Annonce
Odense

Ikke alle får samme service: Frisklavet ældremad på udvalgte plejecentre i Odense er i fare

Plejecenteret Ærtebjerghaven i Odense er et af to plejecentre, der tilbyder beboerne frisklavet mad fra eget køkken hver dag. Her er det Ulla Fangel, der er i gang i Køkken C på Ærtebjerghaven. Arkivfoto: Sugi Thiru
En madordning med lokalt tilberedt mad på to af Odenses plejecentre kan muligvis ikke fortsætte. Blandt andet fordi madlavningen ikke lever op til Fødevarestyrelsens retningslinjer, og fordi forskelsbehandling af byens plejehjemsbeboere i længden er problematisk, mener politikere.
Annonce

Odense: Det er ikke holdbart i længden, at beboerne på to plejehjem ud af Odense Kommunes i alt 26 plejecentre får frisklavet mad lavet af egne køkkenassistenter, mens de øvrige beboere på andre plejecentre får opvarmet kølemad fra storkøkkenet Byens Køkken.

Det mener en række politikere i Ældre- og Handicapudvalget, der i november fik en større analyse af området præsenteret, og som nu venter på, at partierne bag velfærdsprocenten - eller skattestigningen, som andre kalder den - lægger en sag frem til beslutning i byrådet i løbet af første kvartal i år.

Den lokalt tilberedte mad på de to plejecentre Ærtebjerghaven og Albanigade Plejecenter har i to år kørt som forsøg, men ordningen blev fra 2020 gjort permanent.

Analysen af mulighederne for at udbrede den frisklavede mad til flere plejecentre viser imidlertid, at den nuværende ordning på de to plejehjem ikke lever op til Fødevarestyrelsens retningslinjer fra 2005 og sådan set aldrig har gjort det.

Det skyldes, at maden bliver lavet i mindre afdelingskøkkener, der kun er beregnet til madlavning til op til 12 personer, men i praksis bliver brugt til at lave mad til to til tre afdelinger ad gangen, hvilket vil sige til mange flere end tilladt.

Det er ingen akutte problemer med madlavningen, forsikrer forvaltningen og påpeger, at madproduktionen på diverse tilsyn er blevet godkendt af netop Fødevarestyrelsen. Alligevel er forvaltningen i dialog med myndighederne om en eventuel dispensation, hedder det i analysen.

Annonce

Forskelsbehandling

Værre er det med det uens serviceniveau på byens plejehjem, mener flere politikere:

- Det sker en forskelsbehandling i dag, som jeg synes er forkert, siger rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windell (K), og her er udvalgsmedlemmerne Sanne Skougaard Andersen (V) og Christell Gall (De Lokalnationale) enige:

-  Beslutningen om at gøre madordningerne på Ærtebjerghaven og på Albanigade permanent bliver vi nok nødt til at gøre om. Vi kan, må og bør ikke gøre forskel på borgerne, lyder det fra Christel Gall.


Beslutningen om at gøre madordningerne på Ærtebjerghaven og på Albanigade permanent bliver vi nok nødt til at gøre om. Vi kan, må og bør ikke gøre forskel på borgerne

Christel Gall, De Lokalnationale


Samme holdning har ældre-organisationerne Ældre Sagen, Alzheimerforeningen og Ældrerådet givet udtryk for.

Annonce

Dyrt at udbrede

En afledt konsekvens af de nyopdagede retningslinjer er, at det vil blive væsentlig dyrere at udbrede madordningen til andre plejehjem, fordi det vil kræve mere personale.

Forvaltningens udregninger viser, at det vil koste 45 millioner kroner at udbrede lokalt tilberedt mad på alle byens plejecentre, hvor tidligere vurderinger har lydt på omkring 36 millioner kroner. Hertil kommer anlægsinvesteringer på op imod 25 millioner kroner.

Alle tre beløb er dog stykke fra de 7,1 million, der er afsat til formålet i år og som stiger til 9,4 millioner kroner i 2023.

- Hvis vi skal have lokalt tilberedt mad på alle plejehjem i byen vil det kræve massive investeringer, og det har jeg svært ved at se for mig, siger Søren Windell, og samme holdning har Sanne Skougaard Andersen:

- Vi har simpelthen ikke 45 millioner kroner i en i forvejen trængt forvaltning, som hun siger.

I godt to år er der blevet lavet mad på to plejecentre i kommunen med såkaldte leve-bo miljøer, hvor otte til ti lejligheder deles om et fælles køkken og et opholdsrum. Her er en beboer fra Ærtebjerghaven i gang med kartoflerne. Arkivfoto: Sugi Thiru
Annonce

Velfærdsprocenten

Det er forligspartierne bag velfærdsprocenten, der i forbindelse med budgettet for 2020 besluttede, at der skulle afsættes penge fra skattestigningen af til at "styrke livskvaliteten for de ældre på byens pleje- og dagcentre."

Med pengene blev de to madordninger på Ærtebjerghaven og Albanigade Plejecenter permanente, og det blev pålagt Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen at lave en plan for, hvordan madordningerne kunne udbredes til flere plejecentre.

Siden da er analysen kommet til, og det har ændret forudsætningerne for beslutningen, siger Kasper Ejlertsen, der er medlem af Socialdemokratiet, der er eneste parti i Ældre- og Handicapudvalget, der er med i forligskredsen bag skattestigningen:

- Vi skal selvfølgelig følge Fødevarestyrelsens retningslinjer, og vi er også blevet opmærksomme på en mulig skævvridning af ligebehandlingsprincippet, der ligger i det her. Samtidig har de økonomiske forudsætninger ændret sig, og nu må vi se, hvordan vi kan løse udfordringerne inden for den givne økonomiske ramme.

Hvornår partierne bag velfærdsprocenten fremlægger en plan for udbredelsen af lokalt tilberedt mad på byens plejecentre, og om planen vil lukke madordningerne på Ærtebjerghaven og Albanigade Plejecenter, kan Ejlertsen på nuværende tidspunkt ikke sige noget om.

Ældremaden i Odense

Siden Odense Kommune centraliserede madlavningen på byens plejecentre i 2008 har debatten bølget om maden til de ældre.

Ved budgetaftalen i 2018 blev politikerne enige om at afsætte fem en halv million kroner til et pilotprojekt, der skulle afdække, hvilken betydning lokalt tilberedt mad har for livskvaliteten på to af kommunens plejecentre.

Valget faldt på Ærtebjerghaven og Albanigades Plejecenter, hvor der nu er ansat personale til helt lokalt at tilberede dagens varme måltid. Projektet blev videreført i 2019.

I forbindelse med pilotprojektet blev der sat penge af til en brugerundersøgelse af projektet, og i 2019 blev der også lavet forsøg med gæstekokke, der hver måned besøgte alle plejehjem og lavede en festmiddag, og med madfaglige teams, hvor en køkkenassistent fra Byens Køkken kom på et par plejehjem et par gange om ugen for at tilberede noget af maden i de lokale køkkener.

Med aftalen om velfærdsprocenten i forbindelse med budget 2020 er der afsat 7 millioner kroner i 2021 stigende til 9,4 millioner kroner i 2023 og frem.

Forvaltningen har vurderet at en fuldt udrullet model med frisklavet mad på alle plejecentre vil koste 45 millioner kroner i drift. Hertil kommer anlægsmidler på op til 25 millioner kroner.

Annonce
Odense

Her er de nyeste corona- og vaccinetal

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Coronasmitten stiger stadig i Vollsmose: Politikere afviser at lukke bydelen helt ned

Annonce