Annonce
Nordfyn

Luciaklinikken: Naturen som terapi

Mia Ebsen er uddannet sygeplejerske og haveterapeut, og hun er i gang med at anlægge terapihaver ved Dallund Slot i samarbejde med Luciaklinikken, der er en klinik for mennesker i rekreation. Foto: Peter Leth-Larsen

Hos Luciaklinikken på Dallund Slot behandler man krop og sjæl som en helhed, og derfor er der netop nu ved at blive anlagt nogle helt særlige haver i de grønne områder omkring slottet. Udeområderne skal nemlig fungere som en terapihave. Her kan s

Når Luciaklinikken åbner op for gæster på Dallund Slot i løbet af 2017, åbner de samtidig op for en verden af behandlinger, der heler både krop og sjæl. Deriblandt haveterapi, der ifølge haveterapeut Mia Ebsen, er en historisk velkendt form for behandling, og som er er god for både den fysiske og psykiske sundhed. På Luciaklinikken spiller både haven og naturen en vigtig rolle, og udemiljøet bliver anvendt til rekreation, refleksion og nærvær, og haveterapiaktiviteternes indhold tilpasses efter årstid og ud fra individets behov og ressourcer.

Mia Ebsen er både uddannet sygeplejerske, uddannet i terapihavens indhold og udformning fra Sveriges landbrugsuniversitet i Alnarp ved Malmø og haveterapeut fra Coventry universitet i England.

Haveterapi efter Alnarpsmetoden, er blandt andet baseret på Patrik Grahns forskning. Patrik Grahn er landskabsarkitekt og professor, og har forsket i naturens effekt på sundhed og afprøvet denne metode siden 2002 på forskellige målgrupper i en rehabiliteringshave. Haven indeholder de otte oplevelseskarakterer, og ligger som forskningshave ved Sveriges Landbrugsuniversitet.

Mia Ebsen har desuden erfaring fra sin egen terapihave Grönska Terapihave på Midtfyn, og hun skal derfor hjælpe med at anlægge terapihaven og behandle gæsterne på Luciaklinikken ved Dallund Slot.

- Det er vigtigt, at vi bruger den gamle viden om naturens gavnlige virkning på helbredet, forklarer Mia Ebsen og tilføjer;

- Sansestimulering er central i haveterapi. Det gælder om at finde lystfyldte sanseindtryk som udløser velbehag, nydelse og fred og ro. Når man genopdager sine sanser i haven, giver man også nyt liv til aflukkede nervebaner i sin krop.

Udover syn, hørelse, smag, lugt og følelse handler haveterapi også om muskel- og balancesansen. Aktiviteter som man lærer på Luciaklinikken og efterfølgende kan fortsætte med, gør at man genvinder sundheden og få en bedre balance i livet.

Haveterapiens historie

Historisk set har haveterapi været kendt og benyttet i flere tusind år. Blandt andet ved man, at ægyptiske konger fik ordineret havevandring ved tristhed.I 1845 rapporterede Dr. Trezvant i "The American Journal of Insanity", at motion og sjælelig afledning var vigtig for en fremgangsrig behandling af mennesker med mentale problemer.

Den haveterapi der kendes i dag tager udgangspunkt i de anglosaxiske lande. Da soldater vendte skadede hjem fra 1. og 2. verdenskrig, opdagede man, at havebrug var en meningsfuld og rehabiliterende beskæftigelse både fysisk og psykisk.

I 1936 blev haveterapi koblet til en universitetsuddannelse i USA, og havebrug blev godkendt som en specifik behandlingsmetode til fysiske og psykiske sygdomme.

Først 00'erne er uddannelser i haveterapi opstået på universiteter i Europa. Behandlingen er endnu ikke en fuldt accepteret form for behandling i det offentlige i Danmark, men det vinder dog mere og mere frem. I 2016 startede Københavns universitet en masteruddannelse i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme.

Kilde: www.grönska.dk ved Mia Ebsen

Naturen spiller en altafgørende rolle i Mia Ebsens arbejde. Som sygeplejerske og haveterapeut behandler hun personer i livskrise. Foto: Peter Leth-Larsen

Ordineret natur

I haveterapiaktiviteterne er der mulighed for at træne, at man sænker sine ambitioner og pligtfølelse. Forskellige håndværksaktiviteter anvendes for at lokke lyst og kreativitet frem hos gæsterne.

- De symbolske øvelser i haven og naturen skaber kontakt mellem den ydre og den indre virkelighed, og giver rehabiliteringsprocessen et dybere indhold, som er vigtige erfaringer at tage med sig ud i hverdagen. Forskning har vist, at den form for terapi virker godt på den målgruppe, der er alvorligt udbrændte, de som har angst eller depression eller lider af posttraumatisk stresssyndrom, forklarer Mia Ebsen.

En terapihave skal helst have otte forskellige karaktertræk. Den ska være artsrig, åben, rumlig, kulturhistorisk, fredfyldt, folkelig, tryg og vild. Alle dele findes i haven ved Dallund Slot.

Gæsterne på Luciaklinikken er ofte personer med behov for at komme sig efter sygdom, stress og livskriser. Derfor betyder det også meget, hvilke muligheder, der er i haven. Den kan nemlig bruges til alt lige fra genoptræning af finmotorikken, til at øve sig i at sige til og fra overfor sig selv, når man føler, at man er ved at blive stresset igen.

- Det lyder simpelt for mange, men de personer der kommer her er ofte så udbrændte af stress, at de skal lære forfra at mærke kroppens behov. De har været vant til at fare derudaf og aldrig mærke efter, og det skal læres igen, forklarer Mia Ebsen.

Dallund Slot

Hovedbygningen på Dallund Slot kan føres tilbage til 1540. Slottet har siden opførelsen tilhørt skiftende adelsfolk, men efter den sidste baronesses død i 1926 købte apoteker P. Helweg slottet på offentlig auktion.I 1927 overdrog P. Helweg slottet til sygekassernes forening med det formål at drive rekreationshjem. Ved samme lejlighed blev formålet mejslet ind i sten og nedfældet i slotsparken.

I 2001 indgik Kræftens Bekæmpelse en aftale med Dallund Fonden om at drive rehabilitering for cancerpatienter, og det foregik frem til 2013.

I 2016 erhvervede Bjørn Bahnsen Dallund Slot, og stedets tradition som rekreationshjem er ført videre med Luciaklinikkens virke.

Slottet er under renovering, men åbner for gæster i 2017.

Luciaklinikken er drevet af Nanna Kirkebjerg, der er uddannet speciallæge og forsker.

Naturens fredelige omgivelser har en sund indvirkning på de fleste mennesker. Historisk set har naturen altid været brugt som behandling. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Finder glæden i det grønne

En vigtig del af terapien er også at få planter til at gro. Gæsterne sætter frø til forspiring og planter dem ud.

- Det giver en enorm tilfredsstillelse at få planter til at gro, men samtidig er der ingen krav, og man kan holde en pause fra aktiviteten, så snart man har brug for det, fortæller Mia Ebsen, der har mange eksempler på, at folk finder en helt anden glæde ved at arbejde i haven, når det ikke er en forpligtigelse.

Terapihaven er en tryg ramme for de forskellige aktiviteter og et sted, hvor man kan finde den beroligelse, som naturen bringer. Her spiller havens farver også en vigtig rolle.

- Nuancer af blå, hvid og sølv beroliger os. Samtidig indeholder mange af planterne i samme farver beroligende olier og dufte, forklarer Mia Ebsen.

Bløde blade får desuden kroppen til at danne stoffet oxytocin, der også dannes ved berøring som kram og kys, og det skaber følelsen af velvære.

De grønne omgivelser ved Dallund Slot er både smukke og kulturhistoriske. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Krop og sjæl i et

Luciaklinikken på Dallund slot tilbyder også kunstterapi, badterapi og bevægelsesterapi, som kun er et lille udvalg af deres mange behandlinger. Gæsterne på klinikken behandles ud fra en opfattelsen af, at mennesket er en helhed, hvor krop, tanker, følelser, adfærd og handlinger påvirker hinanden, og arbejdet med et af områderne i kroppen, vil smitte af på de andre. Klinikken behandler med integrativ medicin. Det betyder, at almindelig medicin fra det danske sundhedsvæsen integreres med alternativ medicin og behandlinger. Målet er at minimere eller eliminere forbruget af medicin og at skabe varig sundhed.

Man er også velkommen på Luciaklinikken, selvom man ikke har en diagnose, for det er lige så vigtigt at forebygge, som det er at behandle.

- På Luciaklinikken har man mulighed for at drage omsorg for sig selv. Det glemmer vi ofte, men det er også en vigtig del af at være et sundt og helt menneske, slutter Mia Ebsen.

Mia Ebsen er uddannet sygeplejerske og haveterapeut, og hun er i gang med at anlægge terapihaver ved Dallund Slot i samarbejde med Luciaklinikken, der er en klinik for mennesker i rekreation. Foto: Peter Leth-Larsen
Luciaklinikken på Dallund Slot tilbyder en række af behandlinger, der taler til sanserne. For eksempel kunstterapi og bevægelsesterapi. Foto: Peter Leth-Larsen
Mia Ebsen er uddannet sygeplejerske og haveterapeut, og hun er i gang med at anlægge terapihaver ved Dallund Slot i samarbejde med Luciaklinikken, der er en klinik for mennesker i rekreation. Foto: Peter Leth-Larsen
Luciaklinikken på Dallund Slot tilbyder en række af behandlinger, der taler til sanserne. For eksempel kunstterapi og bevægelsesterapi. Foto: Peter Leth-Larsen
Luciaklinikken på Dallund Slot tilbyder en række af behandlinger, der taler til sanserne. For eksempel kunstterapi og bevægelsesterapi. Foto: Peter Leth-Larsen
Luciaklinikken på Dallund Slot tilbyder en række af behandlinger, der taler til sanserne. For eksempel kunstterapi og bevægelsesterapi. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce