin støtte til den 40-årige læge. Blandt andet på de sociale medier via hashtagget #DetKuHaVæretMig.

På opfordring fra Lægeforeningen blev landsretsafgørelsen forsøgt anket til Højesteret via Procesbevillingsnævnet. Onsdag besluttede nævnet, at sagen kan indbringes for Højesteret.

Annonce

plejere læste journaler

Sagen, som siden er blev døbt Svendborgsagen, har fået flere tusinde læger landet over til at bakke op om den dømte læge under kampagnen DetKuHaveVæretMig.

Centralt i kritikken fra landets læger er, at den yngre læge, ifølge kollegerne, er blevet dømt urimelig hårdt for blandt andet ikke at følge op på, om en sygeplejerske foretog en måling af patientens blodsukker. Ifølge den dømte læges egen forklaring bad hun sygeplejersken om at foretage målingen, men det skete ikke. I landsretten har sygeplejersken forklaret, at han ikke kan erindre, at lægen bad ham om at måle patientens blodsukker. Og den mundtlige besked - eller ordination - skrev lægen ikke ind i patientjournalen.

Efterfølgende er det kommet frem, at den dømte læge var den eneste sundhedsperson omkring patienten, som vidste, at han led af sukkersyge. De sygeplejersker, som plejede patienten i timerne efter indlæggelsen på den fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus, læste nemlig ikke i hans journal. Ledelsen på afdelingen havde på daværende tidspunkt signaleret, at plejepersonalet ikke behøvede at læse patientjournaler.

Lægerne, som har deltaget i støttekampagnen mener, at præmissen for landsretsdommen i værste fald kan være ødelæggende for den måde, det danske sygehusvæsen er opbygget på. Og i denne avis har flere læger stået frem og fortalt, at det er normal praksis på sygehusene, at der gives mundtlige ordinationer, som ikke altid skrives ind i journalerne.

Patienten afgik tre uger senere ved døden, men landsretten slog i sin domsafsigelse fast, at den dømte læge ikke er skyld i patientens død. Lægen blev idømt bødestraf på 5000 kroner.

Det er endnu uvist, hvornår sagen kommer for Højesteret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nordfyn

Mårhundefund bekymrer fynske jægere

Annonce