Annonce
Nordfyn

Nordfynske grundejere skal selv bekæmpe bjørneklo

Hidtil har Nordfyns Kommune bekæmpet bjørneklo i en to meter bred bræmme langs de nordfynske vandløb. Fremover er det lodsejerens ansvar at bekæmpe på hele sit område, hvis ikke kommunen skal gå ind og gøre det på vedkommendes regning. Dronefoto: Nordfyns Kommune
En revideret indsats for den upopulære plante betyder, at det fremover bliver på grundejerens regning, hvis Nordfyns Kommune skal bekæmpe bjørneklo.

Nordfyn: Hidtil har det været Nordfyns Kommune, der foretog bekæmpelse af bjørneklo i den to meter brede bræmme langs de nordfynske vandløb, men på onsdagens møde i teknik- og miljøudvalget blev en revideret udgave af indsatsplanen vedtaget.

Det betyder, at det fremover er lodsejerne, der har ansvaret - også i den to meter brede bræmme, og hvis man ikke sørger for at bekæmpe den upopulære plante, kan Nordfyns Kommune gøre det på lodsejerens eller brugerens regning.

Nordfyns Kommune har netop sendt breve ud til godt 1300 lodsejere med opfordring til, at de bekæmper bjørneklo på egne arealer.

- Vi håber at komme i dialog med så mange som muligt omkring bekæmpelse af bjørneklo. Bekæmpelse kræver en stor og langvarig indsats, men hvis vi ikke i fællesskab gør noget ved planten, så vokser problemet os over hovedet. Jeg håber derfor, at rigtig mange lodsejere tager vores opfordring alvorligt, siger Natur- og Miljøchef, Mette Højby.

Bjørneklo spredes ved frø. Hvis bjørnekloplanten ikke bekæmpes sætter den frø, som spredes rundt om i området og ved vandløb sker spredningen også med vandet til nye steder.

- Den reviderede indsatsplan for bjørneklobekæmpelse bygger på sund fornuft, og der er heller ikke indkommet bemærkninger fra lodsejere i den otte uger lang høringsperiode, fortæller Anders Thingholm, der er Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Annonce
Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der kvæler den oprindelige flora og derudover kan den give mennesker voldsomt udslet ved kontakt. Arkivfoto

Udbredelsen overvåges med droner

Nordfyns Kommune tager fremover ny teknologi i anvendelse for at føre tilsyn med bjørneklo. Kommunens drone vil flyve over områder, hvor der er en tæt bestand med bjørneklo. Hvis der ikke er bekæmpet, vil der blive sendt et påbud til lodsejeren.

- I sidste ende kan lodsejeren blive orienteret om, at vi kommer og foretager bekæmpelse på deres regning.

- Vi har lavet aftale med en entreprenør om bekæmpelse af bjørneklo. Nu skal vi bare have ført tilsyn og overholdt de varslingsfrister, som lovgivningen kræver, så er vi klar til at bekæmpe. Men vi håber på, at entreprenøren ikke får noget at lave. Det er mest effektivt, nemmest og billigst for såvel lodsejer som kommune, hvis lodsejer selv foretager bekæmpelsen, siger Mette Højby.

Natur- og miljøafdelingen optrapper samtidig bekæmpelsen på de kommunale arealer.

- Hvis man først har fået bjørneklo på sin matrikel, så kræver det altså en ihærdig indsats i op mod 10 år før problemet er forsvundet. Det er et krav, at man bekæmper kæmpebjørneklo, som planten korrekt hedder, fortæller Mette Højby.

Man kan læse mere om bekæmpelsen af bjørneklo på Nordfyns Kommunes hjemmeside under menuen borger.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce