Annonce
Odense

Omkørsel i sigte på Nyborgvej

Under det forberedende arbejde til letbanen på Nyborgvej, som dette billede er fra, var det ikke nødvendigt at ensrette den vigtige indfaldsvej. Men det bliver det, når spor, skinner, stationer og køreledninger skal anlægges fra marts 2018. Arkivfoto: Kim Rune

Ensretning på Nyborgvej i forbindelse med letbanearbejdet vil betyde parkeringsforbud på Rødegårdsvej.

Mens Odense Letbane fik nej til sit ønske om ensretning på Middelfartvej, så sagde By- og Kulturudvalget ja til at ensrette en del af indfaldsvejen Nyborgvej i den østlige del af byen, som letbanekontoret også havde ønsket.

Det betyder konkret, at en strækning på cirka 600 meter fra Østerbæksvej til Palnatokesvej bliver ensrettet for trafik ind mod byen, når arbejdet går i gang, og det sker efter planen om godt et år. Fra marts 2018 og cirka et år frem.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at den mest oplagte omkørselsrute ad Reventlowsvej, Rødegårdsvej og Østerbæksvej kan klare den ekstra trafik med en justering af lyskrydsene, og den vurdering har udvalget lænet sig op ad.

Annonce

Parkeringsforbud

Ensretningen på Nyborgvej vil dog, mens arbejdet står på, betyde markante gener især for den trafik, der skal ud af byen i retning mod øst.

Og for de bilister, der for vane at kantstensparkere i begge sider af Rødegårdsvej, vil konsekvensen blive, at de må finde sig et andet sted at stille bilen. For de mange parkerede biler, der holder i gaden i dag, betyder, at der ikke er plads til, at to biler kan køre forbi hinanden, og det går ikke, når en masse ekstra trafik skal sendes den vej.

"Det vil blive nødvendigt at lave parkeringsforbud helt eller delvis grundet omlægningen", vurderer By- og Kulturforvaltningens embedsfolk.

Odense Letbane skønner, at det medfører en besparelse på 6-12 milioner kroner for projektet, at politikerne har godkendt ensretningen på Nyborgvej.

Fynbus vurderer, at busserne, der skal ad Nyborgvej, bliver 4-5 minutter forsinket i myldretiden og tre minutter forsinket uden for myldretiden. Det vil forventeligt betyde både passagertab og spildt køretid, og merudgiften for Fynbus ved ensretningen af Nyborgvej vurderes at være på mellem tre og fem millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1994: Bølge af tyverier på Odense Friskole

1994 Eleverne på Odense Friskole skal til at holde vagt i klasselokalerne under den fælles morgensang. På skift skal en enkelt elev fra hver klasse blive tilbage, når de andre er til morgensamling i gymnastiksalen. Årsagen er, at skolen i den sidste halvanden uge er blevet ramt af en bølge af tyverier – blandt andet fra elevernes tasker, der ubevogtet er ladt tilbage i klasselokalerne under morgensangen. - Nogle personer har tilsyneladende fået øje på, hvor let det er at komme ind på vores skole. Så nu har vi skærpet agtpågivenheden og aftalt en vagtordning. Eleverne har også fået besked på, at de skal undgå at efterlade penge eller andre værdier i skoletasken, siger skolebestyrer Torsten Johannesen. 1969 Den 21-årige Eva Haraldsted fra Aarhus har stævnet den engelske fodboldspiller George Best, Manchester United, for brudt ægteskabsløfte. Et forlydende i London vil vide, at den danske pige vil have sin tidligere forlovede til at betale hende 20.000 pund ( cirka 360.000 kroner). George Best bekræfter, at han har modtaget stævningen fra den danske pige men har ingen kommentarer ud over, at ”det vist er bedst, at hun rejser hjem til Danmark nu”. Eva Haraldsted traf Georg Best, da hun forsøgte at skaffe hans autograf til sin daværende, danske forlovede. Hun rejste senere til England og blev midtpunktet i mange romantiske forlydender, der opstod om hende og den engelske fodboldspiller. 1944 Prisudvalget i Odense Købstad offentliggør i dag en bekendtgørelse, hvorefter der straks træder maksimalpriser i kraft for juletræer, der sælges her i byen såvel i engros- som i detailhandel. Priserne er fastsat specielt gældende for Odense og godkendt af Prisdirektoratet. De må derfor ikke overskrides uanset tidligere indgåede aftaler om højere priser og avancer. Efter de nye prisbestemmelser må juletræer i almindelige sorter gran koste fra 1,25 kroner til syv kroner pr. stk., medens der for finere træsorter, ædelgran, nordmannsgran og lignende, må tages fra to kroner til 11,75 kroner. Priserne gælder for størrelser fra mellem 60 centimeter til højest 3 ½ meter. Handlen med juletræer er kun så småt begyndt i byen.

Danmark

Seks mænd og to kvinder kræves fængslet i terrorsag efter politiaktion

Annonce