Annonce
Indland

Mobile skadestuer skal ud i hele regionen fra 2019

Mobile skadestuer kan være med til at forkorte indlæggelser eller helt fjerne indlæggelser. Foto: Michael Bager

Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg har besluttet fra foråret 2019 at bruge 9,5 millioner kroner årligt til mobile skadestuer i hele regionen.

Mobile skadestuer inden for det psykiatriske område skal nu ikke kun være et tilbud i Vejle, sådan som det har været siden 2015, men skal fra foråret 2019 bredes ud til også at køre i Odense, Esbjerg og Aabenraa.

Det ligger fast efter regionens Psykiatri- og socialudvalgs beslutning tirsdag om at bruge 9,5 millioner kroner, Regionsrådet allerede afsatte i september i budgetforliget for regionens 2019-budget, til mobile skadestuer.

Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vejle har i tre år haft en mobil skadestue, og den er blevet mødt med stor tilfredshed af patienterne. Ifølge regionen får de mere og hurtigere støtte, hvor de bor, og de oplever kortere indlæggelser eller slet ingen indlæggelser.

- Vi ved, at hurtig og kompetent hjælp har en positiv effekt. Det viser patienttilfredshedsundersøgelsen også. Det har stor betydning for patienterne, at man kan få hjælp i vante, trygge rammer eller komme hurtigere hjem efter en kort indlæggelse. Den mobile skadestue giver os en bredere pallette af tilbud, som kan tilpasses borgernes behov, siger Thies Mathiasen (DF), formand for Psykiatri- og socialudvalget.

Den mobile skadestue rykker både ud til voksne over 20 år, der ikke er i stand til selv at henvende sig på den psykiatriske skadestue, og til patienter, der udskrives fra psykiatrisk afdeling som et supplement til den normale opfølgning.

Patienter, som efter indlæggelse har brug for rådgivning eller støtte, kan også bruge den mobile skadestue, ligesom den kan være med til at forebygge genindlæggelser.

- Det handler i bund og grund om at lette overgangen fra indlæggelse til hverdag for de patienter, som udskrives fra Psykiatrisk Akutmodtagelse. Når vi forlænger støtten fra sygehuset ud i eget hjem mindsker vi også risikoen for tilbagefald. Den mulighed skal selvfølgelig være tilgængelig for alle syddanske patienter, der har behovet, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand.

De mobile skadestuer tilbyder både kontakt telefonisk, via video eller ved besøg inden for 24 timer efter at man har henvendt sig.

I nogle tilfælde kan indlæggelser også forkortes i kraft af den tidlige indsats, og i visse tilfælde endda helt undgås.

Efter udvalgets indstilling er det op til Regionsrådet at træffe den endelige afgørelse, og det sker på dets møde den 17. december.

Annonce

Mobil skadestue

Den mobile skadestue består af et team med to udkørende specialsygeplejersker.I 2017 rykkede den mobile skadestue ud 1142 gange.

De mobile skadestuer har åbent alle ugens dage fra klokken 13 til 21.

Regionsrådet har afsat 9,5 millioner kroner til de mobile skadestuer.

Kilde: Region Syddanmark

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Sydfyn

Lykkelig tilflytter på Ærø: - Jeg er så glad for vores børnehave, som er fuld af nærvær og tryghed

Annonce