Annonce
forside

Millionregninger ryster Langelands økonomi: Nu skal to vigtige områder kulegraves

Allerede nu mangler der godt 15 millioner for at sundhedsbudgettet hænger sammen i 2019. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Langeland får ekstra regninger på cirka 20 millioner kroner i år. Der er dog også 4,4 millioner kroner den anden vej. Nu forestår et stort udredningsarbejde.

LANGELAND: To store ekstraregninger i millionklassen sætter Langeland Kommunes i forvejen anstrengte økonomiske situation under yderligere pres, og der skal straks iværksættes foranstaltninger. Der er tale om sundhedsområdet i form af hjemmeplejen og plejecentrene samt det specialiserede socialområde.

Som det tegner nu, skal Langeland Kommune her i 2019 finde ekstra 15,1 millioner kroner på sundhedsområdet og godt 5,7 millioner kroner på det specialiserede socialområde.

De to udgifter skal holdes op imod, at kommunalbestyrelsen i sensommeren og efteråret med møje og besvær fandt godt 16 millioner kroner til budget 2019 i besparelser, effektivseringer med videre.

Der er dog også et enkelt plaster på såret. Kommunen modtager 4,4 millioner kroner som overgangstilskud i forbindelse med omlægninger af tilskudsordninger inden for ældre og voksne med handicap.

Men det er selvsagt de store ekstraomkostninger, der er i fokus.

- Det her er i allerhøjeste grad alvorligt. Noget har vi slæbt med tilbage fra 2017, og allerede sidste år kiggede vi på sygeplejen og fandt en tillægsbevilling på fire millioner kroner. Men det her kunne vi simpelthen ikke nå at få gjort klar til budgettet, for der var så mange andre ting, der skulle gennemgås, forklarer formanden for sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen (S).

Der er mange grunde, især at der kommer flere ældre borgere i kommunen, og at der generelt er flere meget plejekrævende. Det er svært at rekruttere personale, så man har måttet hyre vikarer udefra til højere priser, og en stor gruppe af social- og sundhedspersonalet over 58 år mærker konsekvenserne af mange års hårdt fysisk arbejde med deraf følgende stort sygefravær og behov for afløsere.

Så har kommunen måttet bøvle med et nyt it-system, der ikke spillede sammen med sin forgænger. Derfor har man måttet taste oplysninger for omkring 500 personer ind igen.

Annonce

Mange ting i spil

Der er en række forslag til at nedbringe merudgifterne på sundhedsområdet med til sammen 5,4 millioner kroner her i 2019, men i første omgang skal man finde pengene til ekstraudgifter.Nogle af forslagene går på:

Sygefraværet skal ned.

Bedre økonomi- og styringsredskab til lederne.

Vagtplaner for medarbejdere lægges, så man får de billigste løsninger.

Ældreboliger på Danahus ændres til plejeboliger.

10 demenspladser på Tullebølle Centret ændres til gæstepladser med lavere timeforbrug i hjemmeplejen.

En større andel af de ansattes tid skal tilbringes hos brugerne.

Nogle opgaver kan flyttes til andre tidspunkter af dagen, for eksempel bade, der ikke nødvendigvis skal finde sted om morgenen. Så kan man udnytte personalets ledige tid.

En grundig beskrivelse af, hvad man gør, fra en borger er udskrevet fra sygehuset til udførelse af opgaver.

Sundhedsudvalget ønsker en vurdering af en anden metode til tildeling af ressourcer, som i højere grad ser på, hvor plejekrævende den enkelte borger er.

Sundhedsudvalget anbefaler, at kommunen giver en tillægsbevilling på 15,1 millioner kroner. Økonomiudvalget anbefaler dette for den samlede kommunalbestyrelse, som skal træffe beslutningen. Alle partier er enige.

Følges tæt

- Men det her må og skal ikke gå ud over servicen. Folk har ret til en ordentlig pleje. Vi må tage pengene i kassen og så sætte ind med langsigtede løsninger, fastslår Lisa Pihl Jensen.

Hun vil også have det med til den forhandling, som Langeland Kommune skal have med Indenrigsministeriet om en udligningsaftale. Sidste gang modtog man 30 millioner kroner, men kun på en et-årig aftale.

- Skulle man ikke allerede nu slå alarm og sende tallene og øvrige oplysninger ind til ministeriet?

- Nej, jeg synes, at vi skal gøre som planlagt og så bruge tiden frem til sommer på at indsamle mere information. Jo mere retvisende billede, jo bedre, svarer Lisa Pihl Jensen.

Og så besluttede kommunalbestyrelsen sidst i 2018, at man skal følge økonomien på området måned for måned.

Borgmester Tonni Hansen (SF) er enig med Lisa Pihl Jensen.

- Vi tager det her med til forhandlingerne med ministeriet sammen med en redegørelse for, hvad vi som kommune allerede har gjort, og hvad vi har tænkt os fremover. Så kan man se, hvor der er en manko og forhandle derudfra.

Tallene har også overrasket ham.

- Man skulle lige synke en gang, men nu skal vi have "svesken på disken", og jeg vil rose Sundhedsudvalget for et grundigt arbejde med at få analyseret økonomien. Og så må vi igangsætte vore egne foranstaltninger og så i øvrigt afvente den sundhedsreform, der kommer. Uanset om vi får en blå eller rød regering efter Folketingsvalget, må vi regne med at få flere opgaver i det nære sundhedsvæsen, og vi kommer ikke ud af det her uden besparelser, men det må ikke gå ud over servicen, siger Tonni Hansen.

Langeland Kommune har en andel af folk over 65 år, der i runde tal udgør cirka en tredjedel af det samlede indbyggertal.

- Vi er sådan set sammen med for eksempel Odsherred, Tønder og Frederikshavn Kommuner blot lidt foran de fleste andre kommuner. Det her vil blive udbredt over hele landet i de kommende år, nævner borgmesteren.

Han vil lokalt sammen med de øvrige politiske partier kigge længere ud i fremtiden. Der vil blandt andet blive nedsat et udvalg, der skal bestå både af politikere, embedsmænd og folk udefra. Det kan være eksperter fra Kommunernes Landsforening, fra Ældresagen med flere, som man måske trækker ind til et enkelt møde.

Løbet løbsk

Også det specialiserede socialområde skal kigges efter i sømmene.

- Her skal vi sætte ind med ekstra forebyggende arbejde og inddrage familier, hjem og omgangskredsen. Selvfølgelig vil der blive situationer, hvor familier er gået så meget i stykker, at vi er nødt til at tage hånd om børnene, men det skal så vidt muligt undgås.

Et udredningsarbejde, der var tænkt sat i gang sidst på året, bliver fremskyndet, så man allerede nu indleder det, og afslutter det i maj.

- Det her er ikke pludseligt opstået. Kommunen forsøgte i 2014 at få styr på det, og det gik i begyndelsen også godt nok, men nu er det løbet fra os igen, påpeger Tonni Hansen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce