Annonce
Middelfart

Lokaldebat: Lad borgernær velfærd dominere valgkampen

Et ønske om at debatten i den kommende valgkamp bliver fyldt af vælfærd for børn og ældre i kommunerne, bliver her afsendt i et læserbrev. Foto: Colourbox

Lokaldebat: Kære folketingskandidat i Middelfart-kredsen.

Folketingsvalget står for døren, og det er en glædelig demokratisk begivenhed, for det giver anledning til gode drøftelser om retningen for fremtidens samfund.

Lokalt i Middelfart Kommune er vi meget optagede af at have gode rammer for den borgernære velfærd.

Medarbejderne gør et rigtig godt stykke arbejde for at sikre trygge rammer og velfærd for borgerne. I vuggestuer, børnehaver, dagplejen, skolerne, sociale institutioner, hjemmeplejen, plejehjemmene, men også i de støttende funktioner i forvaltningerne. Alle arbejder for at sikre den bedst mulige omsorg, hjælp og udvikling.

Vi synes, de gør det fremragende inden for de rammer, der er til stede, men vi kan mærke, at de er hårdt presset.

Medarbejdere, ledere, tillidsvalgte, fagforeninger og byråd har en løbende dialog og et samarbejde om at tilpasse, udvikle og tilrettelægge arbejdet så effektivt som overhovedet muligt. Det er en fælles interesse, og vi lykkes langt hen ad vejen.

Vi er imidlertid i en situation, hvor vi de kommende år står over for store udfordringer i den borgernære velfærd, hvis ikke vi samlet set får bedre økonomiske rammer. Vi er nemlig i den glædelige situation, at der kommer flere 0-6 årige og flere ældre.

Det er entydigt positivt, men det betyder også, at vi kommer til at mangle hænder de kommende år, hvis ikke de økonomiske rammer bliver ændret. Hvis vi skal holde det nuværende serviceniveau, mangler vi om bare tre år otte millioner kroner til dagtilbuddene og 18 millioner kroner til ældreområdet. Selv om vi i samme periode får færre elever i skolerne, er det slet ikke nok til at kompensere for udviklingen på de øvrige områder.

Vi finder det ikke fair, når forskellige personalegrupper og borgergrupper bliver spillet ud mod hinanden, som det sker, når vi eksempelvis får at vide fra ministre og andre, at det bare handler om ”lokale prioriteringer”. Vi ønsker et samlet løft af velfærden, og at kommunerne får den frihed og økonomi, der skal til for, at det kan lykkes.

Derfor ønsker vi, at I som lokale folketingskandidater, vil løfte den lokale velfærd. Både i forbindelse med debatten i folketingsvalgkampen, men mindst lige så vigtigt, når der skal indgås en aftale mellem den nye regering og Kommunernes Landsforening lige efter valget.

Derudover vil vi anmode om, at I vil arbejde hårdt for en ny udligningsordning, så områder med mange børn og ældre bliver kompenseret bedre for stigende udgifter de kommende år.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce