Annonce
Danmark

Misforstået, Merrild: Kvælstof-skandale er regeringens skyld - ikke landbrugets

Ida Auken

Landbrug: Der hersker åbenbart en misforståelse om, at jeg ikke skulle kunne lide frivillige virkemidler i forhold til landbruget. Senest anført af Martin Merrild her i avisen 14. februar.

Intet kunne være mere forkert. Jeg synes, frivillige virkemidler er en god idé. Når de virker, altså. Det er for eksempel en rigtig god idé at arbejde sammen med landets mange dygtige og hårdtarbejdende landmænd om at lave jordfordeling, naturgenopretning, skovrejsning mm.

Der har desværre også været eksempler på, at frivillige virkemidler ikke virker. Måske kan Martin Merrild selv huske de frivillige randzoner fra vandmiljøplan III? Og når de frivillige virkemidler ikke virker efter hensigten, er det ikke landbruget men regeringen, der skal stilles til ansvar. Ingen i regeringen kan sige, at de ikke var advaret om, at frivillige virkemidler kan være svære at opnå, og at det var en risikabel måde at kompensere for den ekstra kvælstof, der kom af landbrugspakken. Alligevel så vi under de seneste afsløringer af landbrugspakkens fallit en himmelfalden miljøminister, der straks tørrede ansvaret af på landbruget.

I sidste ende er det regeringen og Dansk Folkeparti, der i den skandaleramte Landbrugspakke har lovet noget på landbrugets vegne, der ikke kunne holdes. Der skulle udledes mindre kvælstof til vores fælles vandmiljø, sikres mindre iltsvind og færre døde fisk. Det er desværre gået den forkerte vej efter landbrugspakken. Og det endda i en periode, hvor vi i forvejen er meget langt fra at nå de miljømål, vi skal.

Jeg kan forstå i dagspressen, at landbruget nu vil arbejde ekstra hårdt for at leve op til målene i regeringens politik. Tak for det. Men i sidste ende, så ender problemet på ministerens skrivebord, hvor det rettelig hører hjemme. Det er ministeren, der må gøre noget hurtigst muligt, så vi ikke sætter mange års indsats for rene søer og levende fjorde på spil.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Utroværdig optræden af to Venstre-folk

Hvis man vil være en troværdig politiker, skal man gøre mere end at udstede nogle hastige løfter for at tækkes pressen og vælgerne. Man skal også sikre sig, at de løfter, man udsteder, bliver omsat til faktisk, praktisk virkelighed. Derfor er der grundlag for at se endog ganske kritisk på to Venstre-politikere, Bo Libergren og Herdis Hanghøi, og deres optræden i en konkret sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Sagen, som er blevet beskrevet i avisen flere gange, senest i mandagsavisen, handler om en ung kvinde, der lider af muskelsvind. Kvinden havde allerede for et halvt år siden et hjælpemiddel, et såkaldt vippeleje, der var så nedslidt, at det kun var delvist funktionsdygtigt, hvilket i længden kan blive invaliderende for kvinden. Imidlertid var kommunen og regionen endt i en strid om, hvem der skulle betale de cirka 30.000 kroner, som et nyt vippeleje koster - selvom loven fastslår, at kvinden burde have haft sit hjælpemiddel uden yderligere diskussion. Det var en pinlig sag for både Faaborg-Midtfyn Kommune og for Region Syddanmark, og derfor lovede både Bo Libergren og Herdis Hanghøi, at de ville sørge for, at den 21-årige Mai-Britt Knudsen fik et nyt vippeleje, så hun også fremover kan træne sine muskler og dermed stå på sine egne ben. Det er imidlertid ikke sket. Og derfor fremstår begge Venstre-folks løfter som utroværdige. Det var godt, at de to Venstre-folk i sin tid var så hurtige til at kræve handling, for det viser, at de to engagerer sig oprigtigt i borgernes problemer. Det er til gengæld virkelig skidt, at Mai-Britt Knudsen ikke har fået sit hjælpemiddel nu, hvor der er gået et halvt år. I Danmark har vi gennemgående dygtige og sanddru politikere, som er langt mere ordholdende, end man kan få indtryk af, når man følger den offentlige debat, ikke mindst debatten på de sociale medier. Derfor vil det være klogt, at Libergren og Hanghøi får løst sagen. Altså: Løst den rigtigt. Og ikke blot løst den ved at afgive endnu et løfte. Alt andet vil være utroværdigt.

Faaborg-Midtfyn

Dommer fra arkitektkonkurrence står fast i forsvar af omstridt faaborg-bygning: Helios pirrer mine sanser

Annonce