Annonce
Debat

Når virkeligheden skævvrides

Jeg kender ingen i bestyrelse eller ledelse for Dansk Varmblod, jeg er ikke en del af hverken inderkreds eller ”branche”, og jeg deltog ikke i Hest & Rytter-messen i marts.

Jeg har derimod privat derhjemme en ung hoppe, som i 2019 skulle have sine papirer i orden. Det kunne hesten kun få ved en såkaldt hoppekåring for varmblodsheste, og deltagelse krævede et enkelt års medlemskab af avlsforbundet Dansk Varmblod. Lidt som da man i min barndom skulle melde sig ind i Dansk Vandrelaug, hvis familien ville på sommerferie med overnatning på vandrehjem.


Replik: En række nyhedssites under Jysk Fynske Medier bragte den 6. maj en artikel under overskriften ”Forsker frikendte hingstekåring i Herning – men er selv medlem af Dansk Varmblod: Nu ændrer hun forklaring”.

Artiklen er blevet citeret i en lang række andre medier og stod også at læse i avisen Danmark den 7. maj. Alene overskriften indeholder tre fejl: Jeg har ikke frikendt noget arrangement for at have bidraget til smitte med covid-19. Jeg er ikke medlem af Dansk Varmblod. Og jeg har ikke ændret forklaring.

Men artiklerne efterlader unægtelig offentligheden med et unuanceret og misvisende billede af virkeligheden, som anfægter min habilitet og lødigheden af det arbejde, som mine dygtige forskningskolleger og jeg udfører i NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest.

Avisen Danmarks kommentar:

Avisen fastholder artiklen. Annette Haagerup oplyser selv under interviewet, at hun er medlem af Dansk Varmblod. Ordret siger hun:” Jeg har købt et medlemskab i 2019 for at kunne holde min hoppe til i foråret 19 og være medlem frem til, at min hoppe foler om en måned, altså i juni 2020”.
I forhold til ændret forklaring svarer Annette Haagerup 24. april i DR på et spørgsmål om, hvorvidt hingstekåringen kunne være arnested til storsmitten i Herningområdet: ”Det er ikke sandsynligt. Vores undersøgelse viser, at den store gruppe af de tidligste patienter, vi fik indlagt i starten af marts, med stor sandsynlighed er blevet smittet i slutningen af februar”. Efter to viruseksperters kritik af, at undersøgelsen bliver brugt til at frikende hingstekåringen, siger Annette Haagerup 6. maj til avisen Danmark:
”Vi er fuldstændig enige i, at data fra vores projekt ikke kan bruges til at frikende hingstekåringen som årsag til coronasmitte i Herning”.
Derudover forklarede Annette Haagerup, at hun er blevet fejlciteret i DR. Til spørgsmålet ”Kan du forstå, hvis nogle synes, det virker mystisk, at du selv er medlem i Dansk Varmblod, og står for en undersøgelse, som du bagefter, ifølge DR, bruger som baggrund til at sige, at det er usandsynligt, at Dansk Varmblods hingstekåring skulle være arnested for smitte?”, svarede hun: ” Men det er et fejlcitat. Du lægger nogle ord i munden på mig, som jeg ikke siger, og jeg ikke på noget tidspunkt har udtalt og derfor ikke kan tages til indtægt for”.

Annette Haagerups svar til DR er båndet og kan høres i P4s morgenprogram fra den 24. april. Avisen Danmark har også båndet interviewet med Annette Haagerup.

Chefredaktør Peter Rasmussen, avisen Danmark

Baggrunden er, at Hospitalsenheden Vest i marts oplevede et uforholdsvis stort antal indlagte patienter, der var smittet med covid-19, i forhold til hospitalets optageområde. Mens travle kolleger tog sig af behandlingen af det voksende antal syge, samlede vi en gruppe forskere til at søge viden om blandt andet smittekilder, udbredelsen af covid-19 i hospitalets optageområde, sygdomskarakteristika og behandlingsbehov.

På grund af pressens store interesse for undersøgelsen offentliggjorde hospitalet en pressemeddelelse den 24. april med de første delresultater fra en systematiske gennemgang af de første 109 patientjournaler.

I en række interviews gentog jeg igen og igen konklusionerne: At de første data viser et sammensat og varieret smittebillede, at vores datagrundlag er for spinkelt til på nuværende tidspunkt at sige noget om konkrete smittekilder, og at viden om inkubationstid og de nye data om debut af symptomer hos den første større gruppe af patienter sandsynliggør, at hovedparten af smitten fandt sted i slutningen af februar.

En artikel i avisen Danmark den 31. marts med en professor fra Københavns Universitet som kilde gættede på, at messen Hest & Rytter med Hingstekåring, der fandt sted i Messecenter Herning den 4. til 8. marts, er den væsentligste årsag på grund af antallet af deltagere.

På et direkte spørgsmål fra DR Midt Vest den 24. april om vores data pegede på den såkaldte Hingstekåring som arnested for den udbredte smitte i Herning, svarede jeg ordret: ”Det er ikke sandsynligt. Undersøgelsen sandsynliggør, at hovedparten af smitten hos den første større gruppe af vores patienter fandt sted i slutningen af februar. Men helt at afvise, at nogle på et senere tidspunkt også er blevet smittet, hvis man har været til et andet stort socialt arrangement, det kan man aldrig.”

Altså: Vores undersøgelse handler ikke om Hest & Rytter-messen eller andre specifikke arrangementer. Og vores data kan ikke bruges til at ”frikende” noget arrangement for at have bidraget til smitte. Data siger intet om, at hvorvidt nogle af vores senere indlagte patienter er blevet smittet på Hest & Rytter-messen. Vores foreløbige data peger derimod på et sammensat og varieret smittebillede og intet samlet arnested.

Denne væsentlige nuancering gentog jeg til avisen Danmarks journalist. Alligevel skrev hun i sin artikel den 6. maj, at jeg sagde ét den 24. april og nu siger noget andet. Det er ikke tilfældet. Både journalistens udlægning om, at jeg ”frikendte Hingste-kåring” og ”nu ændrer forklaring” er derfor forkert.

Det samme er hele præmissen for avisen Danmarks såkaldte ”afsløring” af, at jeg personligt skulle have en interessekonflikt i sagen, fordi jeg ”erkender” at jeg er medlem af Dansk Varmblod, der er blandt arrangørerne af Hest & Rytter-messen og Hingstekåringen. Avisen har skabt et billede af, at jeg er en del af ”branchen” og derfor kunne have en interesse i at ”frikende” Dansk Varmblod for anklager om ikke at aflyse arrangementet på trods af statsministerens opfordring den 6. marts til ikke at samle flere end 1000 mennesker på samme sted.

Annonce

Lad mig derfor fortælle om min forbindelse til Dansk Varmblod. Jeg har intet med arrangementet i Herning at gøre. Jeg kender ingen i bestyrelse eller ledelse for Dansk Varmblod, jeg er ikke en del af hverken inderkreds eller ”branche”, og jeg deltog ikke i Hest & Rytter-messen i marts.

Jeg har derimod privat derhjemme en ung hoppe, som i 2019 skulle have sine papirer i orden. Det kunne hesten kun få ved en såkaldt hoppekåring for varmblodsheste, og deltagelse krævede et enkelt års medlemskab af avlsforbundet Dansk Varmblod. Lidt som da man i min barndom skulle melde sig ind i Dansk Vandrelaug, hvis familien ville på sommerferie med overnatning på vandrehjem. Af førnævnte grund måtte jeg også købe et enkelt års medlemsskab i henholdsvis 2008 og 2010, hvor jeg heller ikke havde andre forbindelser til avlsforbundet. Mit medlemskabet i Dansk Varmblod udløb automatisk i slutningen af 2019.

Med andre ord: Jeg er ikke medlem af Dansk Varmblod. Jeg var det heller ikke, da vi i forskergruppen planlagde og begyndte undersøgelsen.

Avisen Danmarks journalist skriver, at jeg ”erkender” mit medlemskab og antyder dermed noget odiøst, men under interviewet svarede jeg åbent på spørgsmål om medlemskab. Journalisten optog samtalen på bånd, men hun valgte ikke at tage sine spørgsmål og mine svar om tidligere medlemskab med i sin historie. Om hun redegjorde for nuancerne over for de to professorer, som hun bad om at forholde sig til min habilitet, ved jeg ikke.

Hvorvidt sagens rette sammenhæng berettiger til en mistænkeliggørelse og spørgsmål om interessekonflikt, må andre bedømme. Jeg ser det lidt som, hvis en forsker laver en undersøgelse om patienters madvaner og så bliver beskyldt for interessekonflikt og inhabilitet, fordi han har købt mælk i Kvickly og har været medlem af Coop. Sidste år.

Vi fortsætter nu vores arbejde og forventer at offentliggøre flere resultater om sygdomsbilledet blandt indlagte covid-patienter i optageområdet for Hospitalsenheden Vest i løbet af sensommeren og i slutningen af året.

Indtil da kan dette indlæg forhåbentlig gøre os alle klogere på, hvad der sker, når dele af pressen er mere optaget af lave forudindtagne opsigtvækkende konflikthistorier end at give offentligheden et korrekt billede af virkeligheden.

Annette Haagerup
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Ikke til salg: Olav de Linde-direktør afviser grundejerforenings købstilbud af omstridt areal ved Åløkkeskoven

Annonce