Annonce
Læserbrev

Ombygningen af Odense centrum holder liv i os gamle

Hvorfor det? Jo, fordi vi er nødt til at holde os i live for at se, om det bliver bedre.

Lørdag den 11. januar bragte avisen en to siders artikel med overskriften ”Butikkerne og deres vinduer forandrer bymidten” forfattet af journalist Jesper Mads Eriksen. Jeg læste den med stor interesse, for jeg har studeret bykultur – bystruktur på SDU i fire år i begyndelsen af 1990'erne. Berlin, Paris Rom, Venedig og Odense fra byerne opstod til 1995. Jeg er så fortsat, fordi interessen forsvandt jo ikke. Og hvor har forfatteren ret.

Lige nu er der 14 tomme butikker med tomme vinduer i Kongensgade en af byens vigtigste forretningsgader, og den flotte ejendom i Vestergade, der sidst rummede Royal konditoriet, har stået tom i årevis, selv om den har den bedste beliggenhed for handel og rummer en arkade. I Vestergade skifter butikkerne ejere, og ind imellem står de tomme. Der er langt imellem en kreativ, smuk udstilling i vinduerne. I dag står varerne, der skal lokke kunderne ind, ude på gaden sammen med store sandwichskilte som på et marked syd på. Kønt er det ikke.

Når man sammenligner sine barndoms butikker med de karakteristiske skilte med de forskellige håndværks symboler, er det noget kønsløst design, der møder en i dag. Ofte nøjes man med skiltet ”Sale”.

Mange af butikkerne er skiftet ud med cafeer og restauranter, der også skifter ejere og design, ikke alle lige vellykkede.

Vores kulturarvschef Jens Toftgaard har ret, når han i sammen artikel udtaler, at det gode ved udviklingen, der er sket med Odenses bymidte, er, at man ikke har skullet rive det hele ned, men kan bruge bygningerne, som de er. Spørgsmålet for mig er bare, om det er den rigtige måde, man bruger dem på. Personligt så jeg gerne flere spændende mindre butikker med personlig betjening og færre cafeer og restauranter og nul tomme butikker.

Med centrums by fortætning med hundredvis af nye dyre lejligheder beboet af købedygtige ældre, burde der være grundlag for et varieret udbud af specialbutikker. Mange ældre dropper bilen og dermed turen til de store centre. Letbanen gennem centrum burde vel også skabe kunder i butikkerne.

Kort sagt. Jeg håber at leve længe nok til at se, om Odenses centrum udvikler sig til at være et sted, man har lyst til at flanere og handle i også som gammel.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Trafik. Venstre ved man, hvor man har?

Synspunkt: For nylig havde Venstre følgende indlæg på Facebook med ledsagende grafik: ”Venstre stod inden valget i spidsen for en stor investeringsplan, som skulle sikre investeringer i en lang række vigtige vejprojekter. Den plan har Socialdemokratiet revet i stykker. Og dermed har Socialdemokratiet sat de vigtige vejprojekter i stå. Det gælder fx. en udvidelse af E20 syd om Odense. Imens holder bilisterne i Region Syddanmark i kø.” Ud over at det er en meget primitiv måde at fortælle tingene på, er det faktuelt forkert. Venstre har haft mange år som regeringsparti, hvor partiet kunne have sørget for udvidelsen af E20 hen over Fyn i al almindelighed og stykket syd om Odense i særdeleshed, men det er som bekendt ikke sket. Ifølge de nuværende aftaler er der afsat midler til at færdiggøre E20 mellem Odense vest og Aarup, herefter følger stykket mellem Aarup og Nørre Aaby. Først når disse to strækninger er udbygget, vil man efter planen tage hul på stykket mellem Svendborg-motorvejen og Odense vest. Sidstnævnte strækning er den, som Venstre nævner på Facebook. Den vil tidligst stå færdigt i 2027 ifølge Vejdirektoratets planer, altså om syv, skriver syv år. Og hvis den ikke kommer med i regeringens kommende infrastrukturplan, som skal binde landet bedre sammen og tilgodese både vejtrafikken og den kollektive trafik, så har det længere udsigter end syv år. Så man kan kun opfordre Venstre til at få forhandlet en ordentlig aftale i hus inden da. Når bilerne holder i kø, er det fordi, der er sket et uheld. Uheld sker, når man kører for hurtigt og for tæt på de forankørende. Som hyppig bruger af E20 fra Odense og over Lillebælt er det mit indtryk, at stykket mellem Nørre Aaby og Aarup er det sværest fremkommelige. I teorien må man køre 130 km/time i personbil, men kommer man fra Jylland klumper trafikken sig sammen, når der kun er to spor. Mange bilister kører alt for stærkt efter forholdene og holder ikke afstand. Det resulterer i ”elastik-kørsel”, farlige opbremsninger og færdselsuheld. Ved almindelig trafiktæthed kommer man faktisk hurtigere frem fra Aarup og østpå, hvor der p.t. er en generel øvre grænse på 80 km/time for alle køretøjer, resulterende i en glidende afvikling af trafikken. Men Venstre ved man, hvor man har. Deres protegeer, erhvervsrådene og erhvervschaufførerne, er rasende over ”spildtiden” i trafikken. Mange personbiler kører for stærkt efter forholdene og forårsager ulykker. Det resulterer i, at så ”holder bilisterne i Region Syddanmark i kø”. Det sker også med lastbiler, som kun må køre 80 km/time på motorvej. Den grænse er der meget få chauffører, der overholder. Og når ulykken sker, med én eller flere lastbiler involveret, går trafikken helt i stå, og så ”holder bilisterne i Region Syddanmark for alvor i kø”. I laaang tid. For at få en mere glidende afvikling af trafikken på E20 syd om Odense foreslås hastigheden på strækningen nedsat til 80 km/time for alle køretøjer. Det vil som sidegevinst give mindre skader ved trafikuheld, mindre belastning af sygehusvæsenet, mindre støj samt mindre udslip af CO2, NOx og partikler fra såvel person- som lastbiler. Vi savner politikere, der vil forhandle sig frem til landets bedste i stedet for at klage over, at deres plan ikke blev til noget. Politikere, der tør stå frem og sige, at det ikke er en menneskeret at ”tonse” af sted med for høj hastighed og med for kort afstand til de forankørende. Og vi savner bilister, der viser mere hensyn i trafikken.

Odense

Hundeejer: Barfoed-skilte er idioti

Fyn

Vildt uheld på E20: Tidligst om en måned har politiet et svar

Annonce