Annonce
Faaborg-Midtfyn

Lokaldebat: Sådan bliver prestigiøst center en skurby

Annonce

Lokaldebat: ”Et godt projekt der ligger det rigtige sted”, udtaler formanden for Teknik og Miljøudvalg Søren Kristensen (V). Han præsenterer Lokalplansforslag med entusiasme og taler om både forskning og arbejdspladser. Der mangler ikke noget. 1.800 m2 erhvervsbyggeri op til 9,5 meters højde, fordelt på væksthus, laboratorium, boliger, værksteder, cykelskure, huggeplads sammen med 32 parkeringspladser. Et projekt til 11 millioner kroner. Formålet skulle være at eksperimentere med træ i fremtidige trækonstruktioner.

Københavns-arkitekt Uffe Black Nielsen har købt en mindre forfalden landejendom på Øxenhaverne. Dér, i et af kommunens mest uforstyrrede områder, skal hele herligheden ”puttes” ind i landskabet uden at det hverken kan ses eller høres. Det er måske også derfor kommunen ”glemte” at informere alle naboer i området. Og hvorfor ikke gennemføre en miljøvurdering af eventuelle støjgener? Man har vurderet, at arbejdet med træ ikke vil kunne høres! Projektet medfører ikke væsentlige indvirkninger på miljøet”. Mærkeligt?

Jeg er stødt på mange modsigelser, udeladelser og unøjagtigheder.

Her vil jeg vil nøjes med to af projektets væsentligste punkter.

1) Lokalplanen udlægger område til offentlige formål: forskning og undervisning, international formidling: ”videnscenterets anvendelse er af almen karakter eller almen interesse” selvom, der er tale om privat erhvervsvirksomhed. Det medfører, at ejeren kan kræve overtagelse af kommunen hvis ejendommen ikke kan anvendes på en økonomisk rimelig måde (Planloven § 48). Men ejeren er ikke forpligtet til at gennemføre projektet. Kommunalbestyrelsen tager en risiko og burde sikre sig ejerens økonomiske fundament. Dens medlemmer kunne drages til økonomisk ansvar.

2) Forstbotanisk Center forstærker dette indtryk af ”offentlighed” og minder umiddelbart om andre Forstbotaniske centre i Danmark og til Feltstation i Svanninge Bakker. Deres placering i et naturområde er en selvfølge.

Problemet er at skønhedsmaleriet ikke holder stand.

Det som i projektet betegnes som Forstbotanisk Center krymper sammen til en samling træer på rod, et væksthus til spirer plus en vinmark. Et par hundreder nyplantede træer og tre hundrede vinstokke gør det ikke til et Forstbotanisk Center. Misforholdet er grotesk. Det berettiger ikke placering i et naturområde indenfor skovlinien, tæt på habitats område og slet ikke med tre etagers bygninger. Og hvad har vinstokke med fremtidens byggeri at gøre?

Ved et orienteringsmøde d. 28. februar har arkitekten præciseret at projektet ikke er forskningsrelateret: derfor må det være en gentagen misforståelse når ordet forskning hyppigt bliver nævnt. Ej heller er der tale om en decideret uddannelsesinstitution, men om kursister og tømrerfag.

Han underviser på Arkitektskolen i København, fortæller han. Mærkeligt at man ikke kender ham på skolen.

Ved samme møde har han udtalt at der ikke skulle opstilles et savværk på en huggeplads: der skulle produceres møbler i værkstederne. Støjproblemet er løst. Lokalplanen mangler vistnok at bliver ajourført.

Et godt projekt på det rigtige sted, et videnscenter, eller varm luft, Søren Kristensen? Er kejseren klædt på?

Men bare rolig: i en periode på tre/fem år vil Uffe Black-Nielsen nøjes med en skurby. Ikke en kurby men en skurby. Yes!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce