Annonce
Assens

Ny skov: Brugerne skal med i planlægningen

- De borgere, der bor tættest på, vil blive taget med på råd, når skoven skal designes, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen. Arkivfoto: Naturstyrelsen
Naturstyrelsen kaster sig kun ud i skovplantning, hvor man kan gøre noget godt for drikkevandet, men lægger også samtidig vægt på, at skoven skal kunne bruges, og her tages de omkringboende med på råd.
Annonce

Assens: Naturstyrelsen har to interesser i at deltage i skovrejsningsprojekter, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn. Lundager Skov øst for Assens bliver, selv om både Assens Kommune og Assens Forsyning har bidraget med jordkøb til den, en statsskov, hvilket betyder, at det bliver Naturstyrelsen, der kommer til at anlægge og drive den.

- Hvorfor går Naturstyrelsen med i det her skovprojekt?

- Der er to hensyn. Det ene er, at det bidrager til at beskytte grundvand, derfor går vi næsten udelukkende ind i projekter, hvor vi kan bidrage til det. Det andet er, at vi med en skov kan bidrage til flere rekreative muligheder. Man får på sigt en skov, som giver mulighed for en masse former for friluftsliv og naturoplevelser 24/7, hele ugen og hele året.

- Spiller biodiversiteten også en rolle?

- Ja, det er klart. Når vi gør det til statsskov, bliver der ikke længere sprøjtet og gødsket. På den korte bane er det en fordel for den natur, der er der. På længere sigt indretter vi skoven, så vi skaber mulighed for en skov rig på arter.

- Hvordan det?

- Gennem måden vi designer skoven på. Vi planter ikke det hele til. Der vil være lysåbne arealer, så vi får mange både indre og ydre skovbryn, vi planter buske, som er gode for fugle og insekter, så vi får en artsrig skov. Vi kigger også på hydrologien. Jordene er jo drænet, fordi der har været drevet landbrug. Der går vi ind og lukker dræn eller graver for at få et vandhul med fast vandstand, men omhyggeligt, så vi ikke giver naboen vandproplemer.

- Er 50 hektar en stor skov?

- Vi synes, det er en pænt stor skov. Vi har både større og mindre skove her på Fyn. Hvis vi kun lavede store skove ved de store byer, fik vi jo ikke så meget skov ud til alle på Fyn, derfor etablerer vi også mindre skove.

- Hvordan skal skoven plantes til?

- Som udgangspunkt kun med naturligt hjemmehørende arter, det vil sige løvtræarter. Men den endelige plan kender vi ikke, for der vil vi gerne have borgere med på råd. Så i løbet af næste år vil vi indkalde til et møde. Vi analyserer selvfølgelig jordbunden for, hvilke træer der kan trives og laver et udspil for at få en diskussion i gang. Vi håber så, at folk kommer med nogle input, inden vi når frem til endeligt design af skoven. Det kan være udsigtskiler, hvilke træarter o.s.v.

- Hvad med stier, kommer der også sådan nogle?

- Vi vil kigge på, hvem der især vil besøge skoven og også gerne snakke med skoler og børnehaver om, hvordan de vil bruge den. Så vil vi se på, hvor vi mest hensigtsmæssigt kan lave p-pladser, hvor vi også vil lave oversigtskort og forslag til ruter. Vi vil også spørge folk om, hvilke fritidsinteresser skal tilgodeses.

- Vil det sige, at det også kunne være mountainbiking?

- Basis er forslag til vandreture, så må vi se, hvad der ellers er plads til af cykelstier, mountainbike og ridespor ligesom hundeskove også er meget populært.

- Hvornår begynder I at plante?

- Arealerne er i dyrkning også næste år, derfor regner vi først med at kunne plante i foråret 2021.

- Hvor store træer planter I?

- Normalt små og billige planter, cirka en halv meter høje. Når de efter det første år er kommet i gang, vokser de med cirka en halv meter om året. Der vil nok gå 10 år, før træerne er vokset over hovedet på en, og man begynder at få fornemmelsen af at gå i en skov.

- Hvordan skal skoven drives?

- Som det ligger nu, vil den blive drevet som naturnær skovdrift. Det vil sige, at vi tynder træer ud og skover, men samtidig passer vi skoven på en måde, så vi tager hensyn til naturen. Vi vil blandt andet sikre, at der er vand, og vi vil prøve at sikre, at der er døde træer og dødt ved i skoven, det er en mangelvare i dag. Der vil gå måske 15-20 år, før vi skal skove første gang, så der lader vi bare træerne vokse uden at gøde og sprøjte, deri ligger grundvandsbeskyttelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Søren Brostrøm øjner smittens skyer over efteråret - og en fremtid med mere hygiejne

Annonce