Annonce
Indland

Ny planlov skal sætte fut i vækst og turisme på landet

Tiltrængt vækst eller nedtur for natur og købmænd. Den nye planlov, der vedtages torsdag, deler vandene.

Annonce

Kommunerne og landbruget ser frem til at få en tungere fod på speederen på vej mod vækst og udvikling af landområderne. Deres håb knytter sig til den nye planlov, som Folketinget vedtager torsdag.

Grønne organisationer og købmænd frygter til gengæld for naturens fremtid og mere butiksdød på landet.

- Planloven kommer til at gøre en stor forskel for folk på landet og for turismen. For os er det her til et 12-tal med enkelte skønhedsfejl, siger Venstre-borgmester Jørn Petersen fra Horsens, der tillige er formand for Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljøudvalg.

Viceformand Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer ser også på landbrugets vegne frem til friere rammer for landbrugets vækst.

- Planloven batter både i forhold til bosætning og de vilkår, som vores fødevarevirksomheder udvikler sig under, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening er til gengæld tilfreds med, at kampen mod byggeri i strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen har givet bonus.

Ud over ti allerede besluttede og meget omtalte kystturismeprojekter er 15 nye forsøgsprojekter ved kysterne blevet midlertidig skrinlagt.

- Men overordnet set giver planloven desværre fortsat kommunerne og den enkelte borger mere frihed på bekostning af fællesskabet, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hos De Samvirkende Købmænd håber administrerende direktør John Wagner det bedste, men frygter det værste.

- Det er godt, at vi ikke får flere megavarehuse, men skidt at kommunerne får mere råderum til at lave detailhandel uden for byerne. Det kan ende med, at vi får mindre levende bymidter og større butiksdød i landdistrikterne, siger han.

Ifølge landdistriktsforsker og professor ved Syddansk Universitet Anne-Mette Hjalagar er den nye planlov imidlertid langt fra så epokegørende, som den fremstilles af både tilhængere og modstandere.

- Der blev lagt op til meget større ændringer og liberaliseringer. Reelt er det småting, der er justeret. Men nogle har åbenbart haft brug for nogle politiske fjer i hatten, siger hun.

ritzau/

FAKTA: Her skal ny planlov sætte gang i landområderne

Folketinget vedtager torsdag med støtte fra regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en ny og liberaliseret planlov.

Den afløser den hidtidige planlov fra 1992.

Den nye lov skal sætte gang i ny vækst på landet og styrke turismen, som har været i tilbagegang i kystområderne.

Her er de vigtigste formål:

* At skabe nye udviklingsmuligheder ved kysterne med omplacering af kystnære sommerhusområder. Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen bevares.

* At skabe nye udviklingsmuligheder i landdistrikter med lettere mulighed for at bruge overflødige bygninger til produktion og ferieboliger uden landzonetilladelse. Friere adgang til udlejning og helårsbeboelse i sommerhuse.

* At skabe bedre udviklingsmuligheder for detailhandel med færre begrænsninger i forhold til butiksstørrelsen.

* Friere rammer og mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning samt kortere og forenklede høringsfrister.

* Fortsat mulighed for at kræve 25 procent almene boliger i lokalplaner for nye boligområder. Men samtidig får kommunerne også større ansvar for byvæksten generelt i det åbne land.

* Andre initiativer såsom penge til udvikling af turisme samt forstærket indsats for bedre og større sammenhængende naturområder. Initiativerne knytter sig til Det Grønne Danmarkskort, der stammer fra den tidligere SR-regerings tid.

Kilde: Erhvervsministeriet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

90 anmeldelser på tre døgn om for høj musik: Nu skal det stoppe og politiet vil dele bøder ud

Sydfyn

Brand i bil på Svendborgsundbroen

Annonce