Annonce
Debat

Middelklassen har erobret magten

Annonce

Regering: Regeringsaftalen, der blev indgået natten mellem tirsdag og onsdag, giver Danmark den rødeste regering, landet har haft i halvtreds år. Den offentlige sektor, der er en af de største i OECD, skal være endnu større. Kontanthjælp og integrationsydelse skal hæves midlertidigt. Hvilket formentlig vil sige: Indtil en såkaldt ydelseskommission kan fastslå, at de skal hæves permanent.

Parisaftalen – som vi alle støtter – skal opfyldes på den dyrest tænkelige måde. Og for de sidste fem procents vedkommende med virkemidler, der ikke er opfundet endnu.

Faktisk er det alle, der skal have flere penge. Undtagen dem, som rent faktisk skaber værdierne i samfundet. Det vil sige den private sektor, der leverer det overskud, al den offentlige velfærd finansierer. De skal betale mere i skat. Værst vil det gå ud over f.eks. landmændene. Her vil omkostningerne til at gennemføre et generationsskifte blive tredoblet.

Men hvis den nye regering ellers kan få sit flertal på plads, skal pensionerne også forringes. Det står ikke formuleret på den måde nogen steder. Men en skat på kapitaltransaktioner er en skat på den måde, en pensionskasse forvalter de indbetalte midler bedst muligt: Ved hele tiden at flytte investeringerne hen, hvor de er mest profitable. Kan man sige, at Radikale Venstre har fået et stort udbytte af forhandlingerne? Egentlig ikke.

Ganske vist står der i aftalen, at arbejdsudbuddet ikke må sættes ned. Men der står samtidig, at hvis et enkeltstående, politisk initiativ sætter det ned, behøver der ikke kompenseres samtidig. Det kan godt vente til en anden dag eller et andet år. Tilbage står, at den økonomiske politik skal overholde de minimumsstandarder, Danmark alligevel ikke kan slippe for: EU’s regler om størrelsen på budgetunderskuddet og den danske budgetlovs opfølgning på EU’s generelle regler. Dem skulle vi overholde alligevel. Derfor koster det rent politisk ikke noget at skrive dem ind i aftalen. Så Radikale Venstre har fået væsentlige indrømmelser på udlændingepolitikken. Paradigmeskiftet er vingeskudt. Mulighederne for dispensation fra parallelsamfundspakkens krav om udtynding af almennyttigt boligbyggeri vil man forsøge at gøre større. Ydelserne bliver højere. Og så er vi tilbage i halvfemserretorikken: Integration er atter noget, vi danskere har hovedansvaret for. Ikke en opgave, man skal tage på sig selv, hvis man flytter til et fremmed land.

Men den økonomiske politik? Den bliver – hvis man skal stole på aftalepapiret – selvmodsigende og uden nogen som helst fokus på økonomisk vækst. Altså i tegneseriesprog: Uden fokus på, at hvis flere skal have mere, skal der i første omgang bages en væsentligt større samfundskage.

Hvad er alt dette så udtryk for? Jeg vil pege på to ting:

For det første: At de røde 1960’ere og 1970’ere er tilbage. I en beklædning, der svarer til de 20’ere, der nærmer sig. Men alligevel.

For det andet: At den røde middelklasse har erobret magten. Skal man sige det hårdt, er den nye regerings aftalepapir det samme som, hvad alle kan blive enige om til en vejfest i Kartoffelrækkerne i 2100 København Ø. Altså der, hvor de velbjærgede, offentligt ansatte bor dør om dør med arkitekterne og verdensmålskonsulenterne. De har fået lige den regering, de drømmer om. Mens produktive mennesker i provinsen skal op lidt tidligere om morgenen for at betale løjerne.

Henrik Dahl
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce