Annonce
Nyborg

Menighedsrådsformand: Derfor sagde vi stop

Flødstrup Præstegård
Annonce

Ændret pastoratsstruktur

De valgte medlemmer fra Ullerslev, vil med dette skriv sætte menigheden ind i hvorfor vi har valgt som vi har. Beslutningen om at bygge nyt i Flødstrup var skrøbelig, vi var langt fra enige men gik med på et forlig tvunget af omstændighederne.

Der har været et byggeudvalg bestående af Søren Thor fra Ullerslev og Niels Uffe Jørgensen fra Flødstrup, som har kørt hele forløbet med at bygge nyt.

Vi har fået priser ind på både renovering og nybygning. Prisforskellen i budgetpriser lå på ca. 500.000,-. Valget blev at bygge nyt da det eksisterende ikke har noget bevaringsmæssig værdi. Et forsøg på at gøre det eksisterende byggeri bevaringsværdigt forsinkede projektet yderligere.

Prisen fra licitationen ligger væsentligt over det som er bevilliget. Så kunne man foreslå renovering, men her vil overskridelsen sandsynligvis blive den samme. Så er vi lige vidt, tiden går og vi vil stå med et endnu ringere slutresultat.

Vi kan ikke ansætte en ny kirkebogsførende præst før vi kan tilbyde en bolig.

Historisk må vi også forholde os til at præsteboligen ikke har været fast beboet siden 2008. Så risikere vi at stå med en bolig til måske knap 7 mill. som ingen vil bo i? Det er i hvert fald en stor risiko at løbe.

Hertil skal vi lægge at der står en renovering af den tilhørende lade for døren, det anslås af koste mellem en halv og en hel million. Så der skal ikke meget til før end at vi står med en bolig som ender med at koste tæt på 8 mill..

Alt dette skal ses i lyset af at vi næste år er nødsaget til at spare på vores aktiviteter da økonomien er for nedadgående de næste år. Hvad skal vi droppe, er det tænding af julelys, høstgudstjeneste eller noget af det andet?

Det skal samtidigt bemærkes at den tidligere konfirmandstue blot har været brugt nogle få gange i 2019 og slet ikke i 2020 til officielle arrangementer eller kirkelige aktiviteter.Den tidligere præst i boligen kunne selv berette om meget få fysiske besøg, langsomt aftagende. Så at vi bliver beskyldt for at tage den sidste aktivitet fra Flødstrup forstår vi ikke, for der er ingen aktivitet i præsteboligen.

Men det hele handler ikke kun om præstebolig i Flødstrup eller ej. Samarbejdet har lidt meget under præsteboligsnakken og går langsomt mod ikke eksisterende. Tilliden er brudt og interesserne er forskellige. Os fra Ullerslev prioriterer forkyndelsen, aktiviteterne for menigheden og har ikke meget fokus på om præsten bor det ene eller det andet sted. Kirken har ikke en egentligt formålsparagraf, men skulle man prøve at skrive den så vil bevarelse af sekundære bygninger nok komme et stykke nede på listen, hvis det overhovedet var med. Så er det altså meget at bruge mellem 6-8 mill. på et hus i Flødstrup når vi samtidigt at tvunget til at spare 13.000,- i 2021 (ud af 113.000,-) på aktiviteter, bare som eksempel.

Vi kunne jo bygge noget i Ullerslev, centralt, moderne og lave driftsomkostninger. Vi kunne købe noget eksisterende. Begge dele ville betyde at pengene ikke forsvandt og det ville have samme værdi hvis det skulle sælges igen. Så hvad tænker vi om det, Ja vi bliver langsomt tilhængere af at ophæve bopælspligten og lade præsten bo i egen bolig, i pastoratet for at have en nærhed til området. Præster vil jo også gerne spare op til pension og som vi andre almindelige mennesker er afdrag på et hus en del af opsparingen. Den mulighed bliver sat lidt i skak ved det de er tvunget i en tjenestebolig. Vi har jo i en længere periode været beskikket med en særdeles velfungerende og vellidt kirkebogsførende præst, som afløser til en ny er ansat. Hun er bosat i Korsør, det har ikke haft nogen betydning for det kirkelige virke.

Samlet set for Ullerslev er det vores vurdering at vi står bedst ved at trække os fra samarbejdet og på sigt indlede samarbejder til andre sider. Men den beslutning ligger i hænderne på biskoppen.

Hvad Flødstrup så måtte vælge at gøre, eller indgå samarbejde med andre, det er op til dem. Vi vil ikke lægge navn til det, i vores optik, meget uansvarlige brug af penge.

Samtidigt har det ikke fordret samarbejdet at der jævnligt kommer beskyldninger mod enkeltpersoner og at det har haft forskellige personlige konsekvenser for medlemmerne fra Ullerslev at vi ikke i første omgang gik med på at bevare boligen i Flødstrup.

Så for alles bedste vil en adskillelse sikre at vi igen kan have fokus på det kirkelige, i hvert fald i Ullerslev.

Så afslutningsvis kan vi sige at vi står med en beslutning som vi skulle have truffet for år tilbage, men at være bagstræberisk tjener intet. Os i Ullerslev har ikke et ultimativt ønske om at en bolig skal ligge i Ullerslev, vi vil blot ikke bruge så mange penge på noget som der sandsynligvis ikke er et behov for, når vi samtidigt ser et stigende pres på den øvrige økonomi. Vil vi drive kirker eller renovere gamle huse?. Vi har lært og nu skal vi igen have fokus på forkyndelse og lokale aktiviteter. Vi håber på en god og fremtidssikret beslutning fra biskoppen for alle parter.

Vi ønsker alle et godt og spændende valg og vi skal opfordre til at man kommer på tirsdag og stemmer på den kandidat som står for det som hver enkelt måtte gå ind for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce