Annonce
Trekantområdet

Nu skal eleverne til Koldings gymnasier fordeles mere ligeligt: Ny aftale om gymnasier får kæmpe betydning i Kolding

De nye regler om fordelingen af elever på alle landets gymnasier vil også få stor betydning i Kolding, når ansøgerne hvert år skal optages på Kolding Gymnasium eller Munkensdam Gymnasium. Allerede for et halvt år siden søgte ledelsen og bestyrelsen på Kolding Gymnasium regionen om, at man indførte nye regler for fordelingen af gymnasieelever i Kolding, men man fik nej. Foto: Søren Gylling
En helt ny aftale i Folketinget om fordelingen af landets gymnasieelever vil få stor betydning i Kolding. Aftalen, der gælder for alle gymnasier i landet, skal nemlig sørge for en mere ligelig fordeling af eleverne ud fra deres socioøkonomiske baggrund, og det gælder også fordelingen mellem Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium

Kolding: Det skal være slut med de meget store forskelle i elevsammensætningen af elever på de almene gymnasielinjer (STX) på henholdsvis Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium.

En helt ny aftale om den fremtidige fordeling af landets gymnasieelever, som torsdag eftermiddag blev indgået mellem et flertal af partier i Folketinget, skal nemlig bidrage til, at gymnasieeleverne landet over fremover fordeles mere ligeligt mellem gymnasierne efter deres etniske og socioøkonomiske baggrund, og dette får også stor betydning, når eleverne skal fordeles mellem Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium.

Det slår Socialdemokratiets finansordfører, den lokalt valgte Christian Rabjerg Madsen, fast i forbindelse med aftalen, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Annonce

- I Kolding har vi haft en udvikling, hvor særligt elever med dansk baggrund søger til Munkensdam Gymnasium, og elever med anden etnisk baggrund søger på Kolding Gymnasium. Det skaber en struktur med en skæv fordeling på etnicitet og socioøkonomisk baggrund og giver et skævt og ujævnt billede. Vi skal ikke være et land, hvor vi opdeles på farve og økonomi, og vi kan ikke have et velfærdssamfund, hvis vi ikke mødes på tværs af etnicitet og økonomi, for så mister vi forståelsen for hinanden, siger Christian Rabjerg Madsen.

Kolding Gymnasium forsøgte

Tidligere i år beskrev JydskeVestkysten, hvordan man på Kolding Gymnasium forsøgte at få ændret fordelingen af Koldings gymnasieelever, men hverken Trekantområdets gymnasierektorer, der tilsammen udgør områdets fordelingsudvalg, eller politikerne i regionsrådet ønskede at imødekomme ønsket fra gymnasiets ledelse og bestyrelse.

Kolding Gymnasium har gennem de seneste år oplevet en markant nedgang i antallet af ansøgere til STX, og samtidig er andelen af ansøgere med tosproget baggrund steget, så de udgør knap en tredjedel af ansøgerne. Munkensdam Gymnasium har oplevet den modsatte udvikling og får hvert år flere ansøgere, end det har plads til. I år var der rekordfå ansøgere til STX-linjen på Kolding Gymnasium.


Jeg synes, det er særdeles glædeligt, at man er begyndt at adressere det her samfundsproblem.

Sune Hother Petersen, rektor Kolding Gymnasium


Ifølge gymnasieaftalen vil man i fremtiden se mere på antallet af unge i de enkelte gymnasiers opland, ligesom man også kommer til at se på, hvor lang transporttid eleverne vil have med offentlig transport til et gymnasium, når der skal optages elever. Hvert gymnasium vil få inddelt en slags geografiske zoner omkring sig i forbindelse med optagelsen af elever, og disse zoner skal sikre en mere balanceret sammensætning af elever.

Hvordan ordningen præcist får betydning i Kolding, er det endnu for tidligt at sige, men målet er klart: En del af de elever, der i dag bliver optaget på Munkensdam Gymnasium, skal i fremtiden på Kolding Gymnasium. Dermed kan man ændre den socioøkonomiske og etniske sammensætning af eleverne begge steder.

Annonce

Minister tager over

- Hvis der er en stor skævhed i forhold til søgemønstret til et gymnasium, og hvis det trodser geografisk logik, så vil den fremtidige kapacitetsstyring rette op på det, siger Christian Rabjerg Madsen, der ikke vil udelukke, at Munkensdam Gymnasium skal oprette færre klasser fremover, mens Kolding Gymnasium måske skal oprette flere.

Den nye aftale omfatter en strammere styring af elevkapaciteten på gymnasierne, og når aftalen træder i kraft, vil det i en treårig periode blive Børne- og Undervisningsministeren, som kommer til at styre kapaciteten.

I dag er det fordelingsudvalgene for de forskellige områder, der står for det. Disse udvalg består af områdets gymnasierektorer, og Kolding hører under Trekantområdets fordelingsudvalg.

Når de tre år er gået, bliver det op til regionsrådene at styre kapaciteten.

Det er Christian Rabjerg Madsen godt tilfreds med, da han mener, at fordelingsudvalgene med rektorerne i spidsen ikke har fungeret godt nok, blandt andet fordi rektorerne kan nedlægge veto og bremse fornuftige beslutninger, mener han. Han peger på, at det for eksempel betyder, at rektorer fra de store, populære gymnasier har kunnet sætte foden på bremsen i forhold til forslag, der vil ændre elevsammensætningen.

På gymnasier med en endnu mere skæv socioøkonomisk fordeling end på Kolding Gymnasium, vil man fremover se på forældrenes indkomst og ikke på transporttid til skolen, når man skal fordele eleverne mere ligeligt.

Kolding Gymnasiums rektor Sune Hother kender endnu ikke det præcise indhold af den helt nye aftale, men han glæder sig over, at fordelingen af elever til gymnasierne nu har politikernes bevågenhed. Foto: Søren Gylling

Rektor på Kolding Gymnasium, Sune Hother Petersen, ser frem til at sætte sig nøjere ind i den nye aftale, som han endnu ikke har detaljeret viden om.

- Jeg synes, det er særdeles glædeligt, at man er begyndt at adressere det her samfundsproblem, og det er glædeligt, at man tager det alvorligt fra politisk side. Jeg håber, vi kommer til at have et system, hvor elever i højere grad fordeles efter, hvor der er ressourcer lærermæssigt og bygningsmæssigt, og at vi i mindre grad skal konkurrere om eleverne, siger Sune Hother Petersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor for Munkensdam Gymnasium, Per Møller.

Koldings gymnasier

  • En analyse af eleverne på de to gymnasier i Kolding viste tidligere i år blandt andet:
  • At ansøgerne til Kolding Gymnasium havde et lavere karaktergennemsnit fra grundskolen end eleverne på Munkensdam Gymnasium.
  • At der er markante forskelle på forældrenes uddannelsesniveau på de to gymnasier. I 2020 havde 37,2 % af eleverne på Kolding Gymnasium mindst én forælder med en videregående uddannelse. På Munkensdam Gymnasium gjaldt det 67,2 % af eleverne.
  • At 31,8 procent af ansøgerne til Kolding Gymnasium i 2020 havde anden etnisk baggrund end dansk, mens det gjaldt for 7,6 procent af ansøgerne til Munkensdam Gymnasium.
Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Måtte fyre medarbejder, da plejehjem fik forbud mod at handle i Brugsen: Nu tager brugsuddeler hatten af for politikerne

Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Annonce