Annonce
Sydfyn

Nu starter Projekt Blå Kant: Kommunen vil bygge ny bro til Frederiksøen

Den gamle betonbro til Frederiksøen skal udvides med en træbro, der i lige så høj grad er et opholdsareal, hvor man kan nyde udsigten over havnen. En mobil ø i havnebassinet er også tegnet ind i projektet som en mulighed. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt
Første etape af projektet Den Blå Kant indeholder en ny træbro til Frederiksøen, og på den er et opholdsareal med udsigt til Tåsinge.

Svendborg: Når 25.000 motionister om to år invaderer Svendborg for at deltage i landsstævnet, vil de kunne gå over en ny træbro til Frederiksøen og tage del i festlighederne på en nyindrettet kulturkaj på den gamle værftsø.

Politikerne har netop godkendt et forslag og budget til første etape af projektet Den Blå Kant, og som led i det bliver den gamle betonbro til Frederiksøen udvidet med en ny trækonstruktion. Den nye bro opføres på sydsiden af Frederiksbroen og udformes som et bredt trappeelement, der ikke kun er en passage, men også bliver et nyt byrum og opholdsareal med udsigt over den sydlige del af havnen mod Tåsinge.

Udvidelsen af broen har fået navnet ”Bryggen”. Hvis pengene rækker, er der lagt op til, at der i forlængelse af broen desuden skal opføres en mobil ø i havnebassinet – en flydende ponton, som også er til ophold.

Annonce

Den Blå Kant

Projektet Den Blå Kant er en del af kommunens udviklingsplan for Fremtidens Havn. Projektet skal forbinde byen og havnen samt skabe rum for byliv på hele havnen.

Den Blå Kant skal strække sig fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn i sydvest.

Herimellem skal der laves stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter.

Desuden er målet at klimatilpasse havnen for at imødekomme de stadigt mere ekstreme vejrforhold og herved forsøge at undgå oversvømmelser.

Stort ankomsttorv

Projektet er tegnet af det københavnske arkitektfirma Effekt, der for et år siden vandt arkitektkonkurrencen om Den Blå Kant og samtidig sikrede sig rettet til at tegne første etape. Formand for Teknik og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), er begejstret for projektet:

- Jeg synes virkelig, de har lavet et meget godt og flot projekt, og hvis det kan blive virkelighed, så vil jeg være lykkelig, siger han.

Projektet starter i krydset ved Frederiksgade, Jessens Mole og Havnepladsen og strækker sig over Frederiksbroen, videre til en ny ankomstplads på Frederiksøen og hen langs den såkaldte udrustningskaj.

Ankomstpladsen foran Kammerateriet indrettes som et stort torv med en enkel belægning og en uformel indretning med højstammede sølvpil i runde plantebede med marehalm og runde bænke i træ. Der er i dag 44 parkeringspladser på sydsiden, men de bliver flyttet længere ind på Frederiksøen for at skaffe plads til det nye torv.

Hen langs udrustningskajen kommer der også beplantning rundt om de forskellige aktivitetsfelter.

Den overordnede idé med projektet er at skabe en bedre forbindelse fra bymidten og ned mod havnen, og projektet hænger tæt sammen med byudviklingsprojektet på Klosterplads og Frederiksgade, der har samme formål: At få by og havn til at hænge sammen.

Bro med flere formål

Det er planen, at et endeligt projektforslag skal godkendes i byrådet i efteråret og sendes i udbud i april næste år. Selve anlægsarbejdet skal indledes i maj 2020, og hele projektet skal stå klar i marts 2021 – tre-fire måneder før landsstævnet starter.

Der er et budget på 24 millioner kroner til første etape, og de 19,2 millioner kroner er afsat til selve anlægsprojektet.

De 8,2 millioner kroner er alene budgetteret til konstruktionen af bryggen – den nye træbro – men en politisk styregruppe har gjort opmærksom på, at ”en prissætning af bryggen ved Frederiksbroen bør udfordres”.

Flemming Madsen håber dog, at det vil lykkes at bevare bryggen-delen i projektet, og han fastslår, at broen ikke kun er en passage og et fantastisk opholdsareal.

- Den nye bro bliver også mere plan og dermed handicapvenlig, og så vil en bredere bro betyde, at flugtvejene væk fra Frederiksøen bliver bedre, så det bliver muligt at lukke flere mennesker over på øen, forklarer han.

Den nye bro set fra Frederiksgade med kulturkajen med Kammerateriet og Rundbuehallerne bagerst. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt

Ramt på kornet

Flemming Madsen roser projektet fra den københavnske tegnestue og mener, at den har ramt Svendborgs sjæl på kornet.

- De har ramt noget fuldstændig rigtigt, hvor vi både får noget meget æstetisk og samtidig får noget, der vil bevare vores gamle havn, og giver en god passage til Frederiksøen og en god sammenhæng på øen. Det bliver et fantastisk godt projekt for Svendborg, siger Flemming Madsen.

Det var oprindeligt planen, at første etape også skulle have indeholdt et havnebad på kulturkajen, men det er pillet ud af projektet af økonomiske årsager – med mulighed for, at det kan laves på et senere tidspunkt.

Det nye ankomsttorv til Frederiksøen ser sådan ud med træer og bænke. De nuværende 44 parkeringspladser er flyttet længere ind på den gamle værftsø. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce