Annonce
Fyn

Ny plan afslører: Mere end hver tredje bolig forsvinder fra Vollsmose

Grafik: Mikkel Damsgård Petersen
1000 ud af 2872 almene boliger i Vollsmose skal rives ned for at frigøre de mest attraktive arealer til nye investorer. Det kan man læse i udviklingsplanen Fremtidens Vollsmose, der fremlægges tirsdag. Investorerne får i det hele taget rig mulighed for at påvirke planen, der stadig kan ændre sig.

Den nødvendige udvikling af Vollsmose kræver handling og plads. Derfor skal 1000 ud af områdets 2872 almene boliger rives ned, og derfor får de investorer, som er interesseret i området, også et stort ord at skulle have sagt, når det gælder fremtiden.

Alt det kan man læse i Udviklingsplan - Fremtidens Vollsmose, som parterne bag vil præsentere for offentligheden tirsdag.

- Både kommune og boligorganisationer understøtter med salg af de mest attraktive arealer, at der tiltrækkes private investorer, da dette er afgørende for udviklingen, står der i planen. Og videre:

- Ændringer som følge af dialogen med investorerne vil blive indarbejdet i udviklingsplanen.

Konkret betyder planen, at mange af de høje bygninger i Vollsmose forsvinder, så der bliver åbnet mere op til området. Alt i alt kommer planen til at koste boligforeninger lige på den anden side af tre milliarder kroner.

Annonce

Vollsmose

Vollsmose er historisk set defineret af de ni boligafdelinger, som ligger indenfor ”Vollsmosefirkanten” - et område med 9.100 beboere, der er afgrænset af fire store omfartsveje.

I november 2018 blev området splittet op. Det betyder, at det ”hårde ghettoområde” består af de seks boligafdelinger: Granparken, Lærkeparken, Egeparken, Bøgeparken, Fyrreparken og Birkeparken. Her er 2.900 almene familieboliger, hvor der bor lidt over 7.700 mennesker.

De tre nordligste boligafdelinger Hybenhaven, Tjørnehaven og Slåenhaven, som består af rækkehusbebyggelser, er ikke længere del af det hårde ghettoområde.

Der bor mere end 80 forskellige nationaliteter i Vollsmose. I forhold til regeringens liste over ghettoområder er der fokus på følgende forhold: Lidt over 50 procent af beboere står udenfor arbejdsmarkedet; Andelen af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer ligger på 2,74 pct.; Andelen af beboere i alderen 30-59 år kun med grundskole er på 78,8 pct.; Den gennemsnitlige bruttoindkomst er 53 pct. i forhold til samme gruppe i regionen; Andelen af ikke vestlige indvandrere og efterkommere er på 76 pct.

Op mod 3000 skal flytte

Planen indebærer, at anslået mellem 2000 og 3000 af de godt 7700 indbyggere i det udpegede ghettoområde Vollsmose skal flytte og genhuses i løbet af de næste 10 år.

Flest fra Bøgeparken, hvor der efter planen forsvinder 60 procent af de nuværende lejligheder, men også beboere i Birkeparken (45 procent) og Egeparken (43 procent) bliver hårdt ramt.

De tre ældste parker - dem ud mod Åsumvej - bliver ramt meget forskelligt. Mens Fyrreparken kun skal sløjfe 26 af de 504 lejligheder, skal Granparken og Lærkeparken sige farvel til henholdsvis 160 og 136 lejligheder. Det svarer til mellem 32 og 27 procent af lejlighederne.

Pas på med nye ghettoer

Bøgeparken og det tilhørende Bøgetorv er ubetinget det sted i Vollsmose, hvor de fleste konfrontationer med politiet er foregået, og det sted, hvor meget af den organiserede kriminalitet er blevet knyttet til i offentligheden.

Da mere end halvdelen af beboerne i Vollsmose samtidig står uden for arbejdsmarkedet, skal flytningen af beboerne foregå under skærpet kontrol for at undgå, at man skaber nye ghettoområder andre steder.

Det betyder, at boligforeninger i løbet af i år skal have lavet et "monitoreringssystem" for byens udsatte boligområder, hvor man vil måle på de fem ghettokriterier, for at forhindre, at man bare flytter problemerne til et nyt boligområde.

Samtidig skal der sættes ind med forskellige sociale tiltag. En del beboere har for eksempel udlæg i deres indskud til lejligheden - her skal det være muligt at få et nyt lån i forbindelse med en genhusning eller flytning.

Tidsplanen

Planen er, at de omfattende nedrivninger i Vollsmose for alvor begynder i 2021 og vil ske i følgende rækkefølge:

2021: Bøgeparken

2022: Birkeparken

2023: Granparken

2024: Lærkeparken

2025: Egeparken

Ambitionen er, at samtlige nedrivninger er gennemført med udgangen af 2029.

Men først skal udviklingsplanen vedtages af såvel politikere som boligorganisationernes repræsentantskaber. Der skal stemmes følgende datoer:

16. maj: Fyns Almennyttige Boligselskab

21. maj: Civica

22. maj: Odense Byråd.

Markant anderledes

Som man kan se af grafikken her til artiklen, er det meningen, at Vollsmose skal have et markant anderledes udtryk. Det er afgørende med et nyt image og en ny "fortælling" om stedet, påpeger planen.

Derfor er dele af centeret, Vollsmose Torv, også i spil til at blive revet ned eller bygget om i forbindelse med nye erhvervsprojekter. Derfor kommer der også flere kommunale arbejdspladser og bedre børneinstitutioner i bydelen.

Og derfor bliver de tilbageværende lejligheder i hele området renoveret og sat i stand i samarbejde med beboerne for at skabe en "tryg bydel med et godt image". Målet er, at beboersammensætningen skal svare til gennemsnittet i resten af Odense.

Måske vigtigst af alt skal en ny etape 2 af letbanen realiseres. Særligt dette punkt angiver potentielle investorer ifølge udviklingsplanen som vigtigt.

Udviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose er blevet til i et samarbejde mellem Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Kommune.

Både repræsentantskaberne i de to boligforeninger og politikerne i Odense Byråd skal i løbet af maj tage stilling til planen.

Hverken borgmester Peter Rahbæk Juel (S) eller boligorganisations-direktørerne ønsker at kommentere udviklingsplanen, før den tirsdag præsenteres for beboerne.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Fængselsforbundet: - Vi kan aldrig undgå, at indsatte tager livet af sig selv

Læserbrev

Sammenlægning. 700 udsatte børn på én skole?

Synspunkt: Kære Susanne, det er ikke børnenes tarv at sammenlægge Vollsmose-skolerne. Hvordan skulle det gavne det enkelte barn i Vollsmose at samle over 700 udsatte børn på én skole? I mange år har politikerne i Odense snakket om, at vi skal have flere blandede skoler i Odense. Derfor er det meget svært at forstå, at de nu vil skabe en stor skole og samle alle børnene i Vollsmose på Abildgaardskolen. Det er hverken fagligt forsvarligt eller integrationsfremmende. Derudover er det svært at forstå, hvorfor politikerne ikke kan vente med at sammenlægge skolerne, indtil ombygningen er overstået, for at undgå at børnene bliver udsat for flere skoleskift og stress. I perioden, hvor ombygningen står på og nogle af familierne skal flyttes væk fra området og andre flytter ind, har børnene brug for ro omkring deres skolegang. De har brug for deres vante omgivelser, tryghed og deres lærere, som de har kendt i mange år. Politikernes argumentation om, at der bliver færre børn i området, holder ikke i vand. Der skal opføres nye boliger i området, når nogle af de nuværende boliger blev revet ned, hvilket betyder at der flytter nye familier og deres børn til området. Hvor skal de nye børn i området så gå i skole? Derudover er der omkring 1500 mennesker, som flytter til Odense hvert år. I det hele taget bliver der flere børn og ældre i Odense i fremtiden. Derfor er det en omgang tom snak at påstå, at sammenlægningen skyldes faldende børnetal i området. Dertil savner jeg, at I politikere svarer på, hvor tanken om at skabe flere blandede skoler i Odense er blevet af? Og hvorfor skulle de nye tilflyttere i Vollsmose vælge en skole med over 700 tosprogede børn? Der er overhovedet ikke noget sammenhæng mellem det, I politikere siger, og det I gør. Der er ingen, der siger, at vi skal have to skoler i området, hvis der ikke er behov for det i fremtiden. Det giver bare ikke mening at samle alle områdets børn på en skole midt i en periode, hvor der foregår ombygning og renovering i området. Jeg håber inderligt, at I politikere tænker jer om og ikke svigter de mest udsatte børn i vores by. I det mindste fortjener børnene ro omkring deres skolegang, indtil ombygningen er færdig. Vollsmose-børns faglige udvikling, tryghed og trivsel er mindst lige så vigtig, som det er tilfældet for resten af byens skolebørn. Hvorfor skal byens måske mest udsatte børn stilles ringere end andre børn?

Fyn

Parti går i folketingssalen for at få bygget ny jernbane to år tidligere

Annonce