Annonce
Odense

Ny affaldsplan på vej: Odenseanerne skal genanvende markant mere

På genbrugsstationerne, bl.a. her på Havnegade i Odense, øges kravene til sortering, og det samme gælder affaldet fra de odenseanske husstande. Arkivfoto: Kristian Wraae
Otte ugers høringsperiode for en ny affaldsplan for Odense Kommune begynder nu. Planen indebærer, at genanvendelsesprocenten skal op fra 34 procent i 2019 til mindst 60 procent allerede om fem år.

Odense: En ny plan for, hvordan Odense og byens borgere skal håndtere affald, er netop blevet sendt i otte ugers offentlig høring. Bag planen står Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning og Odense Renovation, og som udgangspunkt kommer planen til at sætte rammen for Odenses håndtering af affald i den kommende 12-årige periode frem til 2032.


Vi har allerede bevæget os i den rigtige retning med den nye affaldsordning, vi har fået i Odense, som vi indførte i 2019 og 2020, men vi skal stadig gøre en stor indsats.

Christoffer Lilleholt (V), by- og kulturrådmand


Annonce

En af de meget konkrete målsætninger er at øge genanvendelsesprocenten fra husholdningsaffald markant over de kommende år. I 2019 var det 34 procent af husholdningsaffaldet i Odense, der blev genanvendt, og målet er en genanvendelse af husholdningsaffald på mindst 60 procent allerede om fem år, altså i 2026. Det er en målsætning med kortere løbetid end den nationale målsætning om 60 procent genanvendelse senest i år 2030.

- Vi har allerede bevæget os i den rigtige retning med den nye affaldsordning, vi har fået i Odense, som vi indførte i 2019 og 2020, men vi skal stadig gøre en stor indsats, lød det fra by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), da den nye affaldsplan blev behandlet i byrådet, hvor samtlige partier sagde ja til at sende den i høring.

Skal sorteres to gange

Den højere grad af sortering skal blandt andet opnås ved at sortere husholdsaffald i 10 fraktioner. Men en så høj grad af sortering er mere, end borgerne alene kan klare derhjemme, lyder erkendelsen i affaldsplanen.

Derfor ligger det også i kortene, at affaldet fremover skal eftersorteres, hvilket på jævnt dansk vil sige, at det skal sorteres ad to omgange. Først hjemme hos den enkelte borger - den såkaldte kildesortering - men også én gang yderligere, efter det er blevet indsamlet.

Affaldsspande som disse - med plads til sortering i fire separate rum - blev indført i Odense i 2019 og 2020. Men planen er, at affaldet i fremtiden skal sorteres endnu mere. Arkivfoto: Morten Stricker

Initiativerne i affaldsplanen skal bidrage til, at målene for henholdsvis affaldsforebyggelse, genanvendelse og mindsket miljøpåvirkning opfyldes i planperioden. Og by- og kulturrådmanden med ansvaret for affaldsområdet mindede i byrådet om, at det ikke mindst også handler om klimaet, hvor Danmarks er et at de lande i verden, hvor den enkelte borger har den højeste udledning af CO2.

- En væsentlig forklaring på det er, at vi har opbygget et velstående samfund med et højt ressourceforbrug. Det er ikke i sig selv negativt, men vi skal være bedre til at genbruge og genanvende vores affald, for jo mere vi genbruger og genanvender, des større bliver vores sparede CO2-udledning og nyproduktion og udvinding af råstoffer. Så når vi taler om klimamål og bæredygtighed, må vi også tale om affald, sagde Christoffer Lilleholt i byrådssalen.

Annonce

Kan få en kort levetid

Affaldssorteringens betydning for klimakampen kom flere af partierne ind på, også Radikale Venstres rådmand Susanne Crawley Larsen.

Hun pegede på, at forhandlinger om en stor klimaplan, der skal gøre Odense til en klimaneutral kommune senest i år 2030, skal finde sted i de kommende måneder. Og i den plan indgår langt højere grad af genanvendelse, herunder af plastic, hvorfor der kan blive behov for at øge genanvendelsesprocenten yderligere.

- Radikale Venstre stemmer for, men vi er ret sikre på, at vi kommer til at revidere den (affaldsplanen, red.) indenfor løbetiden, lød det fra Susanne Crawley, der også sagde:

- Vi ser ikke denne plan få en lang levetid.

Udgifterne til at realisere affaldsplanens initiativer skal finansieres over renovationstaksterne, og i planperioden forventes en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Odense Kommune. De økonomiske konsekvenser skal fastlægges senere i et nyt affaldsregulativ for husholdningsaffaldet.

Affaldsplanen er i offentlig høring fra 29. april til 24. juni 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

Deltag i afstemningen: Als-Fyn-broen splitter fynboerne - René vil ikke flytte til Faaborg, hvis der kommer en bro

Annonce