Annonce
Nyborg

Nyt boligområde i sigte: Trafik i centrum på borgermøde

Planerne for det nye boligområde langs Kertemindevej nord for Ullerslev har været længe undervejs. Billedet her er taget i forbindelse med et arrangement for næsten tre år siden, hvor byens borgere blev inviteret med på en gåtur i området. Cirka 25 personer deltog ved den lejlighed. Arkivfoto: Kasper Riggelsen
Spørgelysten var stor, da Nyborg Kommune onsdag indkaldte til virtuelt møde om nyt boligprojekt langs Kertemindevej nord for Ullerslev. Her vil der med årene blive plads til cirka 100 nye parceller og et antal rækkehuse.
Annonce

Ullerslev: Det kan godt være, at Ullerslev ikke er vokset nævneværdigt de seneste 10 år målt på antallet af indbyggere. Ja, kommunens andenstørste by er måske oven i købet er gået lidt tilbage.

Fremtiden ser til gengæld anderledes lys ud. Ifølge kommunens egne beregninger vil der være behov for cirka 200 nye boliger i Ullerslev i løbet af de kommende 10-12 år.

Cirka halvdelen af boligerne skal placeres langs Kertemindevej nord for byen, og onsdag i denne uge kunne Nyborg Kommune så invitere til virtuelt borgermøde om et forslag til en ny lokalplan, der skal bane vejen for en del af det nye boligkvarter.

Lokalplanen dækker et areal øst for Kertemindevej, hvor vil der være plads til cirka 50 parceller og 8-9 rækkehuse, og på forhånd synes interessen for projektet at være stor.

Spørgelysten fejlede i hvert fald ikke noget blandt de rundt regnet 80 personer, som fulgte det timelange møde bag skærmen.

Langt de fleste af spørgsmålene kredsede om trafikken i området - præcis, som det var tilfældet, da kommunens tekniske forvaltning for næsten tre år siden arrangerede en gåtur i området.

Annonce

En eller flere indgange

Et af de helt store spørgsmål dengang handlede om børnenes mulighed for at komme sikkert til skole og til fritidsfaciliteter fra det nye boligområde. Det indebærer nemlig, at de skal krydse Odensevej, som er meget trafikeret.

Der bliver dog hverken tale om a bygge en tunnel eller en gangbro, sådan som det tidligere har været foreslået. I stedet sætter kommunen sin lid til, at det nuværende trafikkryds er tilstrækkelig sikkert, fortalte byplanlægger Mikkel Ibsen, Nyborg Kommune, på borgermødet.

Flere spurgte også ind til, hvorfor man har valgt at droppe ideen om en rundkørsel på Kertemindevej. Og hvorfor, der kun skal være én og ikke flere indkørsler til det nye boligområde.

Fakta om det nye boligområde

Selve boligområdet vil blive indrettet med lukkede vænger bestående af 8-10 parceller, hvor der er både er tænkt interne stisystemer og grønne kiler ind. Desuden er den nordlige del af arealet udlagt til naturområde.

Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende, når man engang tager fat på arealet vest for Kertemindevej. Udstykningerne bliver på mellem 850 og 1000 kvadratmeter, mens parcelhusene må bygges i 1-2 plan med en bebyggelsesprocent på 30.

De 8-9 rækkehuse vil blive placeret i den sydlige ende af boligområdet. Det vil kræve en hel eller delvis nedrivning af det nuværende Højvangen. Det forudsætter dog, at man har fundet en anden løsning for de nuværende lejere på stedet, påpegede Mikkel Ibsen, der forventer, at byggemodningen af det øvrige areal kan ske i anden halvdel af 2021.

Med andre ord vil de første nye boliger langs Kertemindevej vokse frem om cirka et år. Prisen for at erhverve et stykke jord er dog indtil videre et åbent spørgsmål. Det samme er den nøjagtige placering af de enkelte udstykninger samt spørgsmålet om, hvorvidt de nye huse vil blive forsynet med fjernvarme.

Med flere indkørsler ville man undgå, at de samme to husstande blev belastet af al motorstøjen til og fra området, lød argumentet.

Til gengæld vil det øgede antal overgange på Kertemindevej gøre det mere usikkert at færdes på vejen som cyklist, og det er en af forklaringerne på, at man ikke har valgt den løsning, fortalte byplanlæggeren.

Med flere ind- og udgange vil der også opstår mere trafik på de enkelte vænger, fordi der er en tendens til at cirkulere. Og det går stik imod ønsket om at skabe et trygt og roligt beboelsesområde, lød forklaringen.

En anden borger ville vide, om der var tænkt i en forlængelse af cykelstien mød Flødstrup, og her var svaret i første omgang "nej.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Jespersen (S), understregede dog, at det er et ønske, som politikerne er parate til at se nærmere på.

- Vi er interesserede i at skabe gode forbindelser for cyklister, så derfor kan jeg kun opfordre til, at man sender et høringssvar, hvor det indgår, sagde han på mødet.

Høringsfristen for den nye lokalplan er 2. februar 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Her er argumenterne for, hvorfor salget af Odense Havn til én entreprenør er en god idé - eller en rigtig dårlig

Fyn

33.000 indkaldt på en gang: Kronisk syge fynboer kan få første Covid-19 vaccine stik i marts eller først i april

Annonce