Annonce
forside

Min Mening: Er det blot en skueproces?

Freelancejournalist Dorthe Kirkgaard Nielsen. Arkivfoto: Gitte Kjeldal

Som beboer på Esthersvej i Svendborg er jeg én blandt mange borgere i området, der pt. føler mig fanget i en skueproces.

Domea og boligselskabet BSB Svendborg vil bygge seniorboliger på Søkildevej midt i Svendborg by, folk flokkes for at blive skrevet op, og det kan da kun være positivt, at den gamle Rubbertongrund, der har stået som et stort vildnis i mange år, nu endelig bliver bebygget. Alt er godt. Eller er det nu også det?

På mange måder er jeg enig. Der er et kæmpe behov for seniorboliger, tankerne bag det nye seniorbyggeri med fælleshuse og socialt samvær virker tiltalende, og ja, Rubbertongrunden har dæleme set skidt ud i mange år.

Men når kommunen og boligselskabet har planer om at presse 85 boliger - 55 seniorboliger og 30 mindre almene boliger - ind midt i et af Svendborgs skønne murermesterkvarterer, får det ødelæggende konsekvenser for de nuværende beboere.

Vi naboer har derfor forsøgt at komme i dialog med politikerne, inviteret dem ud at se på grunden og de faktiske forhold, så de ved selvsyn kunne konstatere, at 85 boliger er meget voldsomt for kvarteret. Men det har været mere end svært at komme igennem til politikerne.

Når Domea tilmed siger, at de ikke må lave investeringer uden at være sikre på, at investeringen kan løbe rundt. Altså ikke må købe en grund, uden at være sikre på, at det kan forrentes. Og når Domea og boligselskabet BSB Svendborg samtidig laver lodtrækning om de heldige kommende beboere i seniorboligerne knap to uger før den politiske udvalgsbehandling af lokalplanen. Ja, så står vi naboer med en følelse af, at alt er aftalt på forhånd.

Helt efter Planloven har kommunen sendt forslag til ny lokalplan for området i høring, og der er i alt kommet 17 indsigelser - herunder en underskriftindsamling fra beboere på Esthersvej, Søkildevej, Vilhelmskildevej og Egensevej.

Indsigelser, der over en bred kam hilser byggeriet velkomment, men som i overvejende grad laver indsigelser i forhold til højden, mængden af boliger på grunden, indkigsgener og deraf krænkelse af privatlivets fred samt den voldsomt øgede trafikmængde.

Kommunen har netop offentliggjort en hvidbog, som skal behandles politisk på Teknik- og Erhvervsudvalget i morgen. En hvidbog, der danner grundlag for vedtagelsen af en ny lokalplan.

Langt de fleste indsigelser imødekommes enten ikke eller kun delvist. Der gives lidt på antal meter i forhold til skel, lidt på størrelsen af vinduer og lidt på den maksimale højde. Sidstnævnte har Domea i øvrigt helt fra starten givet udtryk for, var fint med dem.

De helt grundlæggende problemer med det massive antal boliger, indkigsgener og trafikale udfordringer tager hvidbogen ikke hensyn til.

Så var det hele blot en skueproces?

Det kunne være givende for den demokratiske proces, hvis politikerne valgte at beskue området ved selvsyn og derefter lavede en samlet holdbar løsning. For alle.

Annonce

De helt grundlæggende problemer med det massive antal boliger, indkigsgener og trafikale udfordringer tager hvidbogen ikke hensyn til. Så var det hele blot en skueproces?

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Mennesker med hjertestop skal reddes i fællesskab

Adskillige fynboer og syd- og sønderjyder er i dag i live, fordi de har fået hjælp efter et hjertestop af Region Syddanmarks førstehjælpsordning Danmark Redder Liv. Derfor har ordningen vist sit værd: Danmark Redder Liv redder vitterligt liv. Alligevel er der mindst tre gode argumenter for, at det præhospitale udvalg i Region Syddanmark mandag beslutter sig for at lukke den succesfulde ordning og i stedet lader regionen indgå i Trygfondens Hjerteløber-ordning, der har samme formål som Danmark Redder Liv. For det første er der mange flere syddanskere, der har valgt at deltage i Hjerteløber-ordningen end i Danmark Redder Liv. For det andet er ordningen landsdækkende, hvilket betyder, at også en nordjyde, en københavner eller en lollik på ferie på Fyn kan træde til ved et fynsk hjertestop. For det tredje er ordningen gratis for regionen, fordi Trygfonden betaler omkostningerne. Det sidste er i denne sammenhæng mindre vigtigt, for regionen skal såmænd nok kunne finde de få millioner kroner, som det i givet fald vil koste at køre ordningen videre. Det vigtige er, at hele Danmark bliver i stand til at redde liv ved hjertestop. Der er dog ingen tvivl om, at Hjerteløber-ordningen trænger til en forbedring. Det er f.eks. højst mærkværdigt, at man kan blive hjerteløber uden at have erfaring med eller uddannelse i førstehjælp. Derfor bør regionen i samarbejde med de øvrige regioner motivere Trygfonden til at tage et større ansvar for, at de frivillige, der rykker ud til hjertestop, også reelt kan redde liv. Ellers giver ordningen ingen mening. Indtil Trygfonden er klar med en styrket hjerteløber-indsats, bør regionen fortsat bruge et behersket millionbeløb til uddannelse af de fynboer og syd- og sønderjyder, der melder sig som frivillige - nu blot i Hjerteløber-programmet. Det vil skabe større sikkerhed og tryghed for alle parter. Og det vil sikre, at endnu flere mennesker overlever et hjertestop. For det bedste er at redde liv - i fællesskab. Så tag et førstehjælpskursus - og meld dig til.

Annonce