Annonce
Middelfart

DF langtfra tilfreds i slamsagen: Ministersvar udløser flere spørgsmål

Byrådsmedlem for DF Inger Nielsen fik i sidste uge svar fra miljøminister Lea Wermelin (S) på spørgsmål om klappladsen ved Trelde Næs. Inger Nielsen savner en mere konkret udmelding fra ministeren og håber nu, at DF's miljøordfører I Folketinget, Rene Christensen, kan få svar på yderligere spørgsmål på Christiansborg. Arkivfoto: Kim Rune
Lea Wermelin (S) var ikke konkret nok, da hun for nylig svarede på spørgsmål fra DF på Christiansborg omkring klappladsen ved Trelde Næs. Det mener byrådsmedlem Inger Nielsen (DF), som havde fået sin partikollega til at rejse spørgsmålene. Nu sender hun yderligere en række spørgsmål mod ministeren.

Lillebælt: Dansk Folkeparti fik for nylig svar fra miljøminister Lea Wermelin på spørgsmålet om, hvordan hun ser fremtiden for klappladsen ved Trelde Næs. Svaret var ikke konkret, og byrådsmedlem Inger Nielsen (DF) vil nu bede sin partifælle på Christiansborg følge op med en række spørgsmål.

- Jeg har sammen med gode folk kigget dybere ind i sagen og ud af det formuleret en række spørgsmål, som, jeg håber, ministeren vil svare på. Jeg anfægter også, at ministeren i sit svar bruger begrebet "genplacering af havbundsmateriale". Det giver et skin af, at det er en fredelig og harmløs aktivitet, hvor man kan flytte materiale fra A til B, uden at det påvirker miljøet enten lokalt eller længere væk. Vi er i DF dybt uenige i, at man bruger det begreb, siger Inger Nielsen.


Annonce

Jeg anfægter også, at ministeren i sit svar bruger begrebet "genplacering af havbundsmateriale". Det giver et skin af, at det er en fredelig og harmløs aktivitet, hvor man kan flytte materiale fra A til B, uden at det påvirker miljøet enten lokalt eller længere væk. Vi er i DF dybt uenige i, at man bruger det begreb.

Inger Nielsen (DF)


Hun peger som andre på, at det materiale, Kolding Kommune ønsker at klappe fra det indre af Kolding Fjord, er betegnet som et øllebrødslignende materiale.

- ”Genplaceres” et sådant materiale ved Trelde Næs, vil det ske i et område, hvor nærmest ingen fysiske eller kemiske forhold er som på opgravningsstedet, påpeger Inger Nielsen.

Forsker Mogens Flindt fra Syddansk Universitet har i Fredericia Dagblad gjort klart, at klapning ved Trelde Næs i vækstsæsonen helt bør undgås. Han forudser, at materialet vil spredes ud i store dele af Lillebælt og ind i blandt andet Vejle Fjord, hvor der vil være risiko for, at det ødelægger forsøg med at give fjorden nyt liv.

Hvad med kvælstof og fosfor?

Inger Nielsen har fået faglig sparring, som er enig i forskerens betragtning.

"Ved Trelde Næs vil de stærke og vekslende strømforhold således klart med tid fordele slammets små partikler over et stort område. Vekslende temperaturer, vekslende saltholdighed og vekslende iltspændinger vil klart kunne medføre nedbrydning og oplukning af komplicerede stoffer i slammet, hvorved uønskede stoffer som tungmetaller og næringssalte bliver mere tilgængelige for alger og andre levende organismer. I stedet for ”genplacering” har vi nu fået frigivet uønskede stoffer til de allerede hårdt belastede biologiske kredsløb", lyder det således i det uddybende materiale, som Inger Nielsen vil aflevere til ministeren.

- I ministerens svar omtales sedimentskyer som den del af klapmaterialet, der ikke umiddelbart synker til bunds, men bringes rundt med vekslende strømforhold. Det er svært på nogen måde at fortolke sådanne forhold som ”genplacering”, konstaterer hun.

DF peger også på, at der ikke indgår grænseværdier for fosfor og kvælstof i forhold til det klappede materiale.

- Det er svært at forstå, idet ministeren om nogen da i dag må være utrolig bekendt med disse to stoffers enorme effekt på vandmiljøet i mange danske farvande, siger Inger Nielsen, som derfor håber, at ministeren vil tage imod endnu en række spørgsmål.

- Jeg vil bede vores miljøordfører Rene Christensen rejse spørgsmålene, siger Inger Nielsen.

Flere spørgsmål til ministeren

Dansk Folkeparti ønsker at stille ministeren følgende spørgsmål:

- Kan ministeren redegøre for, hvorfor en væsentlig del af kvælstof i sediment er uomsættelig, og kan ministeren garantere, at denne uomsættelighed bibeholdes, hvis kvælstofindholdet ved klapning omplaceres i sedimentskyer, som udsættes for højere iltspændninger og biologisk påvirkning ?

- Kan ministeren oplyse om fosformængder i historisk klappet materiale for Trelde Næs ? Hvis sådanne oplysninger ikke eksisterer, vil ministeren derfor sikre, at fosfor tilført danske farvande ved klapning fremover vil blive registreret?

- Vil ministeren oplyse, hvilke mængder tungmetaller– i absolutte værdier – der ved klapning er tilført området ved Trelde Næs gennem de sidste ti år? Der ønskes IKKE såkaldte nettoværdier. Ved anførte 0 værdier ønskes en forklaring om tallet skyldes manglende analyse eller er en reel værdi på nul.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Grundlovsforhør: 40-årig mand fra misbrugsmiljøet varetægtsfængslet efter knivstikkeri på åben gade

Faaborg-Midtfyn

Deltag i afstemningen: Als-Fyn-broen splitter fynboerne - René vil ikke flytte til Faaborg, hvis der kommer en bro

Annonce