Annonce
Debat

Marsvinehold: Diskussionen er ikke hæmmet af facts

Synspunkt: World Animal Protection (WAP) har for nyligt stillet spørgsmål ved Fjord&Bælts hold af marsvin og rejst en forespørgsel i Folketinget herom. WAP har rejst udokumenterede påstande og anklager, som på langt sigt kan skade bestanden af vilde marsvin.


Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre gode levevilkår for de vilde dyr.


Annonce

WAP og Fjord&Bælt har begge samme mål: at forbedre forholdene for de vilde havpattedyr i naturen. Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre gode levevilkår for de vilde dyr. Miljøgifte, konstruktionsarbejde til havs, skibstrafik, fiskenet er blandt de udfordringer, som marsvin møder i naturen, og som giver dyrene store udfordringer. Alt sammen udfordringer skabt af os mennesker.

De tre marsvin, som bor på Fjord&Bælt, stortrives. De er aktive og nysgerrige. Deres fysik er god, og de har en god appetit. De viser naturlig adfærd uden tegn på stereotypi. De er optimalt ernærede, sunde og raske og tjekkes af trænere og af dyrlæger. Vi vil gerne kommentere WAPs kritik, punkt for punkt.

Det påstås, at marsvin indfanges ulovligt. Nej. Ingen dyr på Fjord&Bælt er indfanget ulovligt. Det er forbudt at fange hvaler, hvis det ikke er til gavn for forskning, forvaltning og formidling. Miljøstyrelsen har gennem mange år vurderet, at Fjord&Bælt opfylder alle kriterier og derfor har et fuldt lovligt hold af marsvin.

Det påstås, at Fjord&Bælt overtræder loven i forbindelse med forsøg. Nej. Al forskning ved Fjord&Bælt følger lovgivningen om dyreforsøg. I Dyreforsøgsloven står, at en tilladelse skal søges, hvis der er tale om forsøg, som er forbundet med smerte, lidelse, angst, eller varige men for dyrene. Sådanne forsøg finder selvfølgelig ikke sted på Fjord&Bælt, og ingen af dyrene på Fjord&Bælt lider, hverken med nedsat hørelse eller andre forhold, som belaster eller har belastet dem.

Det påstås, at der allerede er tilstrækkelige forskningsresultater i havpattedyrenes adfærd og fysiologi. Nej. Det er bredt anerkendt, at vi stadig ved meget lidt om, hvordan f.eks. lyde påvirker hvaler. Det er nødvendigt at undersøge, hvordan dyrene påvirkes af den støt stigende menneskelige aktivitet i vores havvand. Havvindmøller bliver større, og bådtrafik mere intens. Også fiskeriet er i konstant forandring. Alt dette påvirker marsvinene.

Nogle undersøgelser vil kunne gøres i den vilde natur, andre undersøgelser gøres bedst i et kontrolleret miljø. De forskningsresultater, som udspringer sig af arbejdet med havpattedyrene på Fjord&Bælt, offentliggøres i publikationer, som er anerkendt for meget høj troværdighed.

Fjord&Bælt arbejder for, at forskning skal komme marsvin i hele verden til gavn. De fremførte påstande imod vores dyrehold er behæftet med fejl og misinformation. Det bidrager ikke til det, som jo er vores fælles mål: at arbejde for at beskytte de vilde marsvin i naturen.

Hvis man ønsker at give befolkning, politikere og myndigheder en ærlig chance for at vurdere, om dyrene på Fjord&Bælt trives, skal vurderingen ske på et oplyst og korrekt grundlag. Fjord&Bælt er altid åben for dialog. Derfor inviterer vi WAP og sympatisører til at mødes med os for at få klarhed om facts. Vi vil jo det samme.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce