Annonce
Navne

Navnligt i 1775: Hans Brendhold var lykkeligst som bonde - og endnu et festligt skyttelav i Assens

Tegning: Gert Ejton

Hvis vi nu havde haft Navnligt i Fyens Stiftstidende i 1775 - eller som det hed dengang - Kongelig Privilegerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger - hvad ville redacteuren så have skrevet?

Vi har pløjet os igennem de gotiske bogstaver i avisen og fundet lidt af hvert.

Hans Brendhold er død i sit 83. år. Han var bondefødt, men hans forældre lod ham i Odense lære at regne og skrive både tysk og dansk.

Annonce

Derefter kom han i tjeneste hos biskop Møller i Odense og senere hos generalmajor von Holten.

Men som han indså agerdyrkningen som det vigtigste og den stand, hvori han var født, som den lykkeligste, begav han sig hjem til sine forældre for at lære deres ærlige bondehåndværk.

Senere købte han Brendholdsgaard på kongelig auktion.

Han døde med Pauli ord i munden: Jeg haver lyst til at opløses og være med Christo; thi det er jo meget bedre.

Efter gammel sædvane indfandt skibskarlene fra Stige sig i Odense, alle klædt i hvide overskjorter med rødt skærf om livet, førende hver et skibsflag.

Anført af en skipper og stadsmusikanter vajede og blæste de for de handlendes gårde og huse og andre steder i byen.

I 1637 og 1638 donerede hr. kansler Friis 2935 rigsdaler til St. Knuds Kloster i Odense. Renterne af disse penge er siden blevet brugt, så 10 fattige enker og 10 ubehjælpelige skolebørn kunne få øl og brød.

Nu har stiftamtmanden, biskoppen og borgmesteren bestemt, at de stedet for skal gives penge.

Avisens lange navn

3. januar 1772 udkom i Odense første udgave af "Kongelig privilegerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger".

Få år senere skiftede navnet til "De til Forsendelse med Posten Kongelig Allene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger"

I begyndelsen af 1830'erne hed avisen "Fyens Stifts Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende"

Ved 100-årsjubilæet i 1872 var navnet "Fyens Stiftstidende, Adresse-, politisk og Avertissements-Avis"

Ved 140-års-jubilæet i 1912 havde Fyens Stiftstidende fået sit nuværende navn.

Tegning: Gert Ejton

Parykmager Daniel Flemmer er flyttet fra Overgade i Odense til hjørnet af Vestergade og Flakhaven lige over for hovedvagten.

Og man kan stadig bekomme alle sorter nymodens parykker og tourer samt høje bukler til fruentimmer-frisurer, bekendtgør han over for sine velyndere og andre i byen på på landet.

Hans højværdighed hr. biskop Bloch har holdt sin afskedsprædiken i Middelfart Kirke.

Af fremmede tilhørere indfandt sig det høje herskab fra Billeshave, en del præster fra landet og studenter, nogle fra Fredericia.

Dagen efter tiltrådte biskoppen sin rejse mod Ribe. Transportforvalteren kom med sin store færge, der førte to flag og var bemandet med 12 karle.

Biskoppen blev sendt af sted med en kanonade, der varede, indtil færgen nåede frem til Snoghøj, hvor biskoppen blev beværtet med kaffe og te af transportforvalter Lindam, hans tre jomfru-døtre samt søn.

Derpå fortsatte rejsen mod Ribe, hvor han blev modtaget med tre kanonskud.

Som noget besynderligt meldes, at i Balløse hos smeden Jørgen Pedersen, som har en anselig del bistader, findes et heriblandt som er 12 år gammelt.

Samme har i forrige sommer givet tvende sværme fra sig og er endnu i denne sommer både friskt og i god stand.

Borgerskydekompagniet i Assens forsamlede sig foran rådhuset, hvorfra de med flyvende faner og fuld musik marcherede ud til deres skydebane.

Førstegevinsten tilfaldt studiskus Daniel Melbye, andengevinsten kæmner Claus Hansen og tredjegevinsten linvæver Matthias Meyer.

Om aftenen blev der holdt bal med flere indbudte mandspersoner og fruentimmer til langt ud på natten.

Ved pokalers udtømmelse under instrumental musik og frydeskrig blev erindret de inderligste ønsker for hele det højkongelige hus, hvorefter enhver i kærlighed og enighed skiltes ad.

En meget smuk og fordelagtig ejendomsgård i Lunde Sogn efter cancelliråd Bekkers salig frue er sat på auktion.

Gården er bekendt for sine smukke bygninger, indhegnede jorder og gode skovmål og har alle de commoditeter, som en fornem familie kan finde sig tjent med til beboelse af overflødige dels gipsede og mest betrukne malede værelser, remiser til fire vogne, stald til 12 heste. En stor og smuk have med alleer og lysthuse i skoven, fiskedamme med.

Kirken ligger tæt ved gården.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kerteminde

Trods glohedt ejendomsmarked: Ingeborg kan ikke sælge sin historiske ejendom

Kerteminde

Fynsk kulturarv havner i hænderne på ’gribbe’: En type bolig har endnu ikke nydt godt af opsvinget

Annonce