Annonce
Nordfyn

Mulige besparelser på nordfynske skoler: De større børn samles på færre skoler

Fire skoler skal fremover kun have elever til og med 3. klasse, og de ældste elever samles på fire skoler. Sådan lyder et forslag til besparelser på skoleområdet fra forvaltningen i Nordfyns Kommune. Grafik: Mikkel Petersen

Politikerne har taget hul på budgetforhandlingerne. Et af de forslag til besparelser, som administrationen har skitseret, betyder, at fire skoler fremover kun skal have elever til og med 3. klasse, og at de ældste elever samles på fire skoler.

Nordfyn: Tre forskellige skoler før du når 10. klasse eller gymnasiet. Først en skole fra 0. til 3. klasse, en ny fra 4. til 6. klasse og igen en ny fra 7. til 9. klasse.

Det kan blive virkeligheden for en del nordfynske børn i fremtiden, hvis politikerne følger et forslag fra administrationen, når de i de kommende uger skal få enderne til at nå sammen i budgettet for 2019 og et overslag på, hvordan årene 2020-2022 kan se ud.

Opgaven for politikerne er at finde et såkaldt økonomisk råderum på 20 millioner kroner, så der bliver luft i budgettet til at sætte nye initiativer i værk.

Til at hjælpe sig med den opgave har politikerne det, der i nordfynsk budgetsprog hedder et omstillingskatalog, en buket af forslag til mulige besparelser, som forvaltningen har udarbejdet og regnet på.

På børne- og ungeområdet viser omstillingskataloget en helt ny model for pasnings- og skoletilbud.

Budgetforslaget

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune blev i sidste uge præsenteret for administrationens forslag til et budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Herefter er forslaget i offentlig høring frem til den 29. august, og i den periode kan alle komme med kommentarer til det, som embedsmændene har foreslået.

Dagen efter, torsdag den 30. august, har kommunalbestyrelsen budgettet til førstebehandling, mens der er andenbehandling og endelig vedtagelse torsdag den 4. oktober.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside.

Kommentarerne skal sendes til hoeringssvar@nordfynskommune.dk.

Fire skoler skal fremover kun have elever til og med 3. klasse, og de ældste elever samles på fire skoler. Sådan lyder et forslag til besparelser på skoleområdet fra forvaltningen i Nordfyns Kommune. Særslev-Hårslev-Skolen, hvor afdeling Hårslev ses her på billedet, vil blive hårdt ramt af forslaget. Arkivfoto: Flemming Mønster

Ingen skoler lukkes

Bliver forslaget til virkelighed, betyder det ikke, at der skal lukkes skoler i de seks skoledistrikter, som Nordfyns Kommune er opdelt i.

Men det betyder, at skolerne i Veflinge, Hårslev, Uggerslev (Løkkemark) og Ørritslev (Skovløkke) efter sommerferien næste år kun skal have elever op til 3. klasse. I dag kan eleverne i de fire skole-afdelinger fortsætte til og med 6. klasse.

For de ældste elever foreslår administrationen at samle overbygningen fra 7. til 9. klasse på skolerne i Bogense, Søndersø, Otterup og Morud. Det betyder, at skolerne i Særslev og Krogsbølle (Kystskolen) fremover kun skal have elever til og med 6. klasse.

I 10. klasse skal eleverne fortsat samles i Søndersø.

Annonce

Fire børneuniverser

Omstillingskataloget samler tilbuddet til de nordfynske børn fra nul til ni år under overskriften "børneunivers", der består af to elementer: Børnehuse og skolehuse, hvor børnehuset består af børnehave og eventuelt vuggestue, mens skolehuset består af sfo og indskolingsafdeling fra 0. til 3. klasse.

De nye børneuniverser vil, ifølge formuleringen i forslaget, "styrke og understøtte bosætningen ved at fastholde og udvikle pasnings- og skoletilbud for de nul til ni-årige i lokalsamfundet."

De fire børneuniverser foreslås etableret i Veflinge, Uggerslev (Løkkemark), Hårslev og Ørritslev (Skovløkke) på de adresser, hvor der i dag er skoleafdelinger.

Denne opdeling vil give en besparelse på 1,167 millioner kroner i 2019 og 2,8 millioner i de følgende år, fordi der bliver behov for færre klasser og mindre personale.

Koncentrationen af de ældste elever på fire skoler vil give en besparelse på 1,049 millioner i 2019 og 2,517 millioner de kommende år.

Forslaget betyder ingen ændringer for Bogense Skole, der også har en afdeling på Middelfartvej 8, afdeling Kongslund eller for Søndersøskolen. I Otterup foreslås det, at 0.-3. klasse samles på Sletten Skoles afdeling Nordvest og 4.-9. klasse på afdeling Otterup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Kæmpe overraskelse: Se Danmarks bedste pressefotos

Annonce