Annonce
Fyn

Miljøminister om kemikaliesagen: Det er bekymrende

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at sagen fra Seden er bekymrende, men mener ikke, at kommunerne bør have flere muligheder i forbindelse med tilsyn, end de har i dag. Arkivfoto: Mathias Fredslund Hansen
Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) understreger, at Miljøstyrelsen følger kemikaliesagen fra Seden tæt og står klar med vejledning, hvis Odense Kommune har brug for det. Han mener dog ikke, at der generelt er behov for at give kommunerne bedre muligheder for at kontrollere og sanktionere overtrædelser af miljølovgivningen.

Den lange række afsløringer i artikelserien ”Kemi i forkerte hænder” har også gjort indtryk i Miljøministeriet på Slotsholmen i København, hvor man følger sagen tæt, men på afstand.

I et skriftligt svar peger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på, at ministeriet eller Miljøstyrelsen som sådan ikke har noget med sagen at gøre, fordi det er Odense Kommune, der er tilsynsmyndighed.

Han fortæller dog samtidigt, at sagen også vækker hans bekymring, og at de statslige miljømyndigheder gerne stiller sig til rådighed, hvis Odense Kommune finder det nødvendigt.

- Det er bekymrende, at en virksomhed har efterladt store mængder kemikalier, og at der tilsyneladende nu mangler en del af de efterladte kemikalier. Det er Odense Kommune, der er den ansvarlige myndighed for miljø- og affaldstilsynet med virksomheden, men det er klart, at Miljøstyrelsen følger sagen. De står generelt til rådighed for kommunerne i Danmark, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, og bistår gerne med vejledning i forhold til regelfortolkning, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Annonce
Det er vanvittigt, at flere ton kemikalier kan forsvinde som dug for solen. Jeg tager mig - ligesom alle andre - til hovedet over det her forløb.

Ida Auken, tidligere radikal miljøminister

Ingen hjælp til jura

Spurgt direkte til den juridiske tvist omkring, hvem der overhovedet har ansvaret for efterladte kemikalier, når en virksomhed går konkurs, vil Jakob Ellemann-Jensen og Miljøministeriet dog ikke komme med nogen konklusioner.

Professor Peter Pagh fra Københavns Universitet har tidligere over for Fyens Stiftstidende vurderet, at kemikalierne i virkeligheden har været Odense Kommunes ansvar og ikke udlejeren Seden Ejendomsinvest, som kommunen og jurist Mads Kobberø har ment.

Men selvom den tidligere socialdemokratiske miljøminister Kirsten Brosbøl har hæftet sit navn på en generel vurdering af, at kommunerne har ansvaret for efterladte kemikalier efter en konkurs, vil Jakob Ellemann-Jensen altså ikke udtale sig om den del.

Konstruktiv kontrol

I forbindelse med sagen fra Seden er der kommet fokus på kommunernes mulighed for at lave uanmeldte tilsyn – både når det gælder ulovlig indkvartering af østarbejdere i erhvervsbygninger og i forhold til tilsynet med, om kemikalie-virksomheder overholder vilkårene i deres miljøgodkendelser.

Flere partier – ikke mindst i rød blok – vil gerne tage et skridt væk fra den samarbejdende, dialogbaserede tilgang til tilsynene og blandt andet øge kommunernes muligheder for at møde op uanmeldt. Jakob Ellemann-Jensen mener dog, at man skal værne om den konstruktive tilgang til kontrollen.

- Tilsynsmyndighederne har generelt gode muligheder for at sanktionere. Hvis kemikalier ikke håndteres efter reglerne, så kan der efter omstændighederne være tale om forhold, som er op til politiet at efterforske. I langt de fleste tilfælde er det fornuftigt at varsle et tilsyn, da det giver det bedste udgangspunkt for en god dialog med virksomheden. Nogle gange kan det dog være en fordel at komme uanmeldt – det er i de konkrete tilfælde op til tilsynsmyndigheden at vurdere, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Hvem betaler regningen?

Kommunerne kan i visse tilfælde kræve, at kemikalie-virksomheder sætter en pose penge til side, som kan bruges, hvis virksomheden ikke overholder reglerne og der derfor er behov for at gribe ind, eller hvis virksomheder går konkurs og efterlader store mængder kemikalier og farligt affald, som kan koste samfundet dyrt at få bortskaffet korrekt.

Lovgivningen omkring den såkaldte sikkerhedsstillelse er dog stærkt begrænset til bestemte typer af virksomheder, eller hvis ejerne tidligere har været dømt for miljøkriminalitet. Og bliver i øvrigt sjældent brugt, fordi kommunerne skal opfylde en række betingelse, før det tilsidesatte beløb kan bruges.

Jakob Ellemann-Jensen vil dog ikke umiddelbart øge mulighederne for at kræve, at kemikalie-virksomheder lægger penge til side, der kan bruges til at rydde op efter dem. Han har dog bedt sine embedsmænd undersøge, om der er behov for yderligere vejledning i reglerne – både omkring sikkerhedsstillelsen og ansvarsforholdene, når en kemikalie-virksomhed går konkurs.

- En kommunes forpligtelse til at føre tilsyn fortsætter, når en virksomhed går konkurs. Hvis indgreb er påkrævet for at afværge alvorlig fare for sundheden eller en væsentlig forurening, så skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige. Spørgsmål om sikkerhedsstillelse og ansvar for oprydning efter konkursramte virksomheder bliver med mellemrum rejst i den offentlige debat. Jeg har derfor bedt mit embedsværk undersøge, hvorvidt yderligere vejledning om disse forhold er nødvendig, skriver han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kerteminde

Naboer i oprør mod solcelleanlæg: 25 familier bliver fattigere for at gøre en rig mand rigere

Nyborg

Simone er bidt af boksning

Leder For abonnenter

Tal højt om psykisk sygdom

Der bliver malet sådan et billede af os psykisk syge som nogle vildt farlige kriminelle, der går og stikker folk ned. Men langt størstedelen af os har bare nogle andre udfordringer end andre, og det går værst ud over os selv", sagde 41-årige Michael Hansen til avisen tidligere på ugen. Deri har Michael Hansen ret: Psykisk sygdom er først og fremmest en belastning for den syge, ikke for omgivelserne. Alligevel bliver mennesker med psykiske sygdomme ofte betragtet med mistænksomhed eller direkte frygt af andre mennesker. For de fleste af os har lettere ved at forholde os til et brækket ben end et brækket sind. Sådan behøver det imidlertid ikke være. Hvis vi hver især lærer mere om psykiske sygdomme, kan vi få lagt noget af den unødvendige frygt bag os. Derfor er det godt og nødvendigt, at Michael Hansen og andre som han taler højt om deres sygdom og diagnoser, så vi kan få nuanceret vores syn på psykiatriske sygdomme. Michael Hansen lider af såkaldt paranoid skizofreni, en af de sværeste psykiske lidelser, der findes; en lidelse, som kun ganske få promille af danskerne lider af, og derfor en lidelse som kun ganske få af os kommer til at stifte bekendtskab med i vores liv. Selv om sygdommen er udstyret med et mystisk, endda et nærmest ildevarslende navn, er Michael Hansen imidlertid hverken mere eller mindre farlig for sine omgivelser end dig og mig. Michael Hansen er kort sagt et menneske som os. Og han skal betragtes som sådan; han skal ikke betragtes som potentiel morder. Statistikken er smerteligt tydelig: Langt hovedparten af landets psykisk syge bliver mødt med fordomme, når de taler om deres sygdom. Derfor har fire ud af fem psykisk syge undveget kontakt med andre mennesker, og tre ud af fem har afholdt sig fra at søge uddannelser eller lignende. Det er deprimerende tal. Derfor er der brug for, at Michael Hansen og endnu flere psykisk syge med ham får modet til at tale højt om deres sygdom og til at forklare, hvad den går ud på. Samtidig er der brug for, at vi, der ikke har en psykiatrisk diagnose, har modet til at lytte og forstå. Så tal højt. Det hjælper.

Annonce