Annonce
Faaborg-Midtfyn

Lokaldebat: Brug dog en lokal kørelærer i stedet for dyre konsulenter

Lokaldebat: Man kunne i avisen forleden læse, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil bruge 250.000 kroner (vist lavt sat) til konsulenter, der skal lære medarbejderne at undgå buler i kommunens biler, når disse benyttes, samt flere konsulentydelser på kopi/print-området. Lidt gale dispositioner, skulle man mene.

Må jeg ydmygt foreslå følgende: Brug en lokal kørelærer til at komme et par aftener om ugen for at undervise/fortælle om det at undgå buler. Og omkring kopi/print-området er jeg vidende om en person, der nu er pensioneret, men har arbejdet i kopi/print-branchen i over 40 år, og som har taget hele den lærerige vej fra juniorkonsulent til salgsdirektør, og lur mig om han ikke kunne fortælle et eller andet om besparelser på kopi/print-området. Og han ville sikkert kunne gøre det lige så godt, men til under det halve, hvad en såkaldt "ekspertkonsulent" skal have.

Og til allersidst: Kom så i gang med repatriering af migranter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hjælp dem dog i hjemlandet, og de får både betalt hjemrejse, penge til etablering i hjemlandet, økonomisk hjælp til børnene og økonomisk hjælp, hvis man er medicinkrævende. Altså alt i alt er man hjulpet meget godt på vej til en frisk start i sit hjemland.

PS. Jeg mener at have læst, at kommunens nettoomkostninger på migrantområdet (de udgifter borgerne betaler) er cirka 20-22 millioner, og dette er efter statsrefusion naturligvis. Disse millioner kunne gøre godt hos vore ældre og unge medborgere.

Annonce
Gert Poul Christensen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce