Annonce
Odense

Nu starter arbejdet: Nyt stykke gågade på vej i Odense

Opgravningerne er gået i gang i den sydlige del af Nørregade, som er del af det centrale områder, der nu bliver bygget helt om. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen
Et nyt stykke gågade og områder, der indrettes som lege- og opholdsgader. En ombygning til 8,9 millioner kroner af smalle gader i centrum af Odense er gået i gang i denne uge.
Annonce

Odense: Markante forandringer er på vej i området ved de smalle bygader Gravene og Dansestræde og ligeledes på den sydlige del af Nørregade, som ligger syd for Gravene/Hans Jensens Stræde. Arbejdet er blevet sat i gang i denne uge.

Den sydligste bid af Nørregade laves om til gågade, mens den øvrige del af området fremover bliver til såkaldt lege- og opholdsgade, som det kendes fra Ny Vestergade.

De steder, der bliver lege- og opholdsgade, må der fortsat være kørende trafik, men bilkørsel skal fremover foregå på de bløde trafikanters præmisser. I dag er det omvendt - bilerne har det meste af arealet, mens fodgængerne er henvist til smalle fortove.

Ensretningerne, som de kendes i dag, beholdes, mens cyklister er undtaget ensretningerne. I fremtiden får cyklister også mulighed for at cykle fra Bangs Boder og gennem Nørregade / Gravene, dog skal cyklisterne færdes på fodgængernes præmisser.

Annonce

Vandcenter Syd graver først

Indledningsvis er det Vandcenter Syd, som nu er gået i gang med sin del af arbejdet, som består af ledningsrenovering, oplyser Odense Kommune på sin hjemmeside.

Mænd klædt i orange arbejdsdragter og bunker af jord har allerede indtaget området. Arbejdet gik i gang tidligere på ugen. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen

Vandcenter Syd starter i Nørregade syd ved Fisketorvet og arbejder sig op mod Odense Slot. Dette er første etape af arbejdet, som varer frem til sommer.

Arbejdet påvirker også trafikken i området. Nørregade mod syd lukkes for trafik ved Gravene og ved overgangen til Odense Slot, mens arbejdet står på, mens det stadig vil være muligt at køre ind på Gravene fra Asylgade, ligesom Dansestræde stadig er åben. Adgangen til de private p-pladser i Dansestræde er også stadig åben, lyder det fra Odense Kommune.

Annonce

Plads til ophold

Overordnet handler planen om at gøre området, der ligger tæt ved Odenses gågader og nær den store byomdannelse af TBT-området, som finder sted i disse år, til et sted, som i højere grad indbyder til at være fodgænger eller cyklist.

Men det er også tanken, at det skal være et område, hvor man kan tage ophold. Derfor opstilles der bænke og andre møbler, som egner sig til enten et lille hvil eller til de, som blot ønsker at slå sig ned og se beskue byens liv for en stund.

For at gøre området mere behageligt for de bløde trafikanter, gøres transformationen af området tydelig med en ny belægning, der bliver lagt fra facade til facade.

En gammel plan realiseres

Renoveringen af Dansestræde, Gravene og den sydlige del af Nørregade rækker helt tilbage til Kvarterplanen for Odense Bymidte fra 1999.

Dengang blev der i kvarterplanen præsenteret en række målsætninger. Hovedformålet med kvarterplanen er at forskønne bymidten på baggrund af Odenses særlige kvaliteter, så den bliver et behageligt sted at færdes i.

I 2007 tegnede Kvarterplan by-havn et billede af, hvordan midtby og havn skal hænge sammen, og hvordan bl.a. byrum skal tage sig ud i Odenses bymidte i fremtiden.

Der blev i denne plan reserveret økonomi til renoveringen af Nørregade, Gravene og Dansestræde. Formålet var, at området sammen med de nye byrum på den gamle Thomas B. Thriges gade skulle udgøre en sammenhængende bymidte, der kunne byde velkommen.

I bylivsundersøgelsen fra 2018 bliver det igen fremhævet, at potentialet for fodgængervenlige gader er stort netop her. Gaderne er karakteriseret ved et buet forløb, historiske bygninger og mange fine facader, der fint støtter op om et løft af strækningen. Desuden er der et godt eksisterende handelsliv og muligheder for at give mere plads til ophold og byliv.

Økonomien til at gennemføre ombygningen - 8,9 mio. kroner - blev fundet i 2019.

Med belægningen kommer alt i samme niveau, og det skal skabe bedre tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere og cyklister.

I Nørregade bliver den nye belægning i form af klinker i et mix af forskellige farver, der illuderer den klinketype ”Hasleklinken”, som ligger på fortovet i Nørregade i dag. Langs facaderne i Nørregade lægges chaussésten som base for de klassiske gamle huse.

I det tværgående forløb fra Hans Jensens Stræde, over pladsdannelsen ved Gravene og frem mod Slotsgade lægges granitbelægninger. Granitbelægningen markerer en forsættelse af et forløb, der strækker sig fra gaderne i H.C. Andersen-kvarteret øst for den kommende letbane.

Granitbelægningen består af chaussésten, der lægges i et stiliseret bugtende mønster med en hentydning til den vandrende, der har flydt i Gravene historisk set.

Dansestræde bliver også belagt med chaussésten, men i et mere klassisk bueforbandt.

Annonce

Før vej for 10.000 biler

At området nu indtages af bylivet, mens bilerne må indordne sig, er en del af en markant forandring af Odense centrum, som finder sted i disse år.

Inden omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, der gik i gang i sommeren 2014, var der en del gennemkørende trafik inklusive buskørsel til og fra Thomas B. Thriges Gade via Nørregade og Gravene.

Hundredetusinder af biler har gennem årene kørt på asfalten i Nørregade og Gravene. Nu skal der være slut med asfalt, da området i forbindelse med ombygningen bliver belagt med sten. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen

Måske lidt overraskende for de, som ikke husker så langt tilbage eller måtte have glemt det, så viser tal fra Odense Kommunes trafikmodel faktisk, at der på Gravene og på Nørregade nord for Gravene var ca. 5.000 bilister, mens der syd for Gravene på Nørregade var helt op til 10.000 bilister i døgnet.

Ansigtsløftet til hele området, som nu er sat i gang, er budgetteret til at koste 8,9 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Her er argumenterne for, hvorfor salget af Odense Havn til én entreprenør er en god idé - eller en rigtig dårlig

Fyn

33.000 indkaldt på en gang: Kronisk syge fynboer kan få første Covid-19 vaccine stik i marts eller først i april

Annonce