Annonce
Fyn

Naboer fortsætter klageregn: Stopper ikke før gangbro pilles ned

Det er knap et år siden, at smede arbejdede med at lægge et net ud på en forsøgsstrækning for at afhjælpe støjgenerne. Det har ifølge Bridgewalking Lillebælt ikke endnu været muligt at konstatere, om det er den rette løsning. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Miljøstyrelsen har fået videresendt over 200 klager fra naboer over vindstøj fra den gangbro, som Bridgewalking Lillebælt etablerede i 2015 fra Jyllandssiden. Fredericia Kommune har alene i januar fået 10 støjklager, men melder hus forbi. Vindstøj er der ingen regler for.

Snoghøj: Kombination af vestenvind og en gangbro til Bridgewalking, som i realiteten ikke bliver brugt, gør stadig knuder for naboerne til broen. 10 klager over vindstøj er landet hos Fredericia Kommune indenfor de seneste uger.

- Vi modtager klagerne og sender dem videre til Bridgewalking Lillebælt. Vi har ingen bemyndigelse til at foretage os noget i forhold til støj, som bliver genereret af vinden. Havde vi haft det, så havde vi kunnet give påbud og udstikke tidsfrister, men det kan vi ikke, siger Henrik Aagaard Jørgensen fra Fredericia Kommunes miljøafdeling.

Gangbroen bliver i realiteten ikke benyttet, fordi alle opgange sker fra modtagelsescentret på Middelfart-siden, men i den midlertidige tilladelse til aktiviteten fra Fyns Politi blev det betonet, at opgangen fra Fredericia-siden altid skulle kunne benyttes som nødudgang og til reparationsarbejder.

Annonce

200 klager over vindstøj

Støj, der skyldes vindens rusken i materialer eller susen i bygningskonstruktioner, master og konstruktioner er ikke reguleret af Miljøloven.Støj fra øvrige aktiviteter på broen kan reguleres af miljøbeskyttelseslovens § 42, ikke støj som genereres af vindens susen i brokonstruktionen.

Den meget høje hyletone fra konstruktionen opstår, når vinden står i vest, syd eller sydvest, og vindhastigheden er over syv m/s.

Den opstår ved alle temperaturer, fremgår af de klager, som naboerne har sendt til Fredericia Kommune.

Miljøstyrelsen har fået tilsendt stakken af klager, som har rundet 200 siden 2015.

Naboerne undrer sig over, at Bridgewalking Lillebælt ikke mener at kunne forudsige, hvornår det støjer i forhold til deres forsøg med støjdæmpning.

Bridgewalking Lillebælt benytter Rambøll som rådgiver for at finde en løsning på støjgenerne.

Der er brugt over 50.000 kroner på rådgivning.

Dertil kommer omkostninger til diverse udbedringer på konstruktionen og det igangværende forsøg.

Et metalnet er blevet trukket ud over en del af gangbroen i et forsøg på at bryde vinden, så der ikke opstår hyletoner. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Broen skal væk

Naboerne til forlystelsen har siden etableringen klaget over støj og ikke lagt skjul på, at målet er at få fjernet gangbroen. Indtil videre uden held.

At naboerne er støjramte, anerkender både Fredericia Kommune og Bridgewalking Lillebælt, og derfor har der også været sat mange ressourcer ind på at finde en løsning.

For et år siden gik smede i gang med at udlægge et særligt strækmetal over en forsøgstrækning på gangbroen, og man afventer stadig resultatet af forsøget.

- Det er et år siden, forsøget blev sat i gang?

- Ja, det er korrekt, men det har ikke været muligt endnu at fastslå, om det har hjulpet. Det håber, vi snart sker, og viser det sig, at det virker, så sætter vi straks gang i at få det lagt ud på hele strækningen, siger Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking Lillebælt.

Den forklaring har naboerne også fået, men den stiller dem langt fra tilfreds, fremgår af de klager, som Fredericia Kommune har modtaget på det seneste, og som Fredericia Dagblad har fået aktindsigt i.

For at elliminere risikoen for støj er alle huller i Bridgewalking-konstruktionen blevet proppet til. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Har høj prioritet

Bridgewalking Lillebælt har høj prioritet for at få stoppet støjproblemet, fastslår Lone Skjoldaa.

- Men vi har endnu ikke kunnet foretage de nødvendige pejlinger og målinger. Vi skal være sikre på, at udlægningen af strækmetal er den rigtige løsning, før vi monterer på den resterende del af gangbroen. Vi har folk på sagen, der holder øje med vejrudsigten og er klar til at rykke ud med kort varsel, oplyser hun.

Ideen med strækmetallet er, at det kan skabe turbulens, og dermed bryde den høje hyletone, som naboerne klager over, når vinden står i vest.

Myndigheder blæst af banen

Støjen bliver skabt af vinden, og det spiller miljømyndighederne af banen. Fredericia Kommune har haft kontakt til Miljøstyrelsen i 2016, hvor man henviser til laboratoriet Delta Acoustics, som fastslår, at støj, der skyldes vindens rusken i materialer eller susen i bygningskonstruktioner, master og konstruktioner ikke er reguleret af Miljøloven. Den vurdering har Fredericia Kommune fået bekræftet i september 2018 fra et referencelaboratorium.

- Så det står fast, at vi ikke har nogen myndighed til at gribe ind, konstaterer Henrik Aagaard Jørgensen.

- I kan heller ikke forlange gangbroen fjernet?

- Når vindgeneret støj fra en aktivitet ikke kan reguleres med miljøbeskyttelsesloven, dvs. i nærværende tilfælde §42, er der heller ikke mulighed for, med baggrund i miljøbeskyttelsesloven, at kræve aktiviteten dæmpet/fjernet som følge af støjgenen, oplyser Henrik Aagaard Jørgensen.

Behov for broen

Gangbroen blev etableret, uden at naboerne under konstruktionen blev hørt, men først orienteret, da broen var på plads. Gangbroen har ikke været brugt til opgang i 2018, men flere gange som nødnedgang.

- Når I i stort set ikke benytter broen, hvorfor så ikke fjerne den?

- Der er fortsat behov for inspektionsture, der er et relevant behov for en nødudgang, hvis en gæst eksempelvis får det dårligt, og vi er tættest på Jyllandssiden, og der kan opstå vedligeholdelsesarbejder på Middelfart-siden, som udløser behov for at flytte turene til Fredericia-siden inden for rammerne af vores tilladelse, siger Lone Skjoldaa.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Magnus & Aksel sang tårerne frem i X Factor: - Når I står der og sprudler, så tænker man WAUW!

Odense

Ørnens Dag på Stige Ø

Leder For abonnenter

Spar sammen, OB

Odense Kommune skal stå fast over for fodboldklubben OB i sagen om en renovering af Odense Stadion. For det bør ikke være Odenses skatteborgere, der skal betale for, at byens og øens største fodboldklub får et bedre stadion at spille på. Det bør klubben og dens ejerkreds selv bekoste. Spørgsmålet om en renovering af Odense Stadion er nok engang blevet aktuelt, fordi OB sammen med de øvrige superliga-klubber, Divisionsforeningen og Dansk Boldspilunion har besluttet, at alle superliga-stadioner fra 2028 er udstyret med fuldt overdækkede tribuner. Det er en fin beslutning, som vil give bedre forhold for klubbernes tilskuere, så man på længere sigt forhåbentlig kan tiltrække flere tilskuere og dermed tjene flere penge. Det er imidlertid ikke Odense Kommunes opgave at sørge for, at erhvervsvirksomheder får bedre fysiske rammer at udøve deres virksomhed i. Odense Kommune skal skabe gode rammevilkår for kommunens virksomhederne i almindelighed, men kommunen skal ikke bruge sine sparsomme skattekroner på at forbedre hverken robotproducenters, gartneriers eller fodboldklubbers ydre rammer. Det må virksomhederne selv klare. Ejerforholdene af Odense Stadion er i dag mildt sagt noget rod. Odense Kommune ejer tre tribuner på stadion, mens en ejerkreds af bestyrelsesmedlemmer i Odense Sport & Event ejer den fjerde, og det skaber helt naturlige tvister mellem de forskellige ejeres forskellige ønsker. Derfor vil det være klogt, hvis man får skilt den kommunale økonomi fra den private virksomhed OB’s interesser fra hinanden. Det vil være til gavn for OB, for Odense Stadion og for Odense Kommune – og for de odenseanske skatteydere. Derfor vil det være klogt, at OB og ejerkredsen bag klubben begynder at spare sammen, så man på et snarligt tidspunkt kan købe stadion af kommunen. På den måde kan man engang i fremtiden, måske allerede inden 2028, få lejlighed til at gennemføre alle de udvidelser og forbedringer af Odense Stadion, som man har lyst og råd til og dermed være med til at skabe grundlag for at høste gevinster ved fremtidige sejre. Så spar endelig sammen, OB. Og begynd hellere i dag end i morgen.

Odense

Fra sceneskræk til sanger: Odenseanske Aksel er med i X Factor

Annonce