Annonce
Faaborg-Midtfyn

Ny undersøgelse: Coronakrisen giver stigende følelse af ensomhed i Faaborg-Midtfyn

Næsten 80 procent af borgerne er generelt godt tilfredse med livet.

Faaborg: En ny SDU-undersøgelse viser, at borgernes tilfredshed med livet er høj i Faaborg-Midtfyn Kommune, men coronakrisen kaster skygger over kommunens årlige tilfredsundersøgelse.

- Følensen af ensomhed er steget hos både unge og ældre, og det måtte vi nok også regne med i et år, hvor coronasituationen har sat så stort et præg på fællesskaberne. Hvis det fortsætter, så bliver det en bekymring, siger bormester Hans Stavnsager (S).


Annonce

Jeg tror såmænd godt, at fællesskaberne hurtigt kan finde energien og genskabe glæden, hvis det her bliver relativt kortvarigt.

Borgmester Hans Stavnsager (S) om coronakrisens påvirkning af følelsen af ensomhed.


Undersøgelsen er gennemført af SDU under ledelse af professor Bjarne Ibsen i maj/juni, og den siger blandt andet, at hver sjette af de adspurgte oplever, at de inden for en måned har været alene, selv om de gerne ville have været sammen med andre. Ved en tilsvarende måling sidste år, var det kun hver ottende.

Rapporten bekræfter, at stigningen i ensomhed sandsynligvis skyldes coronakrisen, ligesom krisen givetvis også er forklaringen bag, at andelen, der gør brug af kulturtilbud og fritidstilbud, er faldet fra henholdsvis 46 procent og 51 procent i 2019 til 17 procent og 31 procent i 2020. Størsteparten af kultur- og fritidstilbuddene var lukket ned i maj/juni 2020.

Corona lammer fællesskaber

- Jeg tror såmænd godt, at fællesskaberne hurtigt kan finde energien og genskabe glæden, hvis det her bliver realtivt kortvarigt. Men fortsætter det gennem hele næste år, hvor festivaler, andre kultur- og frtidstilbud må aflyses, så bliver det en bekymring, for så bliver det sværere at generere den samme energi, og her må kommunen stå klar til at hjælpe med at understøtte fælleskaberne, påpeger borgmesteren.

Generelt har han dog fået en særdeles positiv pejling af borgernes trivsel.

Så mange procent er ifølge undersøgelsen tilfredse med livet i Faaborg-Midtfyn.

På tværs af de tre egne - Forstadsbåndet, Ringe-egnen og Faaborg-egnen – ligger tilfredsheden både højt og konstant. Det gælder både tilfredsheden med livet generelt, hvor 78 procent af de adspurgte svarer, at de er meget tilfredse med livet, og det gælder områdets attraktivitet, hvor 79 procent svarer, at deres lokalområde er attraktivt.

Sådan bliver folk tilfredse

Analysen viser, at borgernes tilfredshed med livet især er bestemt af følgende forhold:

• Hvor godt helbredet er, og at det giver mulighed for at udfolde sig, som man gerne vil.

• At man føler sig som en del af et fællesskab og ikke oplever ensomhed.

• At man har en uddannelse, men det fører ikke til større tilfredshed med livet at have en længere uddannelse.

• At man bor i et godt lokalsamfund. Analysen af borgernes tilfredshed med livet i Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at borgerne i Ringe-egnen og Forstadsbåndet har en højere tilfredshed med livet end i de andre undersøgte områder i kommunen – når der er taget højde for de andre forhold, som har betydning for livstilfredsheden.

Derimod viser analysen ingen sammenhæng mellem livstilfredsheden og beskæftigelsesstatus, indkomst, køn og alder.

Ligeledes har deltagelse i fritids- og kulturaktiviteter, brug af naturen og engagement i foreninger og frivilligt arbejde heller ikke væsentlig betydning for livstilfredsheden blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Professor Bjarne Ibsen hæfter sig blandt andet ved, at coronakrisen ikke ser ud til at have særlig stor indflydelse på den generelle tilfredshed:

- Undersøgelsen viser, at det store flertal af borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune er meget tilfredse med at bo i kommunen og er glade for det lokalområde, de bor i. Det er overraskende, at borgernes tilfredshed med livet ikke ser ud til at være påvirket ret meget af de store forandringer i hverdagslivet, som coronakrisen har medført, siger han.

1500 deltog

Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews af borgere på 18 år og derover bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der blev i alt kontaktet 2239 personer, hvoraf 1500 indvilgede i at deltage og fuldføre interviewet.

Det giver en svarprocent på 67 pct.

Data er indsamlet i perioden mellem 4. maj og 11. juni.

Analysen viser, at borgernes tilfredshed med livet blandt andet hænger sammen med, hvorvidt man føler sig som en del af et fællesskab og ikke oplever ensomhed, og om man bor i et godt lokalsamfund.

Annonce

Fællesskabernes store betydning

Borgmester Hans Stavnsager glæder sig over at få større indblik i, hvad der har betydning for borgernes tilfredshed:

- SDU’s analyse bekræfter os i, at vores stærke fællesskaber og lokalsamfund har stor betydning for borgernes tilfredshed med livet og dermed også deres livskvalitet. Derfor skal vi som kommune blive ved med at understøtte de lokale fællesskaber.

- Det at være en del af fællesskabet og at betyde noget for andre er afgørende for os som mennesker. Hvad enten det er i børnehaven, skolen, på jobbet eller i foreningslivet. Derfor er det også vores opgave fra de forskellige positioner at blive endnu bedre til at hjælpe endnu flere ind i et fællesskab, siger borgmesteren.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce