Annonce
Faaborg-Midtfyn

Nu tikker kirkeuret i Diernæs så lystigt som i gamle dage

Diernæs Kirkes gamle urværk fra 1700-tallet før restaureringen i 2019. Foto Per Rasmus Møller
Det gamle kirkeur i Diernæs Kirke er blevet renoveret, og det fortæller Nationalmuseets klokkekonsulent om i denne artikel.

Diernæs: I modsætning til de fleste landsbykirker har Diernæs Kirke i mange år haft et tårnur. Det er anbragt i et lille lukaf i tårnets andet stokværk på etagen under klokkerne.

Uret stammer sandsynligvis fra starten af 1700-tallet og har muligvis haft en fortid på Holstenshuus Gods, hvorfra det på et ukendt tidspunkt er overflyttet til kirken. Selve urværket udmærker sig ved at være ganske tæt på sin originaltilstand.

Uret blev indtil sidste år drevet af lodder bestående af to store marksten, og med en gangreserve på omkring 28 timer indebar det daglige ture i tårnet i forbindelse med det periodiske optræk.

Tiden vises på urskiver mod nord og syd, og i modsætning til de fleste tårnure findes der kun en timeviser. Et ur uden minutviser kaldes på jysk en "jenpeger" (enpeger) og anses normalt som hørende til blandt de allerældste.

Annonce
Uret har kun en timeviser og anses derfor for at høre til blandt de allerældste.

Snild gårdejer fiksede uret

I 1888 gik uret i stå, og kirkebestyrelsen dengang anså det som opslidt. Der blev derfor ikke gjort noget for at få uret i gang igen. Synet på det gamle ur havde ikke ændret sig i 1904, som det fremgår af menighedsrådets protokol fra 19. juni 1904:

"Taarnuhret er opslidt og kunde ikke repareres (Efter Uhrmagers Erklæring)."

Hvor den professionelle urmager måtte give fortabt, kunne en fingersnild lægmand løse problemet. Det kunne man læse om i den lokale Fåborg Tidende i 1929:

Beboerne i Diernisse er i denne Tid blevet glædet med, at det gamle Uhr på Diernisse Kirke er bleven sat i gang igen, efter at det i 1888 paa grund af Alder og Svagelighed hørte op at virke og i 41 Aar har haft en blid og rolig Hvile. Det er Gaardejer Andreas Knudsen, der med stort Snille har repareret det gamle Uhrværk, saa det nu atter fungerer som Tidsmaaler paa sin gamle plads til Glæde for Egnens Beboere."

I 2017 kom det på tale helt at pensionere det gamle ur, efter at menighedsrådet havde indhentet tilbud på et nyt elektrisk urværk. Det ville i praksis betyde, at den gamle aksel til viserværkerne ville blive skåret over og en ny elmotor blive indsat i værkets sted. Det er desværre blevet løsningen mange steder, men heldigvis havde menighedsrådet stor veneration for deres gamle tårnur og valgte i stedet at lade det sætte i stand.

Det er nu sket ved firmaet Kirp Tårnure i Vejle. Uret tikker nu så flot af sted som i gamle dage, efter at der er monteret nye lejer, akseltappene er poleret, og hele værket er gået efter. Samtidig er der etableret elektrisk/automatisk optræk, så de daglige ture i tårnet er blevet overflødige.

Diernæs Kirke ligger højt og flot med en betagende udsigt over landskabet og Det Sydfynske Øhav.
Den restaurede ankergang med nye bronzelejer. I forbindelse med arbejdet har rammeværket fået en ny mønjerød farve. Foto: Per Rasmus Møller
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Liveblog: 161 er nu døde med coronavirus i Danmark

Annonce