Annonce
Nyborg

Museumsdirektør: Slusen er en vigtig del af fortællingen

Opstemningen af Vindinge Å er forudsætningen for, at Nyborg by og slot kunne opstå. Derfor vil det se mærkeligt ud, at man fjerner opstemningen af åen, mener Erland Porsmose. Arkivfoto: Nicolai Godvin, Østfyns Museer.
Erland Porsmose fra Østfyns Museer afviser, at spørgsmålet om Kullerup Sluse er et valg mellem natur og kulturhistorie. Sportsfiskerne kæmper kun for ørreden og deres eget put and take fiskeri, hævder han.
Annonce

Kullerup/Nyborg: Da middelalderkongerne skulle anlægge Nyborg for 800 år siden, var det en betingelse, at man kunne skaffe frisk vand til byen.

Der var ingen å, men vandet skaffede man sig ved at stemme Vindinge Å op fem kilometer fra byen og grave en lang kanal for at få vandet ind til kongens slot og den tilhørende by.

Nu er der krav om, at Nyborg Kommune forbedrer vandmiljøet i Vindinge Å. Og en af måderne, det kan ske på, er helt at fjerne opstemningen ved Kullerup Sluse.

Men det kommer ikke til at ske med museumsdirektør Erland Porsmoses gode vilje:

- Det ville se meget underligt ud, hvis vi ødelagde slusen ved Kullerup, samtidig med at vi bruger så store midler på at tydeliggøre historien i Nyborg og omegn. Og der ville altså ikke være opstået nogen borg eller by i Nyborg, hvis det ikke været muligt at skaffe frisk vand takket være opstemningen ved Kullerup og kanalen, der blev gravet til Nyborg.

- Hvis man ikke kunne frisk vand, kraft til vandmøllen og vand i voldgravene, kunne byen ikke eksistere. Så det er altså en meget vigtig del af fortællingen, siger Erland Porsmose, der har argumenterne parat, inden han skal møde politikerne i kommunens Teknik og Miljøudvalg den 30. november.

Politikerne skal træffe en beslutning om, hvad der skal ske med slusen i Kullerup: Skal man vægte kulturhistorien eller skal satse på fiskene og miljøet.

Politikerne får oplæg fra museumsdirektøren og en biolog fra Sportsfiskerforeningen, og deres holdninger vil stå skarpt overfor hinanden.

Vandløbsloven

Vandløbsloven -  og EU - kræver at der sikres en høj vandkvalitet i vandløbene og at spærringer fjernes, så fiskene kan trække frit.

Men loven slår også fast, at det ikke kun handler om natur og fisk, men også om kulturarv.

Nyborg Kommune var for et par år siden i et dilemma, der minder om Kullerup Sluse, da man ville ændre på forholdene i Ørbæk Å ved Lillemølle, så der blev fri passage for fiskene.

Ejerne af Lillemølle og diverse museumsfolk protesterede kraftigt, og sagen var endda til debat i Folketinget, inden Nyborg Kommune droppede planerne for at skåne en af landets bedst bevarede vandmøller.

Annonce

Put and take

Porsmose afviser i øvrigt, at sagen er et valg mellem historien og naturen.

Han holder selv af at fiske, men han kalder ørred-fiskeriet for put and take fiskeri, og sportsfiskerne kæmper efter hans mening ikke for naturen men blot for forholdene for en enkelt fisk - ørreden, som jo udsættes i stort tal i vandløb for senere at bliver fisket op igen.

- De har valgt den fisk, der smager bedst. Så sætter man en hel masse af dem ud til skade for meget andet natur i vandløbet, siger Erland Porsmose.


De har valgt den fisk, der smager bedst. Så sætter man en hel masse af dem ud til skade for meget andet natur i vandløbet

Museumsdirektør Erland Porsmose om sportsfiskernes ørredudsætninger


Porsmose og museet har foreslået en løsning ved Kullerup med en ny sluse med to kamre. På den måde kan man dirigere vandstrømmen til Vindinge Å, til Ladegårds Å eller begge dele.

- På den måde vil man kunne sikre sig, at smolten - altså de små fisk - ikke ryger den forkerte vej gennem Ladegårds Å, siger Erland Porsmose.

Senest har sportsfiskerne foreslået, at man helt skiller Vindinge Å fra Ladegårds Å og på den måde bringer Vindinge Å tilbage til den tilstand, den havde før oprettelsen af Nyborg for 800 år siden. Den løsning kalder museumsdirektøren"en kunstig springvandsløsning".

Erland Porsmose understreger altså at slusen i Kullerup og den gravede kanal mod nyborg er hele forudsætningen for byen og slottet. Men samtidig medgiver han, at stedet i sig selv aldrig bliver en attraktion - ikke mindst fordi det ligger så langt ude, at stort set ingen kommer der.

Museet ved i øvrigt heller ikke præcist hvor den oprindelige sluse stod, eller hvordan den var indrettet. Det kræver arkæologiske undersøgelser, der aldrig er foretaget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

Annonce