Annonce
Nordfyn

Nordfyn: Tre uger til at kommentere budgetforslag

Systemet med et klippekort, som ældre borgere kan bruge til at få en ekstra halv times hjælp hver uge, kan være i fare. Systemet er nævnt som en mulig besparelse i Nordfyns Kommunes omstillingskatalog. Arkivfoto
Høringsperioden for budgetoplægget fremsat af administrationen i Nordfyns Kommune blev indledt mandag og løber frem til 20. september. Hele processen er forsinket på grund af den nylige regeringsdannelse.

Nordfyn: Sidste år vakte det stor opstandelse, da forvaltningen i Nordfyns Kommune kom med bud på, hvordan der kunne spares og herunder ændres markant på den lokale skolestruktur.

I år ser processen med at lægge budgettet ud til at få et mere roligt forløb. Dels ser det omstillingskatalog, som administrationen offentliggjorde mandag, ikke ud til at indeholde spareforslag med samme sprængfarlighed. Dels er kataloget lavet efter det muliges kunst og dermed også behæftet med en vis usikkerhed.

Hvilket skyldes, at det sene valg til Folketinget har skabt forsinkelser i processen for embedsmænd og politikere. De er nødt til at vente på, at en rammeaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening falder på plads.

Annonce

Vejen til budget

Centrale nedslagspunkter i vejen til det kommunale budget for 2020.

2.-20. september. Høringsperiode for det administrative budgetoplæg.

26. september. Kommunalbestyrelsens første behandling af budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

30. september. Borgmester Morten Andersen (V) udsender sit oplæg til budget 2020-2023 til de politiske budgetforhandlinger.

2.-11. oktober. Borgmesteren indkalder til politiske forhandlinger.

3. oktober. Borgermøde klokken 18.00-20.30 med fokus på de økonomiske forudsætninger.

11. oktober. Sidste frist for indsendelse af politiske ændringsforslag.

31. oktober. Kommunalbestyrelsens anden behandling af budgettet.

1. november. Budgettet offentliggøres.

Ventetid

Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening forventes at være klar først i september, og de økonomiske konsekvenser af aftalen for Nordfyns Kommune vil først blive meldt ud i midten af september.

Først herefter vil det administrative budget blive udarbejdet og præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 26. september.

Omstillingskataloget er sendt i høring frem til den 20. september. Som billedet tegner sig, skal der samlet set findes et ekstra økonomisk råderum på 20 millioner kroner. Hele omstillingskataloget kan findes på Nordfyns Kommunens hjemmeside, hvor også det årlige anlægskatalog på 75 millioner kroner ligger.

Særlige udfordringer

I omstillingskataloget peges der på en række særlige økonomiske udfordringer:

- En demografisk udvikling, hvor gruppen af ældre borgere stiger, og trækker et spor i form af stigende udgifter til pleje og omsorg.

- På børneområdet ses en mindre stigning i aldersgruppen 0-5 år, mens børnetallet er faldende i den skolepligtige alder.

- En stigning i antallet af borgere med særlige behov. Det kan være både børn og voksne med fysiske handicap eller psykiske/sociale udfordringer, for eksempel ensomhed, angst og depression.

- En stigning i antallet af familier, der modtager støttende tilbud fra kommunen – og hvor der i yderste konsekvens kan tages skridt til anbringelse af børn uden for hjemmet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Leder: Har vi et ansvar overfor den dræbte kvindes døtre?

Der er nogle ting, der er så barske, at du ikke kan læse om dem i avisen. Billederne af en ung syrisk kvinde fra Langeskov og hendes ni-årige søn, der blev dræbt og efterladt i en skov i Syrien. Dem kan du ikke se i Fyens Stiftstidende. Vi fortæller heller ikke, hvordan det præcist foregik, da deres liv endte i et middelalderligt ritual angiveligt udført af deres egen mand og far. Det er så forsimplet, uhyggeligt og afstumpet, at det ikke er til at forstå. Hvis du har lyst til at læse og se, hvad der skete natten til en søndag i februar i det nordlige Syrien tæt på grænsen til Tyrkiet, så kan du finde det i andre danske medier. Men vi bliver nødt til at tage en snak om, hvorfor en flygtningefamilie fra Langeskov vælger at rejse tilbage til det land, der er flygtet fra. Hvorefter familiens overhoved efter beskrivelser fra lokale medier og bekendte vælger at begå et sharia-inspireret mord på sin kone og søn. Den unge kvinde, der kom til Danmark for fire år siden, var efter alle beskrivelser særdeles velintegreret. Hun har taget kørekort og var netop ved at afslutte en uddannelse som frisør. Hendes ældste barn gik i 1. kasse i en dansk skole og havde danske venner. Paradoksalt nok var det netop derfor, kvinden endte med at dø, ifølge hendes venner i Danmark. Hun var blevet for dansk til sin ægtemand, der er gammel nok til at være hendes far. Rejsen til Syrien er efter alt at dømme sket i hemmelighed. Blev kvinden presset til at tage af sted? Har hun vidst, der var fare på færde? Det er ikke sikkert, vi nogen sinde får svar på de spørgsmål. Hendes mand meldte sig efter drabene til de lokale myndigheder, og lad os da håbe, de beholder ham et godt stykke tid, så han ikke kommer til Danmark igen. Lige nu og her er det mest presserende spørgsmål, hvad der skal ske med kvindens to yngste børn. To piger, der begge er født i Danmark, og som nu opholder sig hos familie i Syrien. Har vi i Danmark et ansvar over for dem? Eller skal vi lade dem sejle deres egen sø, og så må de klare sig, som de kan hos familien i Syrien?

Odense

Til trods for myndighedernes anbefalinger: Fjernvarme Fyn aflyser arrangement på grund af coronavirus

Annonce