Annonce
Odense

Nu skal det afgøres: Tirsdag bliver skæbnedag for Olav de Lindes byggeplaner i kanten af Åløkkeskoven

Olav de Linde stillede for nyligt op til interview i Fyens Stiftstidende, hvor Åløkkeskoven og hans projekter i Odense og byens udvikling var på dagsordenen. Tirsdag kommer netop planer for Åløkkeskoven i forhøring. Foto. Birgitte Carol Heiberg
By- og Kulturudvalget får tirsdag præsenteret de konkrete planer for Olav de Lindes påtænkte byggeri på den grund, han ejer i kanten af Åløkkeskoven. By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) har meldt ud, at han ikke mener, der skal bygges så tæt op ad skoven, men hans egen forvaltning er uenig og anbefaler et ja til at sende projektet i forhøring.

Odense: Meget er allerede sagt og skrevet om Olav de Lindes byggeplaner på det areal ved Pakhusgården, som han ejer i kanten af Åløkkeskoven.

Tirsdag skal snak omsættes til handling, når By- og Kulturudvalget skal stemme om, hvorvidt det stærkt omdiskuterede projekt skal skrottes eller sendes i 14 dages forudgående høring med henblik på at ændre kommuneplanens rammer og igangsætte en ny planlægning for området.

Sagen skulle egentlig have været behandlet på det seneste udvalgsmøde, men blev udskudt efter ønske fra Olav de Linde.

Annonce

Forud for det havde by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) allerede den 22. oktober meldt ud, at han er imod byggeplanerne, som de foreligger.

- Vi kan i Venstre ikke se, at vi kan sige ja til, at man kan bygge så tæt på skoven, som Olav de Linde har ønsket. Og det står vi relativt fast på, lød det fra Lilleholt efter et møde med grundejerforeningen i Åløkkekvarteret, som kæmper med næb og kløer imod byggeplanerne.

Vil tale direkte til udvalget

By- og Kulturforvaltning går dog lodret imod egen rådmand og anbefaler et ja til at sende planerne i forudgående høring.

Men intet er afgjort på forhånd, da hverken Konservative eller Socialdemokratiet, der med tilsammen fire ud af syv udvalgsmedlemmer kan danne et flertal, på forhånd har ønsket at melde ud, hvordan partierne ser på sagen.

- Vi finder det dybt problematisk, at Venstres rådmand (Christoffer Lilleholt, red.) vil sagsbehandle, længe inden en sag er sat på dagsordenen, lød det dagen efter rådmandens udmelding fra S-udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen, mens det fra Kristian Guldfeldt (K) lød:

- Vi har den indstilling, at en sag skal være ordentlig belyst, før vi vil træffe en beslutning

Men andre ord er spændingen helt intakt forud for tirsdagens udvalgsmøde, hvor begge parter i striden om byggeplanerne - Byggeselskabet Olav de Linde og Åløkkekvarterets Grundejerforening - har bedt om foretræde, hvor de vil fremlægge deres argumenter for udvalget en sidste gang, inden afgørelsen skal træffes.

Hovedspørgsmålene i mulig høring

Hvis der gennemføres en forhøring om Olav de Lindes byggeplaner, så vil hovedspørgsmålene bl.a. være:

Omfanget af byggeriet – hvor kan der bygges, hvor kan der ikke bygges og hvor højt.

Fjernelse af eksisterende beplantning – hvor meget ikke-fredskov skal det være muligt at fjerne.

Den trafikale situation, herunder hvorfra vejadgangen til området foretages – fordele og ulemper, herunder kan det betyde inddragelse af fredskovsarealer.

Offentlighedens tilgængelighed til området – særligt den del, der ikke bebygges og i dag opleves som en del af Åløkkeskoven.

Særlige forhold under byggeprocessen.

Sagen om det mulige byggeri er en langstrakt sag, der har verseret i flere år. By- og Kulturudvalget behandlede også ønsket i august 2018, hvor et skitseforslag til ny boligbebyggelse på ejendommen blev drøftet.

Dengang drog udvalget efterfølgende på besigtigelse på ejendommen og bad derefter Olav de Linde fremsende et nyt forslag til bebyggelse, som berørte skovområdet mindst muligt.


Byggeselskabet Olav de Linde oplyser, at såfremt der ikke vil blive igangsat planlægning for området, vil ejendommen matrikel 27f umiddelbart blive inddraget som en del af Pakhusgårdens erhvervsaktiviteter, som kan forliges med en forstmæssig udnyttelse af området, herunder at indhegne området.

Fra dagsorden til By- og Kulturudvalgets møde på tirsdag den 24. november


Det er den proces, som nu har ledt til et neddroslet byggeprojekt med cirka 80 boliger fordelt på fire punkthuse med fire til seks etager. Efterfølgende har Olav de Linde meddelt Odense Kommune, fremgår det af sagen, at der også kan være andre muligheder for indretning af bebyggelse på grunden, herunder i forhold til vejadgang, højder med mere. Det nævnes konkret i sagsfremstillingen, at der kan være flere forskellige muligheder for vejadgang til projektet - enten ved en hel eller delvis adgang gennem Pakhusgården eller Nordisk Tekstil eller ved adgang helt eller delvist fra Mogensensvej.

Sådan ønsker Olav de Linde at bygge ved Åløkkeskoven. Tirsdag skal By- og Kulturudvalget beslutte, om planerne skal afvises eller have grønt lys til til at blive sendt i forhøring. Grafik: Leif Nørmark Sørensen

De forskellige adgangsmuligheder har dog forskellige fordele og ulemper. Dels kan der være risiko for at skulle fælde yderligere skov, herunder også fredskov. Dels vil der være den gene, der vil være for de omkringboende på grund af yderligere beboerkørsel. Såfremt der inddrages fredskov, oplyser Olav de Linde til Odense Kommune, at der kan være mulighed for at inddrage dele af grunden som ny fredskov til erstatning for det tabte.

Annonce

Nej kan føre til indhegning

For at opføre det, der umiddelbart er foreslået, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at der skal fældes i omegnen af 1.500 kvadratmeter beplantning, alt sammen inde på matrikel 27f, som ejes af Olav de Linde.

Selve Åløkkeskoven, der er fredskov, og som grunden støder op til, berøres derimod ikke. Visuelt og indholdsmæssigt er der dog ikke den store forskel på den nordlige del af Olav de Lindes matrikel og den omgivne skov, som med tiden er vokset sammen. Det vurderer forvaltningen.

Naboerne i området repræsenteret ved Åløkkekvarterets Grundejerforening argumenterer blandt andet med, at byggeriet vil medføre tab af skov - og dermed af grøn herlighedsværdi i området for Odense i almindelighed. Omvendt hæfter Olav de Linde sig ved, at selve matriklen ikke er en del af Åløkkeskoven og ikke er fredskov, men derimod er hans grund.

Og bliver det et nej til byggeplanerne, så kan det få den konsekvens, at området bliver hegnet ind, har Olav de Linde fastslået overfor Odense Kommune. Det fremgår af dagsordensteksten til sagen, politikerne tirsdag skal behandle.

"Byggeselskabet Olav de Linde oplyser, at såfremt der ikke vil blive igangsat planlægning for området, vil ejendommen matrikel 27f umiddelbart blive inddraget som en del af Pakhusgårdens erhvervsaktiviteter, som kan forliges med en forstmæssig udnyttelse af området, herunder at indhegne området", står der.

Annonce

Grundejerforening: Ulovligt

Avisen har været i kontakt med Olav de Linde. Han henviser til sagsfremstillingen og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

Carsten Myhr, formand for Åløkkekvarterets Grundejerforening, siger, at efter hans opfattelse vil det være ulovligt, hvis Olav de Linde indhegner området.

- Det er ham, der ejer arealet. Men ifølge skovloven må han ikke hegne det ind, siger han.

Hvad grundejerforeningen vil gøre ved det, hvis Olav de Linde har en anden opfattelse af juraen og alligevel hegner området ind, vil Carsten Myhr ikke forholde sig til nu.

- Vi må se på situationen, hvis den ændrer sig, siger han.

Annonce
Nyborg For abonnenter

Nadia fik tourettes som seksårig: - Mit liv har været et helvede

Danmark

Tirsdagens coronatal: 457 nye smittetilfælde - seks døde

Annonce
Annonce
Annonce
Fyn

Ekstraordinært mange børn indlagt med RS-virus på OUH: Operationer og ambulatorietider bliver udsat

Odense For abonnenter

Nu kan Mette alligevel komme i bad inden efterårsferien: - Dejligt. Men hvad med alle dem, der ikke kommer i avisen?

GOG

GOG klar til Europa: En aftenvagt på kontoret

Nordfyn For abonnenter

Voldsom kritik af handicap-håndtering på vælgermøde: - Var det en privat virksomhed, ville man som ledelse gribe ind

Odense

Danmarksmester: Frederikke fra Amager Strand kan det der med ikke at lade fødevarer gå til spilde

Danmark

Tirsdagens coronatal: 457 nye smittetilfælde - seks døde

Middelfart

Malerfirma flyttede til Lillebælt: Vi ser os som et supplement til de eksisterende håndværkere

Hvem skal passe farmor

Tina brændte ud af at passe både arbejde og sin syge mor: Indfør 'bedstes første sygedag,' foreslår Ældre Sagen

Erhverv

Travle Kurt har købt tre nye luksusbusser på en måned: - Det svarer til personbilernes Rolls-Royce

Kultur

Carsten Bang vil tilbage til det simple i nyt one-man show: Noget af materialet er 30 år gammelt

Debat For abonnenter

Fyens Stiftstidende mener: Miljøet vigtigere end større gartnerier

Odense

Se video: Kirkegårdens kendteste kæmpe fik kappet toppen

Annonce