Annonce
Nyborg

Nu skal der styr på kommunens legionella-indsats

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune, Erik Rosengaard (V), beskriver sagen fra Førrup som et ulykkeligt enkelttilfælde. Medd e nye retningslinjer håber han, at kommunen er bedre rustet til at bekæmpe legionella-problemer i fremtiden. Arkivfoto: Michael Bager
Redegørelse afslørede fejl på fejl i håndtering af smittetilfælde fra Frørup. Som udløber af sagen har kommunen lavet en detaljeret legionella-handleplan, der er sendt ud til alle haller, klubhuse og skoler med badefaciliteter.

Nyborg: Kommunen handlede ikke hurtigt nok. Og der var ikke fuldstændig klarhed over, hvem der skulle gøre hvad, da Egon Stenmann Jensen fra Langå sidste efterår blev smittet med legionella.

Blandt andet ventede kommunen en hel måned med at bestille den første prøve af vandet i Frørup Klubhus efter at have fået oplysningen om et muligt smittetilfælde.

Da man endelig fik undersøgt sagen, viste det sig, at det var bakterier fra en bruser i omklædningsrummet, der nær havde kostet ham livet. Kommunens egen redegørelse viser også, at der gik næsten tre måneder, før de øvrige brugere af stedet blev orienteret om smitten og om de tiltag, der var sat i værk.

Tilfældet fra Frørup var det første af sin art, men ikke nødvendigvis det sidste.

Derfor har kommunen som noget nyt lavet en detaljeret plan for, hvad man skal gøre i tilfælde af begrundet mistanke om legionærsyge.

Handleplanen blev tidligere på ugen præsenteret for medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget, og her var der stor tilfredshed med resultatet, fortæller udvalgsformand Erik Rosengaard (V).

- I bagklogskabens lys kan man selvfølgelig sige, at sådan en handleplan burde vi har haft for længst. Omvendt er det glædeligt, at der ikke var andre, som blev smittet med legionella, siger formanden, der understreger, at han føler med familien Stenmann Jensen.

- Det er et ulykkeligt enkelttilfælde, som vi skal lære af. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fået klare retningslinjer for, hvem der gør hvad og hvornår i forhold til bekæmpelse af legionella, bemærker han.

De nye retningslinjer blev allerede før sommerferien sendt ud til alle de skoler, institutioner og haller, der har badefaciliteter. Det er sket efter ønske fra udvalget selv, fordi fokus har været på at få oplysningerne ud så hurtigt som muligt, fortæller Erik Rosengaard.

- Det gælder for eksempel oplysningen om, at det altid er en god idé at skylle igennem med varmt vand de steder, hvor vandet i rørene har stået stille hen over sommerferien. På den måde bidrager man til at reducere forekomsten af legionellabakterier og dermed risikoen for nye smittetilfælde, forklarer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce