Annonce
Nyborg

Kommunen vil have mere skov - men kommunalplanen er i vejen

Inger og Niels Nielsen på markvandring. Deres gård ligger i et meget smukt og varieret område tæt ved Refsvindinge. Det kunne blive endnu bedre med mere skov, men skovrejsning er en sag med forhindringer. Foto: Mogens Rasmussen
Venstre i byrådet kræver skovrejsning ved Refsvindinge gennemført, selv om kommuneplanen siger: "Skovrejsning uønsket"

Refsvindinge: Nyborg Kommune har haft svært ved at få gang i den grønne omstilling, men blandt andet partiet Venstre har slået på, at skovrejsning kunne være et effektivt våben mod co2-udledninger.

Men en aktuel sag fra Refsvindinge viser, at det slet ikke er så nemt.

Ægteparret Niels og Inger Nielsen har søgt om at rejse skov på 7,8 hektar af deres jord lige uden for Refsvindinge, men i kommunens egne planer er langt det meste af gårdens jord markeret "skovrejsning uønsket". Det gælder 5,8 hektar.

I dagsordenen for Teknik og Miljøudvalgets møde mandag skriver kommunens eksperter blandt andet:

"Det er derfor Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at skovrejsning i området ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens ønske om, at arealet reserveres til fremtidige vådområdeprojekter, der kan være med til at nedbringe kvælstofudvaskningen til fjorde. Ligeledes kan skovrejsning på arealet medvirke til at ødelægge geologien i området og udvaske de visuelle spor i landskabet, der tydeliggøres i Ørbæk Tunneldal."

Ørbæk Tunneldal er et stort sammenhængende landskab, som kommunen har sat sig for at passe på.

Skovrejsning og co2

Når man planter ny skov, bindes en del af luftens co2 i træernes ved.

Der bindes i gennemsnit ca. 10 ton co2 årligt pr. hektar i de første ca. 100 år af en skovs liv. Herefter bindes der naturligvis mindre co2, fordi træerne ikke vokser så meget mere, og nogle af dem begynder at rådne.

10 ton co2 er netop, hvad en gennemsnitlig dansker udleder pr år. 

Embedsmændene skriver, at hvis politikerne alligevel holder fast på at give parret fra Refsvindinge lov til at plante skov, vil det kræve en ændring af kommuneplanen plus en miljøvurdering af konsekvenserne.

Ansøgningen om skovrejsning ved Refsvindinge kom allerede i sommeren 2020, og Venstre har nu krævet sagen på dagsordenen til politisk behandling.

- Jeg kan godt se, at ønsket om skov støder på nogle bestemmelser i en gammel kommuneplan, men verden ændrer sig, og på det her punkt, er det os selv, der bestemmer, siger Søren Svendsen (V), der er næstformand i udvalget.


Jeg kan godt se, at ønsket om skov støder på nogle bestemmelser i en gammel kommuneplan, men verden ændrer sig, og på det her punkt, er det os selv, der bestemmer

Byrådsmedlem Søren Svendsen (V)


- Det er jo ikke lige frem alle, der ønsker skov på deres jord, og når der så endelig er nogen, der brænder for det, så kan det ikke lade sig gøre. Men vi mener, det skal kunne lade sig gøre, og derfor har vi taget sagen op.

- Hvis det giver problemer med at få de overordnede myndigheder til at give lov til skovrejsningen, så må vi tage den udfordring. Jeg synes, den her sag er lige til højrebenet. Den nye skov vil ikke tage udsynet fra nogen, og der er masser af skov dernede i forvejen. Derfor prøver vi at få det igennem, siger Søren Svendsen.

Sagen er på dagsordenen i Teknik og Miljøudvalget mandag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat For abonnenter

Superman, Døgnbrænderen og andre lokale kendisser vil ind i politik - kan de holde gejsten?

Annonce