Annonce
Debat

Oberst Hackel kommanderer med borgerne

Læserbrev: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune har udsendt en pjece til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere om deres pligter. Pjecen er hele vejen igennem holdt i et kommandosprog, der ikke står tilbage for den måde, hvori oberst Hackel fra Matador ville have tiltalt nyindkaldte rekrutter.


Hvor hører det hjemme, at kommunen bruger en sådan kommanderende tone over for byens borgere?


Alene på side tre optræder ordkombinationen ”du skal/skal du” ikke mindre end elleve gange. Vi må derfor spørge, hvor hører det hjemme, at kommunen bruger en sådan kommanderende tone over for byens borgere.

At man modtager kontanthjælp, berettiger ikke kommunen til at kommandere rundt med de pågældende og behandle dem som andenrangsborgere. På pjecens forside nævnes ganske vist ordet ”aktiv medvirken”, men af pjecens øvrige indhold betyder det ikke andet end: Vi bestemmer, du adlyder.

Samtidig pustes kommunen i pjecen op som nærmest almægtig over for de pågældende borgere. Fx. nævnes det, at hvis borgeren klager over kommunens afgørelse, så vurderer den igen sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige afgørelse, så sender den klagen videre til Ankestyrelsen. Dog undlader man at oplyse, at Ankestyrelsen faktisk kan omgøre kommunens afgørelse, hvilket i øvrigt sker i mange tilfælde.

Af forsiden fremgår det ganske vist, at det ikke er forvaltningen selv, som har lavet pjecen, men den er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet (STAR).

Men det undskylder ikke, at pjecen kan virke intimiderende på modtagerne. Vi mener, at denne form for kommunikation vanskeliggør samarbejde mellem borgere og sagsbehandlere på jobcentret.

Derfor burde forvaltningen have skrottet STAR’s skriverier og have lavet en anderledes pjece om de pågældende borgeres pligter, men også rettigheder såsom ret til bisidder, partsrepræsentant, partshøring, fravalg af sagsbehandler, indhold og værdi af evt. praktik, og muligheden for at klage mundtligt. På den baggrund stiller Enhedslisten et forslag om, at forvaltningen fremover ikke ukritisk bruger STAR’s pjecer, men i stedet selv udarbejder materialer i et imødekommende sprog rettet til ligeværdige mennesker. Det vil fremme gode relationer og samarbejde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

S-politiker om klinkesag fra Bolbro: - Jeg synes, det er provokerende

Odense For abonnenter

Jura-professor klar til kamp: Klinke-strid kan ende i retssag mod Odense Kommune

Annonce