Annonce
Odense

Mørkere gader, mere ukrudt og intet sankthansbål: Her er den samlede liste over by- og kulturbesparelser

Det er efter alt at dømme slut med sankthansbål på Engen, som plejer at samle tusinder af odenseanere. Skal traditionen videreføres, skal det ske på frivillig basis, for det kommunale tilskud droppes som led i stor spareøvelse. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg
Ud over store besparelser på kulturområdet og bibliotekerne rammes også den generelle pleje og vedligeholdelse af byen hårdt.
Annonce

Når der søndag afholdes sankthansbål på Engen ved Fruens Bøge, så bliver det sidste gang. I hvert fald med Odense Kommune som arrangør.

For den faste tradition med et stort kommunalt arrangeret sankthansbål, hvor tusinder af byens indbyggere forsamles, er noget af det, som et politisk flertal mener må lade livet, for at den store sparekabale med nedskæringer for 79 mio. kroner på by- og kulturområdet går op.

Det fremgår at listen over besparelser (se faktaboksen til artiklen), som onsdag for første gang er blevet offentliggjort i sin fulde længde forud for næste møde i By- og Kulturudvalget, der finder sted på tirsdag.

Sådan spares 79 mio. kroner på by- og kultur

Her oversigt over de samlede besparelser på by- og kulturområdet (afrundet):

Administration, jura og kommunikation: 15,4 mio. kr.

Effektiviseringer, herunder rengøring i dagtimerne i børnehuse og institutioner fremfor om aftenen/natten som i dag: 6,1 mio. kr.

Byggesag, øget sagsbehandlingstid: 0,9 mio. kr.

Vækst-stillinger nedlægges: 0,75 mio. kr.

Nyt udbud og ændret fremskrivning Mobil i Odense: 3,0 mio. kr.

Prioritering af kan- og skal-opgaver i Byudvikling: 0,5 mio. kr.

Færre penge til at investere i effektiviseringer inden for park og vej: 1,0 mio. kr.

Det grønne område, herunder intet sankthansbål på Engen, hække klippes kun én gang årligt og ingen fremover ingen haveblus i Kongens Have op mod jul: 1,6 mio. kr.

Vild med vilje, herunder reduceret græsslåning i parker og på grønne områder og nedlæggelse af pergola i Eventyrhaven: 1,4 mio. kr.

Vejdrift, bl.a. mindre gadebelysning uden for centrum og reduceret vedligehold af fortove, veje, broer: 6,4 mio. kr.

Mindre ejendomsvedligehold og kun en årlig legepladsinspektion m.m.: 3,6 mio. kr.

Sjældnere rengøring i kommunale bygninger: 0,35 mio. kr.

Fjerne eller reducere tilsyn med rengøring: 2,0 mio. kr.

Indførelse af gebyr på byggesager: 4,0 mio. kr.

Kulturmaskinen, lukning eller reduktion af værkstedstilbud, ophør eller reduktion af f.eks. Børnemusikfestival, Sommer i Farvergården samt reduktion af ressourcer til Odense Film Festival: 1,5 mio. kr.

Entré genindføres i friluftsbadet: 0,7 mio.

Odense Symfoniorkester, årligt tilskud reduceres: 3,0 mio. kr.

Mindre personale i svømmehaller, herunder kun livredder i offentlig åbningstid og billetpersonale udskiftes med automat: 1,0 mio. kr.

Det Fynske Kunstakademi, reduktion i tilskud: 0,15 mio. kr.

Odense Bys Museer, reduktion i tilskud: 3,6 mio. kr.

Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer af foreninger over 65 år: 1,8 mio. kr.

Reduktion af tilskud Tip Toe BigBand: 0,12 mio. kr.

Små storbyteatre, fælles administration: 0,5 mio. kr.

Udfasning af tilskud til Havnekulturfestivalen: 0,7 mio. kr.

Reduktion i tilskud til Odense Zoo: 4,0 mio. kr. (Flertal med K og S vil torsdag stille ændringsforslag om, at reduktionen "kun" skal være på 2,0 mio. kr)

Færre aktiviteter på Byens Ø: 1,0 mio. kr.

Bortfald af børnekulturordning: 0,7 mio. kr.

Mindre synlighed for kulturtilbud: 0,5 mio. kr.

Reduktion i tilskud til Nordatlantisk Hus: 0,3 mio. kr.

Sommeraktiviteter for børn ophører: 0,2 mio. kr.

Reduktion i tilskud til Kunstmuseet Brandts: 2,0 mio. kr.

Intet tilskud til skolebilletter i Odense Teater: 0,1 mio. kr.

Ny aftale med Dukketeatret Svanen: 0,15 mio. kr.

Betaling for administrationsopgave hos Kulturregion Fyn: 0,4 mio. kr.

Kulturpuljen beskæres: 1,2 mio. kr.

Reduktion af tilskud til Gæsteatelier Hollufgård: 0,04 mio. kr.

Reduktion i tilskud til nye kulturaktiviteter: 0,5 mio. kr.

Reduktion af tilskud til balletskolen: 0,1 mio. kr.

Færre penge til kulturbestyrelsesnetværk: 0,05 mio. kr.

Slut med tilskud til H.C. Andersens Julemarked og torsdagskoncerter, overdrages til ekstern aktør: 1,5 mio. kr.

Fritid- og eliteidræt, herunder færre penge til talentudviklingsinitiativer; 1,5 mio. kr.

Reduktion af idrætspuljen til samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger: 1,0 mio. kr.

Reduceret tilskud til bibliotekerne: 3,0 mio. kr.

Reduceret tilskud til eliteidrætssekretariatet: 0,5 mio. kr.

Odense Rundt-app'en nedlægges (fra 2022): 0,5 mio. kr.

Generel nedjustering af rengøringsbudget: 1,5 mio. kr.

Som en ny udgift indføres en såkaldt overgangspulje til implementering, som bl.a. kan finansiere forslag, der på sigt kan give en besparelse. Puljen vurderes nødvendig for, at de øvrige besparelser kan gennemføres. I 2020 koster ordningen 12 mio. kroner, i 2021 0,4 mio kroner og i årene herefter 1,1 og 1,3 mio. kroner.

Annonce

Stort og småt rammes

Sparebehovet er opstået på grund af en truende udfordring med flere ældre og flere børn - og samtidig færre til at betale på grund af små årgange i den arbejdsdygtige alder. I første omgang har Økonomiudvalget i Odense besluttet, at der skal skæres 200 millioner kroner i de årlige driftsudgifter.

Og på by- og kulturområdet munder det ud i et sparekrav på 79 millioner kroner årligt.

Det er både stort og småt, der bliver ramt. Listen vidner om, at hvert et hjørne af by- og kulturområdet er blevet endevendt i jagten på besparelser.

For eksempel findes en portion penge, nærmere bestemt 6,4 millioner kroner, på park- og vejområdet. Det sker ved bl.a. at reducere gadebelysningen uden for bymidten og skære ned på vedligeholdelsen af fortove, veje og broer.

Det vil bl.a. medføre, fremgår det af konsekvensvurderingen fra embedsfolkene, "dårligere fortove til gene for de gående", og det nuværende vedligholdelsesefterslæb på 160 mio. kroner vil accelerere.

I den mindre ende af besparelserne fjernes for eksempel det tilskud, der hidtil er blevet givet, når skoler har været i Odense Teater, og det sparer 100.000 kroner, mens Gæsteatelier Hollufgård får reduceret sit årlige tilskud med 40.000 kroner. Balletskolen får også beskåret sit tilskud med 100.000 kroner årligt.

Konceptet "Vild med vilje", der frit kan oversættes til at lade tingene gro med vilje, betyder også nye tider på det grønne område. Bl.a. vil der fremover være reduceret græsslåning i parkerne, beplantningen ved pergola i Eventyrhaven nedlægges. Vild med vilje giver en samlet besparelse på 1,4 millioner kroner.

Annonce

Stadig vand i springvand

Den nye spareliste matcher i store træk det, som der er politisk flertal for, da kataloget er præget af de prioriteringer, som et byrådsflertal bestående af Socialdemokraterne og Konservative støtter.

På et sted i spareforslaget, nemlig i forhold til Odense Zoo, er der dog et ændringsforslag på vej fra de to partier, som betyder, at reduktionen i det årlige tilskud ændres fra ca. fire millioner om året til cirka to millioner om året. I dag lyder tilskuddet på 6,8 millioner kroner årligt.

I forhold til det første oplæg til besparelser, by- og kulturforvaltningens embedsfolk fremlagde, er der også en række besparelser, som er udgået. Det skyldes, at K og S har ønsket at prioritere anderledes.

Blandt andet skal friluftsbadet ikke nedlægges, ligesom Bolbro Bibliotek ikke lukker, hvilket ellers var på tale. Og der vil fortsat være vand i byens springvand, hvilket også var i spil.

Anders W. Berthelsen (S) kaldte, da avisen tirsdag traf ham og Kristian Guldfeldt til en snak om det nye sparekatalog, de besparelser, der nu bliver til virkelighed, for "mere spiselige".

- Men det er ikke nogen luksusret. Der er bare nogle andre, som nu må betale, tilføjer han.

Direkte adspurgt, om de to partiers bud stadig kan nå at ændres, svarer Kristian Guldfeldt, at "hvis nogen kommer med en ekstra million, som er blevet overset", så ja.

- Den endelige beslutning bliver først truffet i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Fare for giftig røg: Brand ved Fortum

Odense

De har søgt i tre år: Nu har somaliske mødre og SSP Odense fået første million til at hjælpe unge indsatte

Annonce