Annonce
Erhverv

Motorfabrikken Marstal: På vej mod et maritimt Silicon Valley

Julie Skaar lægger ikke skjul på, at hun har store ambitioner for Motorfabrikken Marstal, der skal være et maritimt Silicon Valley. Hun ved godt, der er en markant ambition, men det handler om at få sat kulturen i gang. Foto: Trine Grauholm
De tre iværksættere Julie Skaar, Nina Rydahl Andersen og Lone Søndergaard har tårnhøje ambitioner for Motorfabrikken Marstal, som de købte på tvangsauktion i 2017 for 1000 kroner. De historiske bygninger på havnen skal være en maritim verdensdynamo for innovation og entrepreneurship; et Silicon Valley indenfor det maritime miljø.
Annonce

Marstal: Taktslagene fra de verdenskendte skibsmotorer fra Motorfabrikken Marstal er for længst klinget af, men den gamle fabrikshal på havnen emmer endnu af maritim historie.

En snert af motorolie hænger fortsat i den historiske industribygning, der er spækket med gamle maskiner og værktøj. Julie Skaar rummer det, mens hun taler med ord som self efficacy, mod-urbaniseringstendenser og social innovation; evnen til at mobilisere andre.

Det sidste er en af hendes styrker, og den har hun haft brug for, siden hun sammen med sine to kompagnoner, Nina Rydahl Andersen og Lone Søndergaard, i 2017 købte fabrikken på tvangsauktion for sølle 1000 kroner.

Som henholdsvis cand.mag. i dansk, tv-tilrettelægger og jordemoder kastede de tre kvinder sig ud i projektet uden helt at vide, hvad det egentlig ville bære med sig, men med en klar overbevisning om at kunne ændre eller i hvert fald nuancere det forfald, det lukkede værft ved siden af fabrikken for eksempel symboliserer.

- Indignationen og irritationen over, at der lukkede flere ting, end der åbnede, gjorde, at vi blev nødt til at gøre noget. Til at begynde med anede vi helt ærligt ikke, hvad vi skulle med stedet, men vi vidste, at vi ville drive en forandring, og det mente vi, at vi kunne, forklarer Julie Skaar.

Hun er ligesom sine kompagnoner født og opvokset på Ærø, men hun har også boet i København i en årrække, hvor hun blandt andet har undervist unge i innovation og entrepreneurship. Et fag, hun ved siden af sin egen virksomhed, Visionsbureauet, i den grad har fået praktisk erfaring med de seneste tre år.

- Vi har sat gang i en bølge af initiativer, som peger ind i, hvordan vi nærmest kan disrupte det her sted. Vi skal holde fast i den maritime kulturarv, som vi står på skuldrene af, men samtidig skal vi tænke helt nyt, tænke mere i innovationsbaner og iværksætteri og opdyrke en iværksætterkultur. Det er vi på ingen måde kommet i mål med endnu, men vi er på vej, understreger Julie Skaar.

Jeg lægger ikke skjul på, at jeg gerne vil have Marstal Havn til at blive et Silicon Valley for maritim udvikling. Jeg ved, at mange tænker, at det er at tage munden meget fuld, men det handler om at starte kulturen.

Julie Skaar, medejer af Motorfabrikken Marstal.

Annonce

Blottede sig bevidst

En af hendes kæpheste i forhold til innovation handler om at skrotte den lineære tankegang, hvor man knokler for at vide og have styr på alt, inden man arrangerer en stor launch-event og går ud til verden med en hjemmeside. I stedet plæderer Julie Skaar for, at man tager afsæt i det, man ved på et givent tidspunkt, lærer hurtigt af sine fejl og konstant justerer sin retning.

Den fagfaglige søjle af viden er alligevel ved at blive udkonkurreret af evnen til at kunne navigere i en verden, hvor ingen kan vide alt, men hvor det er afgørende at kunne finde de informationer og kompentencer, man har brug for.

Derfor var det også helt bevidst, at de tre motorfabriksejere inviterede folk indenfor, inden de havde slebet idéen med fabrikken til.

- Jeg tror, det var godt, selv om vi fortalte dem, at vi ikke helt vidste, hvad vi ville. Vi troede, vi ville i en bestemt retning. I manges øjne kan det virke useriøst at stille sig frem, inden man er sikker på noget, men det ligger meget godt i tråd med min tilgang til innovation og entrepreneurship, at man viser sin usikkerhed - nærmest blotter sig, tror jeg nogle vil tænke.

- Uden at det skal lyde for fluffy eller langhåret kan man godt sige, at man er på en eksplorativ rejse, som man inviterer andre med på. Der er gennemsigtighed, og man fortæller undervejs, hvad der kommer til at ske. Det er ikke noget med, at skibet skal sejle i den retning, og at målet ligger derhenne. Det er det først blevet undervejs, hvor dygtige mennesker i vores netværk har været med til at kigge på potentialet, forklarer Julie Skaar.

Annonce

Et maritimt Silicon Valley

Julie Skaar er som den eneste af de tre fabriksejere lønnet af motorfabrikken, og så har hun det, der skal til for at få en god idé omsat: En stærk tro på sig selv og projektet.

En tro, der ikke vakler i sit fundament, når andre ikke kan følge hende, eller når tidligere direktører fra egenrådige sømandsslægter giver deres besyv med om, hvordan fabrikken skal drives.

Derfor er hun heller ikke bleg for at løfte sløret for de ambitioner, hun skuer i horisonten. Stedet skal være et mekka for hele den maritime verden.

- Jeg lægger ikke skjul på, at jeg gerne vil have Marstal Havn til at blive et Silicon Valley for maritim udvikling. Jeg ved, at mange tænker, at det er at tage munden meget fuld, men det handler om at starte kulturen og drive den frem, siger Julie Skaar.

For nogle år siden lavede hun en række interviews med forskellige maritime erhvervsprofiler på Fyn og Ærø, og det gav hende indtrykket af en til tider fodslæbende branche, der er meget traditionsbunden og konservativ og til tider også lidt støvet og kedelig.

Det vil de tre fabriksejere lave om på.

- Vi vil gerne bryde med den gængse opfattelse af, hvad det maritime er. Vi tænker også, at det kan have noget med oplevelsesturisme at gøre. Det kan handle om hightech-opfindelser og produktudvikling. Vi er meget bevidste om, at det tager lang tid at skabe så attraktiv en kultur, at der sidder nogle i Australien eller Japan og hører om os og får lyst til at rejse hertil, fordi der er et særligt miljø, hvor ældre mænd, der kan et gammelt håndværk som maskinmesterfaget, står side om side med hightech-nørder, der er vildt dygtige til at lave highend-prototyper, og unge fyre med motorolie i blodet. Det, at bringe mennesker, der kan forskellige ting sammen, er ret essentielt for os.

Om Motorfabrikken Marstal

Traditionen for at lave skibsmotorer på fabrikken i Marstal går helt tilbage til 1946, hvor maskinarbejder Åge Hansen købte bygningen, der tidligere havde fungeret som elværk. Siden er bygningen flere gange blevet udvidet.

Motorfabrikken har udviklet cirka 10 forskellige motorer (både 2-takts og 4-takts-motorer), og har derudover lavet reservedele til andre typer bådmotorer. I 1960'erne havde fabrikken 30-35 ansatte, og motorerne blev solgt til hele verden.

Det anslås, at der er lavet omkring 4000 marstal-motorer på fabrikken.

I januar 2017 købte Julie Skaar fabrikken sammen med Nina Rydahl Andersen og Lone Søndergaard for 1000 kroner på tvangsauktion.

Til at begynde med ville de drive den som et aktieselskab, men den er senere lavet om til en fond med en bestyrelse.

De tre ejere er alle vokset op på Ærø men har også boet i København i en årrække, hvor de som henholdsvis selvstændig, tv- og medietilrettelægger og jordemoder har høstet erfaringer fra andre brancher.

Ejerne har foreløbig rejst otte millioner kroner til ombygningen af fabrikken, som de forventer at have afsluttet i løbet af de kommende to-tre år. Derefter skal der for alvorlig fart på ambitionerne om at skabe et hus med tre ben: Et innovationscenter, et kulturhus og et fablab kombineret med historisk formidling.

Annonce

De tre ben

Der findes elementer af de ting, Motorfabrikken Marstal satser på, andre steder. Det er kombinationen af stedets tre områder, der er særlig.

Målet er, at hele fabriksbygningen er bygget om i løbet af to-tre år, så det er blevet til et maritimt iværksætterhus, hvor fabrikken er med til at gøre Ærø og Marstal Havn til et førende sted for udvikling af maritime produkter, opfindelser og tjenester, og som understøtter, at flere erhvervsinitiativer ser dagens lys.

- Vi vil gerne lave et talentudviklingsforløb á la det, jeg tidligere har lavet for gymnasielever i Storkøbenhavn, hvor det var målrettet dem, der måske ikke havde de højeste karakterer, men som havde et drive og kunne få noget til at ske. Vi vil også gerne invitere unge fra hele landet ned og interessere sig for en bæredygtig omstilling indenfor det maritime, så der skal være en del, der handler om iværksætteri og kompetenceudvikling, forklarer Julie Skaar.

Dertil kommer fabrikkens fablab, hvor opfinderværkstedet og hjælpen til at omsætte en idé til noget konkret er knyttet sammen med formidlingen af stedets historie.

Et sidste ben er kulturhusdelen, hvor den store fabrikshal skal bruges til koncerter og foredrag. Den del handler også om at åbne huset op for alle dem, der ellers ikke har nogen anledning til at kigge indenfor i det maskuline og udefra måske lidt mørke miljø.

Samtidig skal fabrikken kunne rumme konferencer, strategiseminarer og kompetenceudvikling for virksomheder. I første omgang måske mest for de klassisk maritime virksomheder, men på længere sigt tror Julie Skaar, at stedet også kan have et tilbud til mange andre brancher.

- I stedet for at folk skal på teambuilding og gribe hinanden som en tillidsøvelse, vil vi meget hellere sende dem ud at plukke muslinger. Vi har etableret en muslingefarm i farvandet ud for Marstal, og vi tænker meget i at skabe nogle særlige oplevelser. Her er der ingen, der skal hente børn klokken fire, og man er også helt væk fra alt, der handler om impulser, storby og andre distraherende ting, siger Julie Skaar.

Om Julie Skaar

35 år gammel og uddannet cand. mag. i historie med profil i kommunikation. Hun har tilvalgsfag i litteraturvidenskab og har også læst på universitetet Sorbonne i Paris.

Som gymnasielærer begyndte hun imidlertid at undervise i innovation og entreprenørskab og fandt hurtigt ud af, at hun befandt sig godt med selv at iværksætte ting.

Hun har blandt andet arbejdet meget med unge mennesker, der måske ikke har de høje karakterer til at komme ind i de gængse talentprogrammer, men til gengæld har et særligt drive og en evne til at omsætte idéer og få ting til at ske.

Hun er ved siden af arbejdet som fabriksejer på Motorfabrikken Marstal selvstændig med virksomheden Visionsbureauet, hvorigennem hun arbejder med uddannelsesforløb i forhold til innovation og entrepreneurship.

For eksempel er hun i gang med et forløb kaldet “Smag for bæredygtig fisk” på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, og hun er også involveret i en række andre projekter.

Annonce

Innovation skal skabe værdi

For ejerne betyder det meget, at de med deres arbejde er med til at gøre kagen større på Ærø. At fabrikkens gæster overnatter hos andre erhvervsdrivende på øen og får mad fra nogle af restauranterne.

- Det ligger implicit i min forståelse af innovation og entrepreneurship at det skal skabe en værdi. Vi kan også se, at det skaber samfundsengagement, siger Julie Skaar, der erkender, at hun ikke nødvendigvis er særlig god til at rumme de mere hardcore købmænd, der først og fremmest har en idé til, hvordan de kan tjene en masse penge.

I stedet har hun altid forsøgt at stimulere en eller anden form for kreativitet og lære folk at omsætte deres idéer.

- Der er mange ting i vores arbejdsmarked, og den måde, det ændrer sig på, der indikerer, at mange af os kommer til at have skiftende ansættelser gennem hele vores arbejdsliv. Derfor er der brug for, at de her iværksætterkompetencer kommer ind langt tidligere i uddannelsessystemet, mener Julie Skaar.

Hun ser det som motorfabrikkens styrke, at den kan skabe rammerne for innovation, og at der er tilknyttet kompetente undervisere, så det ikke er de tre ejere, der skal kloge sig på det fagfaglige i 3D-printning af prototyper og laserskæring af pakningsdele til skibsmotorer. Det ville være for utroværdigt.

Lone Søndergaard (t.v.), Nina Rydahl Andersen og Julie Skaar (t.h.) gav 1000 kroner for Motorfabrikken Marstal på tvangsauktion i 2017. Siden har de fundet ud af, at det kommer til at koste mellem 10 og 16 millioner kroner at sætte bygningen i stand, som de gerne vil have den. Derfor er de også nødt til at være tålmodige, men de har dog allerede skaffet otte millioner kroner via fundraising og regner med at være i mål med ombygningen om to-tre år. Foto: Melissa Hegge
Annonce

Stor opbakning

Da Julie Skaar begyndte at fifle med tanken om en dag at vende hjem til Ærø, indså hun hurtigt, at hun var nødt til at skabe sit eget job. På mange måder virkede det også som det mest naturlige i verden for hende at blive motorfabriksmedejer og veksle mellem fundraising, strategiarbejde og at trække i kedeldragten for at få malet lejligheden ovenpå fabrikken.

- Det har helt klart givet noget bevågenhed, at vi er tre kvinder i et traditionelt meget mandsdomineret miljø. Det synes folk, er besynderligt. Herovre siger man "det går aller", og i begyndelsen stod mange af de her motormænd, som er 70-plussere og rystede på hovedet og sagde "det går aller, det går aller. Men det er jo tre piger og tre af vores egne, så vi er nødt til at hjælpe dem". Vi har skullet vokse lidt ud af den skygge, som vi også havnede i, fordi vi stillede os frem og blottede os. Nu er vi gået et skridt op ad professionaliseringsstigen. Vi ved godt, hvad vi vil, og vi lader os ikke tryne. Vi er ambitiøse og har nogle klare målsætninger, understreger Julie Skaar.

Det er normalt ikke ordet tålmodig, hun først ville bruge om sig selv, men undervejs har hun været nødt til at være det.

Selv om en købesum på 1000 kroner signaler, at vi er i den lave ende af risikoskalaen, så viste det sig, at det kommer til at koste mellem 10 og 16 millioner kroner at renovere fabrikken.

- Vi bliver nogle gange spurgt, hvorfor vi ikke bare gør noget. Hvorfor vi ikke tager et lån og får lagt et nyt tag. Men vi har vidst fra begyndelsen, at vi var nødt til at gå langsomt frem, så vi kunne engagere folk og få dem med på visionen, forklarer Julie Skaar.

Julie Skaar (i midten) har som den eneste af de tre fabriksejere været lønnet af fabrikken det seneste halvandet år. Hun har sin helt store force i den tidlige fase af en startup, og derfor giver hun inden længe stafetten videre til Nina Rydahl Andersen, der er bedre til at administrere og strukturere undervejs i det lange, seje træk, der venter. Imens skal Julie Skaar ud at forsøge at løbe motorfabrikkens første store innovationsprojekt, som måske kunne handle om selvsejlende skibe, i gang. Foto: Jens Lindholm
Annonce

Har skaffet otte mio. kroner

Selv om der er meget vi-plejer-tænkning at gøre op med, når man kommer med idéer om at forandre ting totalt, oplever Julie Skaar også, at det er en stor geografisk fordel at ligge på Ærø.

I København ville hun kunne have stillet sig op i køen af andre initiativer, der venter på at få nogle penge eller komme til at tale med borgmesteren. I Marstal ringer hun bare op og fortæller om sine forslag, og hun mærker, at motorfabrikkens fremdrift aftvinger respekt.

- Til at begynde med var der mange af mine venners fædre, som klappede os lidt på hovedet og sagde "sikke en hyggelig og fin, lille idé". Nu kan de se, vi mener det alvorligt. Vi har holdt ud i tre et halvt år og har skaffet næsten otte millioner kroner. Vi kan noget, pointerer Julie Skaar.

Netop fundraisingen har overrasket hende positivt, og det har i høj grad været menneskelige relationer, der har hjulpet dem frem. For eksempel til forretningsmanden Claus Skov, der donerede to millioner til et nyt tag, og nu er en del af fondsbestyrelsen.

- Vores tilgang har været lidt uortodoks. Vi tager ikke til pitch-runder med store slide-præsentationer. Ikke at vi kan charmere os til ting, men vi tror på det relationelle og den personlige indgang. Vi vil hellere blotte os lidt og tage den langsommelige vej og oparbejde gode relationer. Jeg tror i virkeligheden, at det er det, mange godt kan lide os for. Vi er ikke smart-i-en-fart-typer, og det betyder, at vi adskiller os fra meget andet. Det giver en vis troværdighed.

Det gør fondsbestyrelsen også, og så er fondsmidler fra Realdania, A.P. Møller Fonden og DS Orient’s Fond med til at blåstemple projektet, som snart går ind i en ny fase.

Der er kommet liv i de gamle fabriksbygninger, hvor der både bliver rodet med gamle motorer og hightech-innovation. Foto: Jan Kamstrup
Annonce

Vagtskifte på broen

Efter halvandet år som lønnet medarbejder giver Julie Skaar nemlig stafetten videre til sin kompagnon Nina Rydahl Andersen.

- Der er nogle naturlige faser i sådan et startup-forløb, og jeg er ekstremt god i de meget tidlige faser, hvor man skal fortælle verden om sin idé og sikre tilslutning. Driftsdelen er ikke min force. Nina er til gengæld rigtig god til at systematisere og strukturere. Hvis vi skal være attraktive som projekt, skal vi være på forkant med tendenser, og noget af det, jeg tidligere blev meget stimuleret af, var for eksempel gå-hjem-møder.

- Ikke at verden behøver blive meget lille, når du er på Ærø. Det er der en lang søfartstradition, der vidner om. At tage ud på de syv verdenshave og bringe noget med hjem. Men jeg har været meget mere på Ærø det seneste halvandet år, end jeg troede, jeg skulle, og for at jeg ikke skal føle mig som en kontor-skrivebordstomat, skal jeg igen ud at samle viden, inspiration og input til, hvordan man kan gøre tingene, fortæller Julie Skaar.

Hun skal blandt andet være med til at trække digitale nomadetyper til Ærø, men indtil ombygningen er på plads, er motorfabrikken i en form for limbo, hvor hun skal forsøge at bringe sine kompentencer i forhold til social innovation - at bringe mennesker sammen og engagere dem - i spil.

- Vi tænker meget i prototyper. Prototyper på konferencer, prototyper på koncerter, prototyper på virksomheder, vi gerne vil trække herned. Vi vil gerne lave nogle eksemplariske forløb, som kan danne basis for de forretningsområder, vi forsøger at opdrive. Og der skal jeg blandt andet i gang med at finde ud af, hvordan vi kan etablere et udviklingscenter, hvor jeg skal projektere det første projekt. Det kunne for eksempel handle om selvsejlende skibe - apropos Silicon Valley, siger Julie Skaar.

Den verdenskendte Marstal-motor er måske nok gået i stå, men fabrikken er stadig fuld af velsmurt fremdrift.

De stemningsfulde lokaler skal på sigt både bruges som kulisse til et stærkt innovationsmiljø, som kulturhus og til opfinderværksted. Foto: Melissa Hegge
Selv om de tre motorfabriksejere gerne vil tænke nyt og innovativt, skal det ske på skuldrene af stedets maritime kulturarv. Foto: Melissa Hegge
Selv om de tre motorfabriksejere gerne vil tænke nyt og innovativt, skal det ske på skuldrene af stedets maritime kulturarv. Foto: Jens Lindholm
For Julie Skaar handler innovation i høj grad om at skabe værdi. Derfor ligger det også både hende og de to medejere meget på sinde, at de med motorfabrikken er med til at gøre kagen på Ærø større. Hvis de kan få virksomheder til at lægge kurser og konferencer på fabrikken, giver det for eksempel overnatninger på øen og øget omsætning hos restauranterne. Foto: Trine Grauholm
Annonce
Annonce
OB

Michelsen efter nederlag: - Det var fortjent

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mad og drikke

Frankrig, vi ses igen

OB

Kampen minut for minut: OB tabte til Randers i den første kamp om Europa League-kvalifikation

Annonce