Annonce
Debat

Natur i byen - en vigtig del af bæredygtige byer

rptnb

Synspunkt: Verden lider under fire planetariske kriser; 1: luftforurening, 2: klimaforandringer, 3: biodiversitet og 4: biogeokemiske cyklusser.

Hver af disse kriser udgør individuelt en risiko for menneskeheden og samlet set kan de underminere menneskehedens forsatte eksistens. Det er derfor glædeligt, at der er kommet nye tendenser i samfundet, som senest afspejlede sig regeringens udspil ”Tættere på Grønne byer og en hovedstad i udvikling”.

Her er det i særdeleshed et fokus på mere natur i byen med bynatur og flere byhaver, som er det springende punkt. Det skyldes, at når vi arbejder med naturen, modvirkes luftforurening, klimaforandringer og tab af biodiversitet. Samtidig arbejder vi med de øvrige planetariske begrænsninger, da disse er koblet med hinanden, så en positiv indvirkning på en af de ni planetariske begrænsninger har en positiv indvirkning på de resterende otte, og dermed FN's 17 verdensmål.

Annonce

Luftforurening er en stor udfordring i storbyerne som Odense og på tæt trafikerede veje som Ørbækvej, som fører igennem flere mindre byer og landsbyer, herunder Birkum, Ferritslev og Herrested. Størstedelen af luftforureningen skyldes motoriseret transport og industrien. Det er skadeligt for sundheden, med dertil hørende for tidlige dødsfald og samfundsøkonomi i form af psykiske og fysiske udfordringer, som fx. flere kroniske sygdomme, herunder kræft, hjerte-kar-lungesygdomme og nedsat udvikling i børns hjerner, stress og heraf sygedage og lavere produktivitet.


Det er vigtigt, at vi vælger at plante hjemmehørende buske og træer, da vi herved understøtter vores eget insekt- og dyreliv.


Klimaforandringer afstedkommer i stigende grad mere voldsomt vejr, hvilket bevirker, at vi i byerne oplever hede-øer, som er medvirkende til at flere, særligt ældre borgere får hedeslag. Det kan i værste tilfælde resultere i indlæggelser og dødsfald. Derudover har vi hyppigere voldsomme regnskyl, som kan oversvømme gader og stræder og få åer og vandløb til at gå over deres bredder, som fx. Odense Å.

Biodiversitet påvirker vores velbefindende både fysisk og psykisk igennem tilstedeværelsen af natur i området. Her kan naturen reducere luftforureningen ved at optage partikler, og samtidig reduceres varme og drivhusgas-udledning, således at byområdet ikke bliver nær så varmt.

Tabet af natur og dermed biodiversitet er skadeligt for vores omgivelser, men også for os selv. Det sætter det nye udspil netop fokus på, men i den forbindelse er det vigtigt, at vi vælger at plante hjemmehørende buske og træer, da vi herved understøtter vores eget insekt- og dyreliv og potentielt set bremser biodiversitetstabet.

I det arbejde er det dog ikke kun kommunerne og staten, der skal træde til, men i lige så høj grad regionen, hvor vi i Region Syddanmark passende kan starte med at skabe mere natur og gerne ”vild” natur på regionens arealer, således at vi kan få flere sunde og bæredygtige byer, for vores allesammen fremtids skyld.

Annonce
Odense For abonnenter

Nyt notat afslører dyb frustration i specialenhed mod bander: Kriminelle går under jorden, men kan beholde kontanthjælpen

Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

Kæmpe solcellepark til 78 millioner bliver taget i brug om få dage: - Vi forventer, at varmeprisen falder med ti procent

Annonce