Annonce
Kerteminde

Nef søger nyt blod: Gennemsnitsalderen er faretruende høj

Direktør Marianne Eriksen har sat en kampagne i gang for at få flere til at engagere sig i deres lille lokale elselskab, som alle vi i forsyningsområdet er medejere af. Foto: Helle Nordström

Nefs direktør Marianne Eriksen håber at kunne skabe større lokalt engagement i et af landets mindste elforsynings-selskaber.

Nordøstfyn: - Hvor vigtigt er det at bevare nef Fonden (nef) som en selvstændig virksomhed?

At dømme efter stemmetallene ved de seneste valg til det repræsentantskab og den bestyrelse, der er nef's højeste myndighed, er det ikke så vigtigt endda: 2,02 procent var valgdeltagelsen ved valget i 2013.

Direktør i NEF, Marianne Eriksen, tror dog fortsat på, at det betyder noget for de cirka 16.500 kunder i dækningsområdet, at de har et lokalt elselskab med cirka 40 lokale arbjedspladser. Derfor har hun nu sat en stor kampagne i gang for at få flere af kunderne til at deltage aktivt i nef - enten som kandidat til repræsentantskabet eller som minimum ved at afgive sin stemme til november, når der igen er valg til repræsentantskabet.

Annonce

Med det lave engagement, vi var kommet ned på ved valget i 2013, var det tiden at tænke konstruktivt for at sikre fornyelse og kontinuitet.

Marianne Eriksen, direktør i nef

nef - leverer el og finernet

nef blev til i 1953 som et resultat af en fusion Kerteminde Kommunale Elforsyning og Sammenslutningen af Oplandets Transformerforeninger.nef Koncernen består af NEF Fonden og de tre datterselskaber Ravdex A/S, nefstrøm A/S og neffiber A/S.

nefs højeste myndighed er bestyrelsen, der består af seks medlemmer, der vælges af og fra repræsentantskabet samt to selskabsrepræsentanter.

Repræsentantskabet vælges hvert fjerne år. Repræsentantskabet følger fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges af og blandt netkunderne i tre distrikter, som er geografisk og netmæssigt afgrænset.

nef er dit og mit

- NEF er jo dit og mit. Det er forbrugstyret, hvilket vil sige, at alle 16.500 forbrugere har indflydelse, og hver og en af os har mulighed for at stille op til valget, minder hun om.

- Og de, der bliver valgt, er med til at bestemme, hvordan nef videre skal udvikle sig, og hvad selskabets penge skal bruges til.

For nef leverer ikke blot strøm og fibernet. Nef sætter også en ære i at være en aktiv del af lokalsamfundet. Derfor har selskabet i de senere år bl.a. givet penge til Kirsebærfestivalen, Munkebo Speedway og Art Week.

- Men hele fundamentet for nef er demokrati, og demokrati forudsætter engagement. Hvis der ikke er nogen, der stiller op til repræsentantskabet, og der ikke er nogen, der afgiver deres stemme, så er der ikke noget demokrati, bemærker Marianne Eriksen.

Heldigvis ser det ud til, at nef's charmefremstød allerede efter få dage har haft en effekt. De første 13 kandidater har meldt sig klar til valget til november.

- Det er dejligt, men vi vil gerne have endnu flere. Ikke sådan at forstå, at vi gerne vil af med de nuværende 27 repræsentanter. Men det er ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen er høj, at vi skal i gang med et generationsskifte, siger hun.

- Så med det lave engagement, vi var kommet ned på ved valget i 2013, var det tiden at tænke konstruktivt for at sikre fornyelse og kontinuitet.

Vær med til at bestemme

Man behøver ikke at have synderlig forstand på hverken elektricitet eller regnskaber for at stille op som kandidat til repræsentantskabet, for ingen af delene har repræsentantskabet ret meget at gøre med længere. Det er alt sammen blevet meget lovreguleret.

Repræsentantskabet er der, hvor man kan tænke store tanker for fremtiden og få en finger med i spillet om, hvad der skal bruges penge til, og hvordan selskabet skal udvikles. Ganske vist er det de seks repræsentanter, der bliver valgt til bestyrelsen, der sidder med fingeren på aftrækkeren. Men følger de ikke repræsentantskabet, så har samme repræsentantskab mulighed for at udskifte dem midtvejs i perioden, da de kun vælges for to år ad gangen.

I "gamle dage" var der stor interesse for at være med i nef's repræsentantskab. Det var dengang, der var ballade i selskabet. Og tendensen landet over er den samme - skal valgdeltagelsen op, skal der være noget at slås om.

Marianne Eriksen håber, at hun i et af landets mindste elselskaber kan ændre det, så der også bliver stort engagement, selvom der ikke er ballade.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Fem riddere om det runde bord

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Fyn

23-årig fodgænger dræbt på motorvejen: Han havde været til fastelavnsfest

Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Annonce