Annonce
Faaborg-Midtfyn

Lokaldebat: Tag ansvar for besparelser

Lokaldebat: Vi blev overordentligt glade, da der i efteråret blev meldt ud, at børne- og ungeområdet blev friholdt for de udmeldte besparelser. Det var fremsynet og visionært af kommunens politikere og spillede godt overens med kommunens udviklingsstrategi i en tid med pressede økonomiske vilkår. Derfor ser vi med undren på de annoncerede "effektiviseringer", som vi lige nu mærker konsekvenserne af i form af afskedigelser af lærere og pædagoger på vores folkeskoler.

I en folkeskole er langt de fleste budgetmidler bundet i lønninger, og de lovmæssige forpligtigelser forbundet med skolereformen medfører, at skolen er bundet til faste timetal i undervisningen. Fyringer af vores dygtige medarbejdere vil derfor medføre besparelser på bl.a. støttetimer såsom læse- og regne-vejledning og trivselsarbejde.

Som kommunaldirektøren selv formulerer det, betyder en effektivisering, at vi stadig skal løse vores eksisterende opgaver igennem smartere arbejdsgange og driftseffektiviseringer. Derimod er en besparelse noget, der ændrer vores serviceniveau igennem for eksempel mindre normeringer. Derfor tillader vi os at kalde de annoncerede "effektiviseringer" for besparelser, da færre medarbejdere fremover pålægges at løfte samme opgavemængde.

Vi har som skolebestyrelser enormt vanskeligt ved at forestille os, hvordan I politikere mener, der kan findes effektiviseringer, der ikke går ud over vores serviceniveau. Vores opfordring til jer er derfor, at I tager ansvar for disse besparelser og politisk definerer, hvor vi aktuelt og i fremtiden skal ændre vores opgaveløsninger. Hvad er det med andre ord for opgaver, vi ikke skal løse fremadrettet?

Denne situation medfører naturligt en stor usikkerhed og bekymring blandt vores forældre og medarbejdere, og vi forventer derfor hurtig respons.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce