Annonce
Trekantområdet

Nævn afviser Bryggens og borgers Gammelhavn-klager

De to klagere slår på, at planerne for Posthusgrunden er ændret til ukendelighed, så der er krav om en ny planproces, hvor borgerne bliver hørt. Den oprindelige plan rummede blandt andet store lejemål til stormagasinet Magasin og elektronikkæden Power, men storbutikkerne er i dag pillet ud af NPV's projekt. Illustration: NPV/Årstiderne Arkitekter
Hverken Bryggen eller Erik Munch Sørensen har fået noget ud af at klage over byrådsflertallets beslutning for lokalplanen på Posthusgrunden.
Annonce

Vejle: De politiske bølger gik højt, da et spinkelt byrådsflertal 27. maj i år vedtog en stribe ændringer i bolig-, butiks- og kontorprojektet på Posthusgrunden ved Gammelhavn.

Flertallet mente ikke, at der var noget forgjort i at tilrette projektet, hvis blot det holdt sig indenfor rammerne i den eksisterende lokalplan. Omvendt slog mindretallet på, at ændringerne i projektet var så omfattende, at det ville kræve en helt ny lokalplan.

Sagen faldt ud til det borgerlige flertal, da fire socialdemokrater som bekendt undlod at stemme i sagen, og dermed faldt den oprindelige beslutning om at sætte en ny lokalplanproces i gang for udviklingen af midtbygrunden.

Annonce

Ikke givet nogen byggetilladelse

Flertalsbeslutningen fik samme aften borger Erik Munch-Christensen til at sende en klage over byrådsafgørelsen til Planklagenævnet, og siden fulgte det lokale shoppingcenter Bryggen efter med en lignende klage tre uger senere.

Men de to meget forskellige klagere får ikke noget ud af deres anstrengelser.

Planklagenævnet afviser at behandle klagerne, for nævnets formand mener ikke, at kommunen har truffet en endelig afgørelse efter planloven, som kan påklages til nævnet.

Nævnet finder, at der alene er tale om en intern beslutning i kommunen og lægger vægt på, at kommunen endnu ikke har modtaget en konkret ansøgning. Derfor er der heller ikke givet en byggetilladelse eller dispensation til ansøgeren (udviklingsselskabet NPV, red.).

Annonce

Kan klage over dispensation

Nævnet skriver i sin afgørelse, at "klagepunkterne reelt handler om, at det reviderede projekt efter klagernes opfattelse ikke kan gennemføres inden for rammerne af den gældende lokalplan, hvilket der efter nævnets opfattelse endnu ikke er truffet afgørelse om."


Beslutningen er gennemført med et flertal, der ikke udgør et flertal af det samlede antal stemmer i byrådet og er i strid med tidligere beslutning vedtaget af kommunen.

En del af klagernes argumentation


Men hvis kommunen senere giver dispensation fra lokalplanen vil denne afgørelse kunne påklages, understreger planklagenævnet.

Annonce

Planer ændret til ukendelighed

Ifølge afgørelsen har de to klagere slået på, at NPV's oprindelige projekt er blevet ændret så voldsomt, at der ikke længere opfylder de oprindelige hensigter med lokalplan 1225, og derfor kræver de en helt ny planproces.

Klagerne anfører, at lokalplanens oprindelige udformning nærmest er blevet ændret til ukendelighed, og at projektet vil kræve voldsomme dispensationer fra lokalplanen.

Når klagerne mener, at der bør udarbejdes en helt ny lokalplan peger de blandt andet på det parkeringshus i flere etager, som NPV vil placere ovenover et kommende Kvickly-varehus. Det er ikke indtegnet i det oprindelige forslag, som lokalplanen var udarbejdet i forhold til. Klagerne slår også på, at de kommende butiksarealer og byggefelter er ændrede i forhold til lokalplanen samt en række andre forhold.

Annonce

Kun 15 ud af 31 stemte for

Klagerne kritiserer samtidig, at det kun var 15 ud af 31 medlemmer i byrådet, der traf beslutningen, mens fire undlod at stemme. Derfor konkluderer klagerne, at der reelt ikke er et flertal, som støtter projektet.

På den baggrund mener klagerne, at den eksisterende lokalplan 1225 skal underkendes, og at den foretagne afstemning og vedtagelse i byrådet 27. maj bliver kendt ugyldig eller afstemningens resultat underkendes.

Det er dog alt sammen noget, Planklagenævnet afviser at have lovhjemmel til at tage stilling til.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce