Annonce
Assens

5,3 millioner kroner skal spares på handicapområdet: Sådan kan potentielle besparelser ramme

Assens Kommunes bosteder med og uden døgnbemanding kan risikere at skulle spare endnu flere penge og medarbejdere, hvis det kommende budgetarbejde viser, at der stadig mangler penge i kassen. Der er blevet udarbejdet et forslag til et råderumskatalog, hvor handicapområdet skal stå for lidt mere end 35 procent af den samlede potentielle besparelse på 15 millioner kroner. Arkivfoto: Søren Plovgaard

Politikerne i udvalget for Social og Sundhed i Assens Kommune skal finde potentielle besparelser for 15 millioner kroner, som led i det kommende budgetarbejde. 5,3 millioner kroner, cirka 35 procent af de 15 millioner, i det foreslåede råderumskatalog kan findes på handicapområdet.

Annonce

1. Dagtilbud Social

I reduktionsblokken, der omhandler Dagtilbud Social, kan der ifølge det foreslåede råderumskatalog findes knap 1,5 million kroner om året frem mod 2023.

Dagtilbuddene er Aktivitetscenter Lindebjerg Allé, Aktivitetscenter Odense, Beskæftigelsescenteret og Psykiatricenteret. I kataloget er forslaget at reducere dagtilbuddenes lønbudgetter med 11,5 procent.

Det vil ifølge Assens Kommune betyde, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde på de enkelte tilbud.

Derudover vil der kunne blive ændret åbningstider, som kan skabe øget belastning på bostederne. Reduktionen vil på grund af færre personaler generelt øge risikoen for øget udadreagerende adfærd, og borgernes individuelle behov risikeres ikke at kunne bliver dækket.

Nettobesparelsen vil være på 1.477.105 kroner, selvom der spares i alt 1.924.870 kroner. Den reducerede besparelse bunder i indtægtstab, som dagtilbuddene vil opleve i forbindelse med besparelserne.

2. Botilbud med døgn

I de potentielle besparelser kan der findes lidt over tre millioner kroner ved at spare 10,5 procent på bostederne Lindebjerg, Pilebakken, Duedalen og Skovvangen.

Det vil betyde, at borgerne får mindre hjælp, der vil være færre ansatte, og kommunen skal foretage en re-visitering af borgerne, da der kan være tvivl om, hvorvidt tildelingen til borgerindsatser er tilstrækkelig og forsvarlig i forhold til borgerens behov.

Derudover kan der være behov for, at særligt udfordrede borgere vil skulle re-visiteres til eksterne døgntilbud i andre kommuner pga. enhedernes lave normering.

Slutteligt vil yderligere besparelser øge risikoen for anmærkninger og alvorlige påbud fra tilsynsmyndighederne. Det påpeges også, at yderligere personalereduktioner ikke vil muliggøre at fastholde et sikkert fagligt niveau. Personalet vil også få mindre tid pr. borger.

3. Botilbud uden døgn

På botilbuddene uden døgn i Assens Kommune, Stærevænget, Poul Mose Parken, Østerbo og Nyhomgård, kan der ifølge råderumskataloget findes 829.000 kroner.

Det betyder blandt andet, at borgerne får mindre hjælp, der vil være færre ansatte, og det kan blive nødvendigt at re-visitere nogle borgere til døgntilbud på grund af enhedernes lave normering og ændrede åbningstid.

Eksempelvis har en borger på Stærevænget i dag i weekenden 24 minutters personaledækning i dagtimerne på en 8 timers vagt. Bliver besparelserne gennemført, vil borgeren få fem minutter mindre - altså 19 minutter. Alle minutterne er dog inkluderet personalets tid til dokumentation, kurser, ledsagelse, møder, overenskomstmæssige pauser, m.m.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Byggeri til 400 mio. kroner: Odenses borgmester glæder sig over ny kæmpemæssig investering i Odense

Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Erhverv

Plads til 1000 ansatte: Pensionsselskab investerer 381 millioner kroner i kæmpestort kontorbyggeri ved SDU

Annonce