Annonce
Middelfart

Lokaldebat: Bevar tålmodigheden lidt endnu

Lokaldebat: En artikel, skrevet af Journalist Sofie Secher Karlsen, beskæftiger sig d. 4.juli med problemerne omkring færdiggørelsen af renoveringen i Strib Bibliotek. Det er rigtigt, at genåbningen af biblioteket er blevet udskudt, og det er der flere grunde til: Arbejdet, som skulle have været indledt i begyndelsen af december sidste år, kom først i skred et godt stykke inde i det nye år. Ud over det kom så de problemer med murværket, som SSK omtaler i sin artikel, og endelig har der været overvejelser omkring færdiggørelsen. Biblioteksleder Charlotte Pedersen inviterede i marts repræsentanter for husets brugere til et møde, omkring en mulig åbning pr 1. juli, sådan som man fra starten havde stilet imod. Ud over arkitekt på renoveringen, Jesper Henriksen, og repræsentanter for biblioteket, var der deltagere fra Lokalhistorisk Arkiv, ”Bevar Strib Bibliotek” og Lokalrådet. På mødet blev der skabt enighed om, at med de forhåndenværende 400.000 kroner var der højst penge til en klargøring af underetagen. Samtidig kom det frem, at etageadskillelsen nødvendigvis skal renoveres for at leve op til lovens krav. Dette omfattende arbejde kan ikke gennemføres, uden at det går ud over loft og vægge i underetagen. Så hvis denne del af renoveringen skal gennemføres efter klargøring og åbning af underetagen, vil det medføre så store reparationer i underetagen, at en meget stor del af de investerede 400.000 kroner vil gå til spilde. På den baggrund blev der på mødet skabt enighed om en plan, som vil betyde, biblioteket holdes lukket, til den samlede renovering er afsluttet samtidig med, at der arbejdes på at skabe den nødvendige økonomi. Det er klart, at lukningen har medført gener for husets brugere: Lånerne er henvist til at benytte biblioteket på Kulturøen. Lokalhistorisk Arkiv har, som omtalt i artiklen, være nødt til at blive genhuset forskellige steder, så deres arkivalier kan opbevares tørt og sikkert, mens arkivets medarbejdere og brugere kan mødes på Rudbækshøj. Endelig har renoveringen medført, at ”Bevar Strib Bibliotek” må ”ud i byen” for at låne lokaler til de mange aktiviteter, foreningen løbende gennemfører – det drejer sig om over 50 arrangementer i årets løb. Foreningen har imidlertid mødt meget stor velvilje, ikke mindst hos menighedsrådet, som rigtig mange gange har stillet sognegården til rådighed, og på Rudbækshøj og Strib Skole har vi mødt den samme positive indstilling til at hjælpe med lokaler. En stor bekymring har været, om foreningens over 100 medlemmer efterhånden ville svigte aktiviteterne. Men det har heldigvis ikke været tilfældet. Så i ”Bevar Strib Bibliotek” håber vi på fortsat tålmodighed hos foreningens medlemmer, og at vi inden alt for længe kan vende tilbage til et bibliotek, som så vil tage imod os og de mange øvrige brugere med et fuldt renoveret kulturhus. Så kan stueetagen invitere indenfor i et lyst og moderniseret bibliotek, mens overetagen kan byde på hårdt tiltrængt plads til arkiv, foredragssal og mødelokaler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Brug din tid på Balslev

Leder For abonnenter

Mennesker med hjertestop skal reddes i fællesskab

Adskillige fynboer og syd- og sønderjyder er i dag i live, fordi de har fået hjælp efter et hjertestop af Region Syddanmarks førstehjælpsordning Danmark Redder Liv. Derfor har ordningen vist sit værd: Danmark Redder Liv redder vitterligt liv. Alligevel er der mindst tre gode argumenter for, at det præhospitale udvalg i Region Syddanmark mandag beslutter sig for at lukke den succesfulde ordning og i stedet lader regionen indgå i Trygfondens Hjerteløber-ordning, der har samme formål som Danmark Redder Liv. For det første er der mange flere syddanskere, der har valgt at deltage i Hjerteløber-ordningen end i Danmark Redder Liv. For det andet er ordningen landsdækkende, hvilket betyder, at også en nordjyde, en københavner eller en lollik på ferie på Fyn kan træde til ved et fynsk hjertestop. For det tredje er ordningen gratis for regionen, fordi Trygfonden betaler omkostningerne. Det sidste er i denne sammenhæng mindre vigtigt, for regionen skal såmænd nok kunne finde de få millioner kroner, som det i givet fald vil koste at køre ordningen videre. Det vigtige er, at hele Danmark bliver i stand til at redde liv ved hjertestop. Der er dog ingen tvivl om, at Hjerteløber-ordningen trænger til en forbedring. Det er f.eks. højst mærkværdigt, at man kan blive hjerteløber uden at have erfaring med eller uddannelse i førstehjælp. Derfor bør regionen i samarbejde med de øvrige regioner motivere Trygfonden til at tage et større ansvar for, at de frivillige, der rykker ud til hjertestop, også reelt kan redde liv. Ellers giver ordningen ingen mening. Indtil Trygfonden er klar med en styrket hjerteløber-indsats, bør regionen fortsat bruge et behersket millionbeløb til uddannelse af de fynboer og syd- og sønderjyder, der melder sig som frivillige - nu blot i Hjerteløber-programmet. Det vil skabe større sikkerhed og tryghed for alle parter. Og det vil sikre, at endnu flere mennesker overlever et hjertestop. For det bedste er at redde liv - i fællesskab. Så tag et førstehjælpskursus - og meld dig til.

Odense For abonnenter

De trofaste-portræt: Efter fire bankrøverier fløjter Lars stadig hver eneste morgen

Fyn

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Fyn

På Vestfyn drømmer man om S-tog: Sidegevinst i fokus til velbesøgt jernbanemøde

Annonce