Annonce
Odense

Odenses nye Nørrebro: Mindre vej, flere boliger og væk med postcentralen

Realiseres udviklingsplanen for et nyt Nørrebro i Odense fuldt ud, vil kvarteret kunne komme til at tage sig nogenlunde sådan her ud. Illustration: JAJA Architects/Odense Kommune
Thomas B. Thriges Gade indsnævres fra fire til to spor, den tidligere postcentral rives måske ned, og en masse nye boliger opføres. Planen for at genskabe et Nørrebro-kvarter i Odense ligger klar.

Engang havde Odense ligesom de fleste andre større byer også et Nørrebro-kvarter med både byliv, sømænd, barer og små luskede hoteller.

Men så kom den sidenhen så omdiskuterede Thomas B. Thriges Gade, der åbnede i 1970. Anlæggelsen af den firesporede vej betød, at det meste af Nørrebro-kvarteret med sine overvejende lave og tætte bebyggelse blev revet ned.

Men nu skal Odense atter have et Nørrebro-kvarter.

Det har byens politikere besluttet, og stregerne til, hvordan det kan komme til at se ud, fremgår af en plan, der lige før sommerferien blev vedtaget af byrådet.

Annonce
En af tankerne i Nørrebro-planen er at gøre Lerchesgade, der går fra nordsiden af Byens Bro og ned mod havnen, til en sivegade primært for bløde trafikanter. Til venstre i billedet ses Storms Pakhus. Illustration: JAJA Architects/Odense Kommune

En større bymidte

Som noget af det mest markante rummer planen tanker om, at områdets store bygningskolos, den tidligere postcentral ved siden af banegården, med fordel kan rives ned for at give plads til nye byggerier med boliger, kontorer og butikker. Samtidig gøres der plads til at forlænge Skibhusvej hen over krydset med Thomas B. Thriges Gade og op til banegården.

Desuden skal den resterende del af Thomas B. Thriges Gade fra Østre Stationsvej og ned mod havnen indsnævres fra de nuværende fire til to spor. Eftersom der ikke kører så meget trafik på den vej som tidligere, vurderes vejen i dag overdimensioneret, og derfor er det bedre at bruge pladsen på byliv.

Helt overordnet er visionen i udviklingsplanen for et nyt Nørrebro at skabe et tæt byområde med boliger, butikker og plads til serviceerhverv, som med sin centrale beliggenhed tæt ved den kommende letbane vokser sammen med centrum og havnen og Skibhuskvarteret.

Som det fremgår af planen fra byrådet har området et betydeligt potentiale:

"Området mellem byen og havnen har stor strategisk betydning for udviklingen af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Her er der et reelt potentiale for at udvide bymidten og tilføre nye bymæssige funktioner og oplevelser til Odense."

Måske en ny sivegade

I Nørrebro-bydelens vestlige del bliver Den Grønne Kile, som er den rekreative forbindelse mellem bymidten, Byens Bro, havnen og Åløkkeskoven, en central passage.

Området huser store uddannelsesinstitutioner, der er opført i de senere år, og summer derfor af liv i dagtimerne, og på sigt kan Lerchesgade ved Storms Pakhus, der ligger centralt i området og fører fra Byens Bro og ned til havnen, få en central betydning.

"Gaden er en direkte og urban forbindelse mellem by og havn, der kan udvikles til en sivegade, hvor bløde trafikanter, dvs. fodgængere og cyklister, prioriteres", fremgår det af planen.

Den østlige del af Nørrebro omkring Thomas B. Thriges Gade skal også i fremtiden lede trafik mellem byen og havnen, men når vejen indsnævres fra fire til to spor, giver det mulighed for at omdanne gaden til en attraktiv og levende bygade med karrébyggeri, åbne facader og nye funktioner.

"Nørrebros østlige del skal igen skal være en levende og sammenhængende bydel - et brokvarter med karréer, gode gader og grønne gårdrum", som det beskrives.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce