Annonce
Odense

Odense vokser: Embedsfolk foreslår at skrue op for boligbyggeriet

Nye boliger skyder op i stor stil i Odense i disse år. Blandt ander her i Gartnerbyen i Bolbro. Odense Kommunes forventning er, at behovet for nye boliger vil fortsætte og endda være stigende i de kommende 12 år. Foto: Michael Bager
By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at antallet af nyopførte boliger øges i de kommende år. Blandt på grund af behovet for nye boliger i Vollsmose, opførelsen af erstatningsboliger for Vollsmoses beboere og planerne om at udvide bymidten med et nyt Nørrebro-kvarter.

Antallet af nye boliger, der opføres i Odense, bør skrues op set over de næste 12 år i forbindelse med den nye kommuneplan.

Sådan lyder anbefalingen fra By- og Kulturforvaltningens embedsfolk til politikerne i By- og Kulturudvalget.

I 2016 blev boligbehovet fastsat til 833 boliger per år. Men fremover bør målsætningen være at ramme et niveau, hvor der opføres 890 boliger om året, mener forvaltningens embedsfolk.

Annonce

Nye projekter på vej

Boligbyggeriet i Odense har generelt været stigende i de sidste seks år, hvor byen har gennemgået store ombygninger. Der er gennemsnitligt opført 716 boliger per år, især mange lejligheder. Og tempoet har været stigende. De sidste tre år har antallet af nye boliger ligget på 880 boliger per år.

Når embedsfolkene kigger frem mod årene 2020-2032 og når frem til, at der vil være behov for 890 boliger per år sker det blandt andet med baggrund i de indsatser, byrådet lægger i at fremme specifikke boligbyggerier, behovet for yderligere nye boliger i Vollsmose samt behovet for erstatningsboliger til de af Vollsmoses beboere, der som led i "Den Sidste Vollsmoseplan" skal flytte til andre steder i byen. I alt ventes der over årene at skulle opføres cirka 1000 nye boliger som erstatning for de boliger, der rives ned i Vollsmose.

Desuden spiller de lidt mere langsigtede planer om at udvide bymidten med et nyt Nørrebro-kvarter ind.

Hovedfokus i de kommende års udbygning vil fortsat være på byfortætning og opførelse af lejligheder i bymidten og langs letbanen.

Intentionen er, at 500 ud af de i alt 890, der skal opføres om året, bliver lejligheder, 200 bliver rækkehuse og andre 100 til parcelhuse. De sidste 90 boliger kan for eksempel være kolligielejligheder.

Klare prioriteringer

Oplægget til politikerne rummer også konkrete prioriteringer omkring, hvilke typer boliger, der bør opføres.

På listen over, hvad der bør prioriteres, står blandt andet bæredygtige boliger, nye boliger i og omkring bymidten, nær letbanen og i de eksisterende byomdannelsesområder. Desuden bør nye boliger i de selvstændige forstæder prioriteres.

Omvendt bør der ikke ske prioritering af nye boliger i de grønne kiler eller af nye boliger, der udsættes for støj, rystelser, lugt for eksempel tæt på virksomheder, jernbaner og stærkt befærdede veje. Der bør heller ikke bygges nyt i områder, der ofte forventes at blive oversvømmet, fremgår det.

I øvrigt påpeges det, at bør sikres plads til nye boliger i alle prisklasser.

By- og Kulturudvalget skal tirsdag drøfte forvaltningens oplæg til den fremtidig boligudbygning i Odense.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Tidligere rådmand Per Berga er død

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Fyn For abonnenter

Michael lider af paranoid skizofreni: - Min far kommer om natten og vil have mig med i graven

Annonce