Annonce
Odense

Ny spareplan: Børnehuse kan få kortere åbningstid og færre pædagog-uddannede voksne

Der kan blive længere mellem de pædagog-uddannede medarbejdere, der tager sig af børnene i Odenses børnehaver og vuggestuer. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Børne- og ungeområdet skal have gavn af den store omprioritering til velfærd, men slipper ikke for også selv at bidrage med millioner. Sammen med et effektiviseringskrav svarer det til, at 50 fuldtidsstillinger bliver nedlagt. - Det må kunne gøres bedre, lyder det fra BUPL.

Mens børnenes forhold i landets daginstitutioner diskuteres og fylder i folketings-valgkampen, lægges der nu op til besparelser netop dér i Odense.

Der skæres en time af børnehusenes ugentlige åbningstid, og færre voksne i vuggestuer og børnehaver skal have en pædagog-uddannelse.

Desuden forsvinder heldagsskolen i Vollsmose, færre børn skal have udsat deres skolestart, tilskuddet til feriekolonien Opad for børn med særlige behov halveres, ligesom sundhedsplejersker og psykologer vil have mindre tid på skolerne.

Sådan lyder et udpluk af de i alt 40 spareforslag, politikerne i Børn- og Ungeudvalget tirsdag skal diskutere.

For selv om børne- og ungeområdet er blandt de største modtagere af den i alt 200 millioner kroner store omprioritering til velfærd, så skal forvaltningen også bidrage med besparelser: Det er 14,1 millioner kroner - heraf otte millioner alene på administration - og dertil kommer et såkaldt effektiviseringskrav på 13,9 millioner. I alt skal der altså skæres 28 millioner kroner af Børn- og Ungeforvaltningens samlede budget på godt tre milliarder.

Hos BUPL Fyn er formand Rikke Hunsdahl alt andet end imponeret.

- Hele borgmesterens fortælling om, at det er en omprioritering for at sikre det nuværende velfærdsniveau til det stigende antal børn, ryger på gulvet med et ordentlig brag, mener hun.

- For nej, det bliver ikke det samme niveau, når man skærer i åbningstiden og sparer både på fagligheden og ledelse. Så bliver det ikke et omprioriteringskatalog, men et sparekatalog, konstaterer Hunsdahl:

- Jeg er med på, at det er svært, men det må kunne gøres bedre.

Annonce

Over 200 stillinger forsvinder

På grund af et stigende antal både børn og ældre har prognoser og beregninger vist, at der i Odense frem mod 2028 vil mangle op mod en halv milliard kroner årligt til skoler, dagtilbud og ældrepleje.

Det har fået Økonomiudvalget til i første omgang at beslutte, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i september skal omprioriteres 200 millioner årlige kroner til velfærd fra næste år.

60 millioner kroner skal spares på administrationen, hvor cirka 100 medarbejdere skal fyres, mens 140 millioner skal hentes på blandt andet kulturområdet, vækstinitiativer, fritidsområdet og vedligeholdelse af bygninger og veje.

I denne uge skal flere af de politiske udvalg drøfte de mere konkrete spare- og omprioriteringsforslag. Samlet set betyder forslagene, at omkring 213 kommunale fuldtidsstillinger bliver nedlagt.

Derudover har politikerne nedsat en velfærds-task force, der skal finde svar på, hvordan der på længere sigt kan sikres velfærd til den stigende mængde børn og ældre.

Odense Kommune har i år et samlet budget på 12,3 milliarder kroner.

Ingen rådmands-kommentar

Politikerne i Børn- og Ungeudvalget har i maj haft indledende snakke om besparelserne og har i den forbindelse hevet flere af forvaltningens forslag ud med et "det vil vi ikke være med til".

Blandt de forslag, der altså ikke ser ud til at blive virkelighed i denne omgang, er flere spareoplæg, som tidligere har været i spil.

Det gælder for eksempel tilskuddene til fri- og privatskolernes forårs-sfo, skolehaverne, fodboldskolen i Vollsmose, sportsklasserne på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen, ligesom politikerne heller ikke vil pålægge lærerne at bruge mere af deres arbejdstid på at undervise.

De endelige beslutninger om spareforslagene i de enkelte forvaltninger bliver først truffet i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien. Bliver Børn- og Ungeforvaltningens bidrag nogenlunde, som det er lagt frem nu, svarer det til, at cirka 50 fuldtidsstillinger forsvinder.

Hvor mange af de omprioriterede millioner, der derefter lander i Børn- og Ungeforvaltningen, er endnu ikke afgjort.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) ønsker ikke før tirsdagens udvalgsmøde at kommentere forslagene.

Annonce
Forsiden netop nu
Middelfart

På vej mod store temperaturstigninger: Bliv klogere på Middelfarts klimaløsninger - og find ud af, hvordan du kan hjælpe til

Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce