Annonce
Fyn

Nye fynske motorvejsspor eller togskinner: Det mener to ordførere

For øjeblikket udvides motorvejen mellem Odense V og Gribsvad. Herefter fortsættes med ekstra spor til Nr. Aaby. Udvidelsen er færdig i 2022, og Vejdirektoratet har beregnet, at der på et år kan spares 28 timer for en person, der kører i de mest spidsbelastede tidspunkter i myldretiden. Foto: Michael Bager

Efter tirsdagens samråd om en kommende plan for trafikinvesteringer de næste ti år talte Fyens Stiftstidende med de to mest erfarne transportordførere og bad transportministeren oplyse, hvornår forhandlingerne skal foregå.

Annonce

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V):

Vi fik på samrådet ingen svar på, i hvor høj grad det bliver SF og Enhedslisten, der kommer til at føre taktstokken i de kommende forhandlinger. Insisterer de to partier på, at alle Togfondens projekter skal gennemføres, bliver der færre penge til vejprojekter. Men vi står ved vores aftale med Dansk Folkeparti om en ny vestfynsk højhastighedsbane til tog. Den vil aflaste den nuværende jernbane, men er ikke vores topprioritet. Det er en udvidelse af motorvejen syd om Odense, og jeg er bekymret for, at der ikke er indkaldt til forhandlinger endnu. Tværtimod har jeg hørt, at det først sker i det nye år, og vi har brug for at komme i gang.

Transportordfører Henning Hyllested (EL):

Vi har ikke brug for at udvide flere motorveje. Mere asfalt vil bare betyde flere biler til skade for klimaet. Det helt afgørende er at få sat fart på projekterne under Togfonden, og her har anlæg af ny jernbane på Vestfyn den første prioritet. Vi skal meget hurtigt have vedtaget en anlægslov, og allerede på finansloven for næste år bør sættes penge af til det indledende forarbejde med projektering af jernbanen. Der er et meget stort pres på den nuværende bane med både godstog, regionaltog og lyntog. Ganske vist vil Femernforbindelsen lette presset på godstransporten over Fyn, men jeg tvivler på, at tidsplanen holder. Desuden skal Togfondens projekter, der også gælder anlæg af nye jyske jernbaner, sikre, at det bliver hurtigere at komme mellem landets største byer. Jeg erkender, at det kan blive svært at få de borgerlige partier med på alle togprojekterne, og mit bud er, at de trækkes ud af den store investeringsplan og gennemføres med togfondspartierne (S, SF, El og R).

Transportminister Benny Engelbrecht (S):

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har endnu ikke indkaldt partierne til samlede forhandlinger om en ny infrastrukturplan. Fyens Stiftstidende har bedt ham svare på, hvornår det vil ske. I et skriftlig svar skriver han:

”Det kan jeg på nuværende tidspunkt ikke lægge mig fast på. Det er min ambition at forhandle en bred aftale om de fremtidige infrastrukturinvesteringer. Det indebærer i første omgang at få et billede af de enkelte partiers prioriteter og ønsker. Derfor vil jeg i den kommende tid fokusere på at drøfte spørgsmålet med ordførere fra alle Folketingets partier.”

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce